Dahl: Allt fokus på att värna jobben

NYHET Publicerad

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.

Mattias Dahl, vice vd, Svenskt Näringsliv
Foto: Sören Andersson

"Osäkerheten kommer att sätta sin prägel på avtalsrörelsen – den blir inte som den brukar vara", säger Mattias Dahl.

Coronakrisen gör årets avtalsrörelse väldigt speciell. Mattias Dahl, vice vd och ansvarig för arbetsmarknadsfrågor på Svenskt Näringsliv, har svårt att se att någon tror att allt ska vara som vanligt och att löneökningarna ska hamna på de nivåer som brukar vara normala

– Det finns ingen tidigare motsvarighet till den situation vi är i nu. Nedgången är snabb, djup och global och drabbar de flesta branscher. På samma gång går vissa branscher bättre än vanligt vilket skapar en ovanlig skevhet i systemet.

Ingen är heller van vid den stora osäkerheten som följer av att det är medicinska bedömningar och bekämpningen av viruset som styr.

– Kommer det en andra våg och mer måste stängas ner hamnar vi snabbt i ett ännu värre läge, och då har vi redan bränt av mycket krut. Osäkerheten kommer att sätta sin prägel på avtalsrörelsen – den blir inte som den brukar vara.

Samtidigt visar en undersökning från Skop att varannan anställd, 52 procent, förväntar sig att den egna lönen under det kommande året ska öka i samma takt som tidigare. Högst är andelen bland Saco-medlemmarna, 60 procent.

– Faran är verkligen inte över och ingen vet vart det tar vägen framåt, säger Mattias Dahl.

Han konstaterar att Sverige fortfarande har restriktioner och att Europa har stängt sina gränser. Hundra tusentals personer är korttidspermitterade samtidigt som andra sliter hårt på sjukhusen. Den ekonomiska nedgången är historisk.

– Att i det läget förvänta sig samma löneökning som vanligt tycker jag är att ha helt fel fokus. Då har man nog inte förstått allvaret i situationen för Sverige och företagen, men inte heller för sitt eget jobb och sin egen framtid.

De senaste åren har ekonomin har varit på uppåtgående och löneökningarna i kollektivavtalen har hamnat runt drygt två procent årligen. Men med tanke på den nuvarande situationen i samhället hamnar löneökningarna inte på den nivån i år, enligt Mattias Dahl.

– De allra flesta, både anställda och företagare, inser allvaret och förstår att det inte är läge att dra på sig stora kostnadsökningar. Nu behöver alla komma samman för att rädda jobben och se till att de stannar i Sverige.

Innebär det att budet från arbetsgivarsidan skulle kunna bli noll procent i löneökningar?

– Ja, från vårt perspektiv är det ett alternativ. Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av.

När det privata näringslivet går bra, det vill säga om det går att höja priserna på världsmarknaden och svenska företag ökar produktiviteten, uppstår en ökning och ett välstånd i företagen som leder till vinster, förklarar han. Vinsten delas mellan aktieägare och företag, där en del av pengarna går till framtida investeringar och höjda löner för de anställda.

– Det är ett system som har fungerat bra. Men om produktiviteten och priserna på världsmarknaden går ner finns det inget nytillskott att fördela, vilket är det som ligger bakom löneökningar.

Vid sidan av att hantera covid-19 är den viktigaste frågan för Sverige att ta tag i det växande utanförskapet som främst berör ungdomar och de som har kommit till Sverige de senaste åren. Om de inte upplever att de har en framtid på arbetsmarknaden, att de kan få ett jobb där de får utvecklas, är det mycket negativt för dem och deras familjer, konstaterar han.

– Det är dessutom en fullständig katastrof för samhället. Vi vet att det leder till allt från grov kriminalitet till uppgivenhet och en negativ atmosfär.

I nästa steg blir välfärden svår att finansiera och skatterna måste höjas, påpekar han.

– Att inte göra allt som går för att få in dem på arbetsmarknaden är oansvarigt, och då räcker det inte med en åtgärd – det behövs fler.

En betydelsefull faktor för att fler ska komma in på arbetsmarknaden är kostnaden för att anställa. Många arbetsgivare är beredda att anställa, testa och lära upp en person utan erfarenhet eller som innebär en viss osäkerhet om inte kostnaden är för hög.

– Fortsätter vi att driva upp lönerna för enkla jobb kommer det att anställas färre. Det är en enkel logik. Vi måste öppna dörrar in på arbetsmarknaden, säger Mattias Dahl.

I avtalsrörelsen kan det konkret handla om att hålla nere ingångslönerna för vissa yrkesgrupper och att hitta system som säkerställer en fortsatt löneutveckling för den som har kommit in.

– Jag saknar den här diskussionen och just nu kommer vi inte vidare. Det klart att vi ska diskutera löner och karriärmöjligheter men det betyder ju inget för den som inte har ett jobb. Priset betalas i form av ett växande utanförskap och Sverige har inte råd att försörja 10 procent arbetslösa.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

Avtalsrörelsen skjuts upp till hösten

AVTALSRÖRELSE LO och Svenskt Näringsliv rekommenderar parterna på arbetsmarknaden att prolongera kollektivavtalen som löper ut i vår. Det innebär att avtalsrörelsen skjuts upp till hösten.