Charlotte Reidhav

"Som chef får jag ett stort ägandeskap för vilket utrymme jag har att ge mina medarbetare och vad jag som chef och arbetsgivare måste ge för att bibehålla min konkurrenskraft", säger Charlotte Reidhav, chef på Eon där chef och medarbetare sätter lönen själva.

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

NYHET Publicerad

STRATEGI Energibranschen är en av de branscher som kommit längst när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.

EFA-konferens

Anders Awad Pettersson på Unionen, Sigrun Malm på Sveriges Ingenjörer och Ulf Nordström på EFA diskuterade processlöneavtal.

Katarina Sigéus Ek

Katarina Sigéus Ek, hr-chef på Eon.

Foto: ADAM IHSE / TT

”Lön, motivation och prestation – hur hänger det ihop?” var rubriken på den konferens som arrangerades av Energiföretagens Arbetsgivareförening EFA, Unionen och Sveriges Ingenjörer nyligen på Clarion Sign i Stockholm. Hit kom 85 deltagare från olika företag och organisationer för att inspireras, nätverka och utbyta erfarenheter kring lönebildning.

En av programpunkterna handlade om hur Eon sedan 2015 arbetar med ett sifferlöst avtal där chef och medarbetare har fullt mandat att förhandla och sätta lönen vid lönesamtalet. Fackförbunden och hr-organisationen ansvarar för att avtal och process fungerar och uppdateras, och att cheferna får den utbildning och stöd som de behöver.

Hr-chefen Katarina Sigeus Ek förklarade varför Eon flyttat ut ansvaret för lönebildningen så radikalt.

– Vi ville få en större utväxling av lönesättningen och då måste ansvaret ligga på de två som bäst kan bedöma och prata om prestation – chef och medarbetare.

Det blir ett verktyg för chefer i deras ledarskap men också ett sätt att ge medarbetarna hög kvalitet på den typen av samtal, konstaterar hon. De får veta hur prestationen bedöms, vad som ligger bakom deras lön och vad de kan göra för att utvecklas vidare.

– Kvaliteten i samtalet är viktigare än storleken på löneökningen. Det är feedback och hjälp att utvecklas vidare som medarbetare vill ha.

Samtidigt är det en stor uppgift för cheferna, poängterade Katarina Sigeus Ek.

– Vissa chefer säger att det här är det bästa som har hänt dem som ledare men det finns också de som tycker att det har varit svårt.

En av Eons chefer, Charlotte Reidhav, berättade att hennes första lönerevision, innan det nya sättet att arbeta med lönesättningen införts, tyckte hon att det var skönt att ha en siffra att luta sig mot.

– Jag är ganska säker på att jag var dålig på att ge feedback och på att ha lönesamtal. Jag vågade inte ha riktigt ha ärliga dialoger med mina medarbetare.

Men sedan hon fick ett större ansvar för lönesättningen har hon utvecklats betydligt som chef.

– Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt och att göra det på ett ganska enkelt sätt. Jag är övertygad om att det utvecklar chefer, medarbetare och vår affär – det ger mycket energi.  

Cheferna får utbildning och stöd i hur feedback- och lönesamtal ska gå till, vad som ska gås igenom och hur chefen kan hantera det. De får också information bland annat om marknadsläget, om vad som händer i omvärlden.

– Som chef får jag ett stort ägandeskap för vilket utrymme jag har att ge mina medarbetare och vad jag som chef och arbetsgivare måste ge för att bibehålla min konkurrenskraft. Kopplingen mellan affärens ekonomi och lönebildningen blir starkare, säger Charlotte Reidhav.

Katarina Sigeus Ek råder andra företag som funderar på att jobba på samma sätt med sin lönebildning att ”våga hoppa”.

– Börja testa nya sätt att jobba! Ha samtidigt beredskap för att ni kommer att behöva göra justeringar. Var lyhörda och lyssna på varandra för att tillsammans hitta vägen framåt.

Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert och konferensens moderator, betonade vikten av att utveckla de inblandades roller vid den här typen av förändring. Till exempel när fackliga ombud går från att företräda alla sina kollegor och förhandla om deras löner, till att i stället vara rådgivare och berätta för medlemmarna råd hur de kan resonera inför ett lönesamtal.

– Hur ska man tänka när man ska förflytta sig från förhandlingslogiken till det verksamhetsnära perspektivet? Vad betyder det för min roll? Det är en intressant aspekt för att lyckas med medarbetar- och verksamhetsnära lönebildning.

Ulf Nordström på EFA berättade om drivkraften bakom energibranschens öppna processavtal som kom till för snart 20 år sedan.

– Det var ett gemensamt intresse från EFA, Sveriges Ingenjörer och Unionen att lönesättning bäst görs ute på företagen och inte från centralt håll i Stockholm.

Sigrun Malm på Sveriges Ingenjörer betonade att processavtal kräver en lokal facklig part på företaget för att fungera och att det än så länge är få som har vågat släppa siffran helt.

Enligt Anders Awad Pettersson på Unionen ger den höga fackliga täckningsgraden i branschen helt andra förutsättningar för den här typen av avtal än på annat håll.

– Energiavtalet sticker verkligen ut.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Svensk lönemodell klarar trycket

LÖNEBILDNING Den svenska lönemodellen står stark, även om det blåser upp till strid inför höstens avtalsrörelse, menar Irene Wennemo, Medlingsinstitutets generaldirektör. Hon litar på att systemet håller emot krav på alltför snabba löneökningar i enstaka branscher.
NYHET Publicerad:

Dahl: Allt fokus på att värna jobben

AVTAL 2020 I årets avtalsrörelse har alla parter ett intresse av att se till att jobben stannar i Sverige, konstaterar vice vd Mattias Dahl som inte utesluter ett nollbud från arbetsgivarsidan. ”Det beror helt på hur ekonomin ser ut och vad företagen klarar av”, säger han.
NYHET Publicerad:

Rekordfå tror på löneökningar

UNDERSÖKNING Arbetstagares förväntningar på generella lönehöjningar är historiskt låga inför höstens förhandlingar, enligt en undersökning. ”Det är en kraftig förstärkning av den nedåtriktade trend som vi har sett de senaste åren”, säger Skops Örjan Hultåker.
NYHET Publicerad:

Distansarbete kan krympa kontoren

HALLÅ DÄR Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?
NYHET Publicerad:

Utbildning räcker inte mot arbetslöshet

KRÖNIKA Oenigheten är stor kring vad som är bästa sättet att stödja de som har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Nationalekonomer förespråkar lägre ingångslöner medan facken anser att utbildning är nyckeln, skriver Edel Karlsson Håål, löneexpert.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?