Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

NYHET Publicerad

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.

Isak Petrén

För unga är det viktigare att lönen är rättvis än att den är hög, enligt Isak Petrén.

Möjligheten att göra karriär är det som så kallade millennials, millenniegenerationen, värdesätter allra mest i sitt yrkesliv. Det visar konsultföretaget Willis Towers Watsons undersökningar om hur européer i åldern 20–33 år ser på lön och karriär.

Mätningarna visat att millenniegenerationen har en helt annan attityd till yrkeslivet än tidigare generationer. Förut ansågs jobbsäkerhet vara mest prioriterat som anställd, att känna en trygghet i sin anställning. Men det har nu bytts mot en önskan om karriärsäkerhet, att utöver grundtryggheten i anställningen också se möjlighet att göra karriär ett antal år framåt.

Det är en stor missuppfattning att det inte betyder något för millennials att vara trogen sin arbetsgivare, och att de vill vidare så snart de kan för att få upp lönen, enligt Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson.

– Det är inte sant. Bara var fjärde i den här gruppen tror att de kommer att ha fler än fem arbetsgivare under sitt yrkesliv framåt. Det är en ganska liten andel och tvärtemot vad många tror ökar den inte.

Därför har det ännu större betydelse än tidigare att arbetsgivare är tydliga med de karriärmöjligheter som finns, inte bara när en ny medarbetare rekryteras utan kontinuerligt, betonar han.

– Unga vill se möjligheten att göra karriär, men tyvärr är det många arbetsgivare som inte lyckas visualisera karriärvägarna framåt i företaget för de som är intresserade. Millennials vill göra karriär men det finns ingen förväntning om att behöva byta företag för att åstadkomma det, tvärtom.

Om en arbetsgivare inte lyckas visa medarbetare vad nästa karriärsteg är och hur de kan ta sig dit, är risken stor att personen börjar titta på externa jobb.

– Det kan vara lättare att hitta en beskrivning i en extern jobbannons som stämmer in på vad man vill i nästa steg. Även om samma möjlighet finns internt är den ofta inte lika tydligt beskriven.

För första gången ser Willis Towers Watson att millenniegenerationen rankar möjligheten att göra karriär som allra viktigast för ett jobb.

– Det har vi inte sett tidigare. Tidigare har lön alltid kommit först när de tvingas välja en enskild faktor.

Isak Petrén vill lugna de arbetsgivare som stressas av att unga vill ha bra betalt samtidigt som de inte vill arbeta för mycket.

– Det är i många fall en curlad generation. Men som arbetsgivare ska man komma ihåg att karriären inte nödvändigtvis måste gå fort för de här personerna.

Däremot är det betydelsefullt att karriärvägen är tydlig, har definierade mål och att det finns en överenskommen belöning som väntar när de når fram, konstaterar han.

– Lönen behöver inte nödvändigtvis vara hög, men den måste vara rimlig och framför allt rättvis utifrån vad individen bidrar med. Att bestämma lönen utifrån hur många år är en avlägsen metod för millennials.

Det visar sig också att unga anser att det är viktigare att lönen rättvis än att den är hög, vilket betyder att en transparent lönemodell skapar lugn och en trygghet för de anställda, påpekar Isak Petrén.

– Oron över att tro att man har en låg lön är större än vetskapen om att man har en låg lön. Ju mer medarbetarna förstår av modellen bakom lönebildningen desto nöjdare är de med sin lön, oavsett lönenivå i sig.

Här har arbetsgivare med en högre grad av individuella löner ett försprång, menar Isak Petrén. De som inte har möjlighet att kompensera bra insatser riskerar att tappa duktiga medarbetare. 

– Styrs lönebildningen mycket av interna ramverk och fyrkantiga fackavtal kan det vara lättare att få en lön som motsvarar bidraget först när man byter jobb. Det är svårt som chef att driva upp en lön för att kompensera en medarbetare, om det betyder att andra i gruppen måste stå tillbaka.

Det gör en attraktiv arbetsgivare:

– Visar att det går att göra karriär på företaget, och tydliggör från början hur karriärvägarna kan se ut.

– Har en transparent och objektiv modell för lönesättning som speglar insats och prestattio. Det gör att medarbetaren känner sig trygg med sin lön, och ökar trivseln i stort.

– Förklarar hur företaget bidrar positivt till samhället. Organisationens rykte har stor betydelse när unga väljer arbetsgivare. De vill arbeta på ett ställe som de tror på, och där de kan känna sig stolta för sitt arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.
NYHET Publicerad:

Almega jobbar vidare för fler sifferlösa avtal

HALLÅ DÄR Stefan Koskinen, förbundsdirektör Almega Tjänsteföretagen. Vad ser ni som viktigast när unga väljer arbetsgivare?
NYHET Publicerad:

”Återkoppling måste få ta plats”

RUNDFRÅGA Vi frågade tre deltagare på seminariet där rapporten Anställdas syn på lön, motivation och prestation presenterades, vad de anser om resultatet. De svarade så här.
NYHET Publicerad:

Fast lägstalön högt på Unionens agenda

HALLÅ DÄR Sara Hedman-Hallonstén, avtalsspecialist på Unionen. Vad har ni fokus på just nu när det gäller lönebildning?
NYHET Publicerad:

Lönen inte viktigast för motivationen

FORSKNING Lönen är bara en av många faktorer som motiverar och får medarbetare att prestera bättre på arbetet. Det finns annat som är viktigare, visar en ny forskningsrapport.
NYHET Publicerad:

Att förstå lönen är A och O

KRÖNIKA Sannolikheten att en medarbetare accepterar en förändring, en bedömning eller en nödvändig åtgärd är mycket större om ledaren kan få medarbetaren att förstå VARFÖR. Det gäller även vid lönesättning, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Här smäller utveckling högre än lön

KOMPETENS Trots att lönerna trissats upp i byggbranschen står TL Bygg fast vid att lönerna ska vara marknadsmässiga och inte skena iväg. Företaget har i stället satsat extra mycket på att personalen mår bra och får utvecklas.
NYHET Publicerad:

Rättvis lön – vad är det?

KRÖNIKA Att lönesättning ska vara rättvis är givetvis en rimlig ambition. Men redan i teorin kring begreppet rättvisa uppstår utmaningar, enligt lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

Lyssna på kunderna innan lönen sätts

KOMMENTAR Vi måste ha bättre underlag för att bedöma arbetsprestationer, och säkerligen blir företagens lönesättning bättre om det finns ett kundperspektiv. Det skriver löneexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Upptakt för nästa års avtalsrörelse

HALLÅ DÄR Förberedelserna inför avtalsrörelsen år 2020 är redan igång. Det handlar bland annat om uttalanden om förväntade löneökningar och diskussioner om de ekonomiska förutsättningarna. Om ungefär ett år kommer förhandlingarna igång med kravväxling inom industrin, berättar vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Tre faktorer som stärker medarbetares motivation

MOTIVATION Genom att koppla lönen till faktorer som styr inre motivation ökar de anställdas engagemang och prestation. ”Det ökar sannolikheten för att medarbetarna vill satsa och lägga mer energi på arbetet”, säger psykologiforskaren Helena Falkenberg.
NYHET Publicerad:

Lönematris kopplar samman prestation och resultat

RUSTA-ANDAN Sedan ett år tillbaka använder Rustas lager en egen matris för att utvärdera medarbetares prestationer och sätta lön. Nu har den spritt sig till varuhusen. Tydlighet är nyckelordet, enligt Annika Holm Sundström, hr-chef.
NYHET Publicerad:

"Modernisera kollektivavtalen"

AVTAL Kollektivavtalen måste moderniseras för att vara relevanta. Främst handlar det om att individanpassa dem till grupper som gig-jobbare, småbarnsföräldrar och seniorer, enligt Lee Wermelin på Civilekonomerna. ”Vi måste våga lyfta på locket och se om det finns annat som är viktigare än lön och arbetstimmar”.
NYHET Publicerad:

Jobba med lönen stärker konkurrenskraften

KOMMENTAR Om Sverige ska behålla sin starka position i den globala konkurrensen måste företag jobba aktivt med lönen för att motivera medarbetare att utvecklas och prestera bättre. Det bygger i sin tur starka företag, skriver Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Lönen inte allt på Viktor Rydbergs skolor

LÖNEBILDNING Bristen på lärare har fått lönerna att öka snabbt. Men eftersom skolpengen inte hänger med utvecklingen måste skolorna hitta annat än höga löner att locka nya lärare med. Viktor Rydbergs skolor erbjuder flexibilitet, utveckling och mindre administration, enligt skolchefen Kristy Lundström.
NYHET Publicerad:

ÅF lockar med intressanta arbetsuppgifter och en bra chef

STRATEGI En bra chef och intressanta arbetsuppgifter smäller högre än lön och förmåner. Det visar ingenjörs- och designföretaget ÅF:s undersökningar. För att tackla branschens höga personalomsättning satsar nu företaget på att det ska vara tydligt för medarbetaren hur karriärvägen framåt ser ut, enligt Martin Lindecrantz på ÅF.