Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

NYHET Publicerad

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.

Isak Petrén

För unga är det viktigare att lönen är rättvis än att den är hög, enligt Isak Petrén.

Möjligheten att göra karriär är det som så kallade millennials, millenniegenerationen, värdesätter allra mest i sitt yrkesliv. Det visar konsultföretaget Willis Towers Watsons undersökningar om hur européer i åldern 20–33 år ser på lön och karriär.

Mätningarna visat att millenniegenerationen har en helt annan attityd till yrkeslivet än tidigare generationer. Förut ansågs jobbsäkerhet vara mest prioriterat som anställd, att känna en trygghet i sin anställning. Men det har nu bytts mot en önskan om karriärsäkerhet, att utöver grundtryggheten i anställningen också se möjlighet att göra karriär ett antal år framåt.

Det är en stor missuppfattning att det inte betyder något för millennials att vara trogen sin arbetsgivare, och att de vill vidare så snart de kan för att få upp lönen, enligt Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson.

– Det är inte sant. Bara var fjärde i den här gruppen tror att de kommer att ha fler än fem arbetsgivare under sitt yrkesliv framåt. Det är en ganska liten andel och tvärtemot vad många tror ökar den inte.

Därför har det ännu större betydelse än tidigare att arbetsgivare är tydliga med de karriärmöjligheter som finns, inte bara när en ny medarbetare rekryteras utan kontinuerligt, betonar han.

– Unga vill se möjligheten att göra karriär, men tyvärr är det många arbetsgivare som inte lyckas visualisera karriärvägarna framåt i företaget för de som är intresserade. Millennials vill göra karriär men det finns ingen förväntning om att behöva byta företag för att åstadkomma det, tvärtom.

Om en arbetsgivare inte lyckas visa medarbetare vad nästa karriärsteg är och hur de kan ta sig dit, är risken stor att personen börjar titta på externa jobb.

– Det kan vara lättare att hitta en beskrivning i en extern jobbannons som stämmer in på vad man vill i nästa steg. Även om samma möjlighet finns internt är den ofta inte lika tydligt beskriven.

För första gången ser Willis Towers Watson att millenniegenerationen rankar möjligheten att göra karriär som allra viktigast för ett jobb.

– Det har vi inte sett tidigare. Tidigare har lön alltid kommit först när de tvingas välja en enskild faktor.

Isak Petrén vill lugna de arbetsgivare som stressas av att unga vill ha bra betalt samtidigt som de inte vill arbeta för mycket.

– Det är i många fall en curlad generation. Men som arbetsgivare ska man komma ihåg att karriären inte nödvändigtvis måste gå fort för de här personerna.

Däremot är det betydelsefullt att karriärvägen är tydlig, har definierade mål och att det finns en överenskommen belöning som väntar när de når fram, konstaterar han.

– Lönen behöver inte nödvändigtvis vara hög, men den måste vara rimlig och framför allt rättvis utifrån vad individen bidrar med. Att bestämma lönen utifrån hur många år är en avlägsen metod för millennials.

Det visar sig också att unga anser att det är viktigare att lönen rättvis än att den är hög, vilket betyder att en transparent lönemodell skapar lugn och en trygghet för de anställda, påpekar Isak Petrén.

– Oron över att tro att man har en låg lön är större än vetskapen om att man har en låg lön. Ju mer medarbetarna förstår av modellen bakom lönebildningen desto nöjdare är de med sin lön, oavsett lönenivå i sig.

Här har arbetsgivare med en högre grad av individuella löner ett försprång, menar Isak Petrén. De som inte har möjlighet att kompensera bra insatser riskerar att tappa duktiga medarbetare. 

– Styrs lönebildningen mycket av interna ramverk och fyrkantiga fackavtal kan det vara lättare att få en lön som motsvarar bidraget först när man byter jobb. Det är svårt som chef att driva upp en lön för att kompensera en medarbetare, om det betyder att andra i gruppen måste stå tillbaka.

Det gör en attraktiv arbetsgivare:

– Visar att det går att göra karriär på företaget, och tydliggör från början hur karriärvägarna kan se ut.

– Har en transparent och objektiv modell för lönesättning som speglar insats och prestattio. Det gör att medarbetaren känner sig trygg med sin lön, och ökar trivseln i stort.

– Förklarar hur företaget bidrar positivt till samhället. Organisationens rykte har stor betydelse när unga väljer arbetsgivare. De vill arbeta på ett ställe som de tror på, och där de kan känna sig stolta för sitt arbete.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.