Vägledande avtal dras med utmaningar

NYHET Publicerad

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.

Helena Hedlund

"Utvecklingen rör sig stadigt åt det här hållet", säger Ledarnas Helena Hedlund om sifferlösa avtal.

När Ledaravtalet kom i början av 1990-talet var det landets första sifferlösa kollektivavtal och det har stått sig bra sedan dess, enligt Helena Hedlund som är förhandlingschef på fackförbundet Ledarna – Sveriges chefsorganisation.

– Det var något helt nytt när det kom, utan centralt satta siffror och med en företagsnära modell som bygger på dialogen ute på företagen.

Sedan dess har många förbund och branscher gått samma väg och idag är vart fjärde lönebildningsavtal sifferlöst.

– Utvecklingen rör sig stadigt åt det här hållet. Allt fler företag och organisationer anammar grundprincipen att det är den lokala lönebildningsprocessen och dialogen kring förutsättningarna som är viktigt.

Helena Hedlund förklarar att det är ett utvecklingsavtal som knyter ihop individens och verksamhetens utveckling. Grundidén är att lönen sätts efter prestation och att dialogen är verktyget.

– Kärnan är att lönen ses som en tydlig del av ledarskapet – att den sätts som en konsekvens av en kontinuerlig dialog, tydliga mål och uppföljning. Avtalet stärker bilden av att individen själv kan påverka mycket, och att företagsnära lönebildning ger de bästa möjligheterna.

Förutom att avtalet under åren har utvecklats språkligt och gjorts mer användarvänligt har en del lagts till om dialogen kring chefens förutsättningar att utöva sitt ledarskap och fullgöra sitt uppdrag.

– Den stora utmaningen är att få tillämpningen att fungera ute på företagen. För att ett sådant här avtal ska fungera krävs det både struktur och engagemang för processen. Man måste tro på att modellen utvecklar företagen och skapar nytta på flera sätt.

Det gäller också att den lönesättande chefen får tillräckligt stort handlingsutrymme i processen, tillägger hon.

– Om inte chefen har mandat att verkligen få sätta individuella differentierade löner på sina medarbetare och göra det till en del av sitt ledarskap, då faller lite av grundidén.

Chefer har ju en lite speciell situation som både är lönesättande och som blir lönesatta, men det tror Ledarna snarast är en fördel.

– Att koppla ihop verksamhetens mål och ekonomiska förutsättningar med personlig utveckling och lön bör man ha med sig i båda rollerna. Den som själv blir lönesatt på det här sättet får en ökad förståelse för möjligheterna och därmed blir det en viktig del i det egna ledarskapet.

Helena Hedlund ser heller inga svårigheter med att medlemmarna av naturliga skäl ofta är i minoritet ute på arbetsplatserna.

– Vi tycker inte att det ska vara ett problem eftersom det går att ha samma löneprocess och grundläggande struktur samtidigt som vårt avtal tillämpas på cheferna. Olika avtal kan leva parallellt.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så håller du schyssta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?
NYHET Publicerad:

AP-fond lockar med hållbarhet och mångfald

REKRYTERING När ungdomar söker jobb vill de inte bara veta vad en arbetsgivare gör, utan även hur jobbet utförs. ”Lönen har nog fortfarande en viss status men lika mycket status ligger i att företaget har schysta värderingar”, säger Eva Halvarsson, vd på Andra AP-fonden.
NYHET Publicerad:

Unga vill göra karriär – men har inte bråttom

MILLENNIEGENERATIONEN Att unga bara vill vidare till nästa jobb för att få upp lönen är en missuppfattning, konstaterar Isak Petrén, senior analytiker på Willis Towers Watson. ”Millennials vill göra karriär men det är inget måste att byta jobb för att åstadkomma det”, säger han.
NYHET Publicerad:

Så stärker prisade Centiro företagskulturen

STRATEGI På Centiro blir medarbetare sedda som individer samtidigt som de hela tiden får utmaningar som utvecklar. I en väl fungerande arbetsmiljö och kultur är lönen inte den viktigaste frågan, enligt koncernchefen Niklas Hedin.