Projekt Bättre offentliga marknader

I projektet ”Bättre offentliga marknader” samlas Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer för en gemensam satsning. Målet är att förbättra den offentliga upphandlingen i Sverige.

Under 2015 och 2016 kommer genomförs en landsomfattande turné där vi möter politiker, tjänstemän och företagare för att tala upphandlingsfrågor. De fem prioriterade frågeställningar vi fokuserar på är:

För mer information kontakta projektledare Ellen Hausel Heldahl .