Regeringens lagförslag ökar upphandlingskrånglet

NYHET Publicerad

KOMMENTAR Regeringen förslag till ny upphandlingslagstiftning riskerar att i onödan slå ut konkurrens och göra upphandlingar mer krångliga. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning, skriver Caroline af Ugglas, Svenskt Näringsliv, och Ulf Lindberg, Almega, i en kommentar.

Caroline af Ugglas

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv.

ulf lindberg, näringspolitisk chef, Almega

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega.

Mycket talar för att regeringens förslag till ny upphandlingslagstiftning kommer att falla. Riksdagens majoritet har vänt sig emot de tillägg regeringen föreslår med stöd av vänsterpartiet som enligt vår mening ytterligare krånglar till offentlig upphandling.

Det handlar om fem paragrafer i ett lagpaket som omfattar cirka 1 500 sidor. Dessa fem paragrafer hade dock kunnat ställa till med stor oreda på svensk arbetsmarknad om de genomförts eftersom det bland annat handlar om ge 3900 myndigheter rätt att tolka och ställa krav ur centralt tecknade kollektivavtal. Nu verkar riksdagsmajoriteten se till att vi får en betydligt bättre lagstiftning på plats.

Invändningarna mot civilminister Shekarabis lagförslag har inte i huvudsak handlat om att man haft en helt felaktig problembild från regeringens sida utan om att de åtgärder man som velat vidta skulle få ödesdigra konsekvenser.

Från näringslivets sida har vi hela tiden framfört att offentlig upphandling ska präglas av sund konkurrens. Den osunda konkurrens som ibland förekommer drabbar våra medlemsföretag. De tvingas konstatera att kommuner och landsting ibland köper av konkurrenter som inte följer gällande lagstiftning eller som erbjuder helt orimliga arbetsvillkor. Det kan ingen seriös aktör ställa sig bakom.

En stor brist i den utredning som ligger till grund för civilministerns lagförslag är att man inte gjort någon kartläggning av hur stora problemen med osund konkurrens och oskäliga arbetsvillkor faktiskt är. Man har heller inte gjort någon ordentlig kartläggning av var någonstans dessa problem är mest frekventa. Trots det har både civilministern och andra debattörer högljutt talat om olika brister inom offentlig upphandling.

Mycket av problembeskrivningen baseras på hörsägen. Civilministern brukar till exempel ofta ta upp en uppgift om låga löner i taxinäringen. Dessa uppgifter verkar i själva verket vara hämtade från en dokumentär i Sveriges Radio samt ministerns egna möten med utvalda taxiförare. Det är uppseendeväckande att detta är det underlag som ministern anför som skäl till en ny lagstiftning som kommer att förändra vår svenska partsmodell i grunden

Vi ifrågasätter inte att det förekommer problem men om vi verkligen ska kunna komma åt dem så behövs mer kunskap om var de finns, på vilket sätt de uppträder och hur stora de är. Inget av detta underlag finns i utredningen vilket måste betraktas som ytterst anmärkningsvärt.

Istället för att ta reda på hur verkligheten faktiskt ser ut har regeringen velat gå fram med en bred och generell lagstiftning som slår hårt mot en rad olika branscher. Utan att förminska problemen som faktiskt finns är det svårt att inte tänka på uttrycket att man skjuter mygg med kanon. Skulle regeringens förslag genomföras blir förlusterna stora. Inte minst för näringslivet och medborgarna genom färre anbudsgivare och onödigt höga kostnader för produkter och tjänster. Redan idag är vi i Sverige sämst i EU när det gäller andelen upphandlingar där det bara kommer in ett anbud. I hela tolv procent av upphandlingarna finns bara en anbudsgivare. Med regeringens förslag skulle den siffran öka markant.

För att komma tillrätta med de avarter som finns inom den offentliga marknaden är det viktigt att vi ökar kunskapen om problemen. Vi har en rad statliga myndigheter som rimligen borde kunna samverka bättre för att ta fram den kunskapen. De offentliga upphandlingarna står för cirka 15 procent av BNP och omsätter mer än 600 miljarder per år vilket innebär att detta borde vara en prioriterad uppgift.

Vår förhoppning är att en riksdagsmajoritet den 30 november kommer ge bakläxa till regeringens starkt kritiserade proposition om nya upphandlingslagar. Ett förslag som påtagligt skulle förändra den svenska förhandlingsmodellen och ytterligare krångla till och byråkratisera offentlig upphandling. Svenska företag och skattebetalarna är värda en bättre lösning.

Caroline af Ugglas, vice vd Svenskt Näringsliv

Ulf Lindberg, näringspolitisk chef Almega

Artikeln publicerades i Svd den 17 november 2016

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.