NYHET5 juli 2021

Nya momsregler kan försämra yrkesutbildningar

När konsulter som arbetar inom yrkeshögskolan får betala 25 procents moms kan det innebära färre utbildningsplatser, sämre kvalitet på utbildningarna och uteblivna utbildningar, menar Erik Blomquist, skattejurist. Svenskt Näringsliv föreslår därför flera åtgärder.

Erik BlomquistFoto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Allt fler konsulter som arbetar som lärare inom yrkeshögskolan beläggs med 25 procent moms. Orsaken är en förändrad tillämpning av momsreglerna.

För dem som har följt frågan om vårdmomsen är problemet välkänt. Är det en momsfri utbildningstjänst eller en momspliktig bemanningstjänst som köps in? Skatteverket menar att det är en momspliktig tjänst. Med andra ord ska 25 procents moms läggas på priset. Men då yrkeshögskolorna bedriver momsfri verksamhet kan de inte dra av momskostnaderna, så den blir en kostnad för utbildningsverksamheten. Myndigheten för yrkeshögskolan menar att detta kan innebära att drygt 2 500 utbildningsplatser förvinner. Andra konsekvenser som vi befarar kan vara försämrad kvalitet på utbildningarna, uteblivna utbildningar och snedvriden konkurrens.

Yrkeshögskolan är uppskattad av såväl näringslivet som facken, politikerna och de studerande. Det är en bra rekryteringskanal för företagen och en hög andel av de examinerade får snabbt jobb efter utbildningen. I ljuset av att vart femte rekryteringsförsök misslyckas i Sverige samtidigt som arbetslösheten ökar, är den matchningssuccé som yrkeshögskolan utgör viktig att ta tillvara. Yrkeshögskolan förser näringslivet med relevant kompetens, skräddarsydda lösningar för nischade branscher och avancerade specialistutbildningar som efterfrågas av företagen. Men problemen med inlåst moms på konsulter hindrar en av de bärande grundidéerna, nämligen att lärare ska ha koppling till och erfarenhet från näringslivet. Detta måste åtgärdas.

Vi föreslår därför att regeringen omgående inför en momskompensation i lagen om yrkeshögskolan, liknande den som finns i skollagen. På längre sikt räcker det dock inte. I stället behöver de systemfel som finns i det föråldrade momsregelverket åtgärdas genom att flera av dagens momsundantag slopas och att företag inom välfärdsområdet ges möjlighet att dra av momskostnader.

YrkeshögskolanMomsUtbildningKompetensförsörjning
Skriven avErik Blomquist
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist