Rapport13 september 2022

Samråd gällande ändringar av GBER som främjar den gröna och digitala omställningen

EU-kommissionen ser för närvarande över det allmänna gruppundantaget (kommissionens förordning (EU) nr 651/2014, förkortat GBER). Ett öppet samråd genomfördes under hösten 2021. Svenskt Näringsliv svarade på det samrådet den 9 november 2021.

Den 28 september 2022 har kommissionen inbjudit medlemsstaterna till ett andra och slutligt möte i den rådgivande kommittén för att behandla ett nytt utkast som reviderats efter det tidigare samrådet. Inför mötet har Regeringskansliet erbjudit intressenter att inkomma med synpunkter på det reviderade förslaget. Svenskt Näringsliv vill tacka för möjligheten att lämna synpunkter och vill utöver de synpunkter som framfördes i tidigare samråd anföra det som följer i denna skrivelse.

Det gäller bl.a. investeringsstöd för test- och experimentinfrastruktur, för för laddnings- eller tankningsinfrastruktur, till syntetiskt bränsle från fossilfri el. Dessutom om att diskriminering av biomassa och kärnkraft bör undvikas i förordningen, samt vissa villkor i artikeln om stöd i form av nedsättning av skatter enligt direktiv 2003/96/EG.

Skriven avStefan Sagebro
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist