Boliden rekryterar på bred front

NYHET Publicerad

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.

Nina Mikaelsson, Boliden Rönnskär

Nyckeln till mångfald är cheferna, enligt hr-generalisten Nina Mikaelsson. "De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet."

– Det är svårt generellt att få tag på kompetens och vi har dessutom stora pensionsavgångar. Av våra 900 anställda går 250 i pension inom de närmaste 5–10 åren. Så vi behöver rekrytera många för att ersätta dem, säger Nina Mikaelsson, hr-generalist på Boliden Rönnskär.

Den stora gruppen som företaget behöver rekrytera är processoperatörer. Men även ingenjörer, mekaniker och elektriker behövs, och de är ännu svårare att rekrytera.

Boliden Rönnskär har lagt om sin strategi och jobbar nu på flera fronter. Företaget samarbetar med skolor i närområdet redan från grundskolan. Bland annat bjuds elever in till studiebesök för att få se mer av verksamheten och förhoppningsvis tänka in att de vill jobba där i framtiden.

Företaget samarbetar också med ett science center i Skellefteå som ska väcka mindre barns teknikintresse, flera gymnasieutbildningar som till exempel industritekniska programmet, studie- och yrkesvägledare på alla nivåer, och med universiteten i bland annat Luleå och Umeå.

– Det gäller att jobba med både stort och smått. Vi försöker visa att vi behöver den här kompetensen och förklara hur skolorna kan bidra.

För att bredda rekryteringen satsar Boliden Rönnskär också på att öka mångfalden genom att anställa nyanlända och personer som inte kan svenska fullt ut, och även fler kvinnor. Före sommaren satte företaget upp ett mål att 30 procent av de som nyanställs ska vara kvinnor. Två tredjedelar av de som kommer på intervju ska vara kvinnor eller personer som är nyanlända eller utrikesfödda. 

– Vi satsar järnet på att rekrytera personer från dessa grupper men det är inte tvärenkelt. Det är fortfarande svårt att få dem att söka våra tjänster – det är en utmaning för oss.

Idag är 14 procent av medarbetarna kvinnor. Svårast är det med nyrekrytering på arbetarsidan, förklarar hon. De flesta kvinnorna finns på tjänstemannasidan.

Jämställdhet och mångfald är något som det jobbas löpande med i organisationen. Till exempel finns det en central likabehandlingsgrupp, och ambassadörer med fokus på likabehandling på varje avdelning. De får hela tiden information och input för att jobba med mångfald och jämställdhet, så att varje avdelning och moment är inkluderande, vare sig det handlar om en riskbedömning, en skyddsrond eller annat.  

– Det är viktigt att till exempel tänka ”är den här maskinen är gjord för alla?”. Inkludering måste finnas i alla frågor och inom alla områden, men det kräver att man hela tiden påminner om det.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att jobba kontinuerligt med cheferna, som ju är de som rekryterar, och att sätta upp tydliga mål och aktiviteter, enligt Nina Mikaelsson.

– Vi behöver hjälpas åt och stötta cheferna så att de vågar prova det okända. De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet. 

Cheferna tränas i att först och främst fokusera på vilken kompetens som egentligen behövs i arbetsgruppen och att vid varje intervju och rekrytering tänka brett utifrån jämställdhet och mångfald.

– Många var vana att rekrytera de personer som är enklast eller säkrast att rekrytera men det behöver ju inte vara den med tio års erfarenhet som är den bästa. Jag upplever att cheferna är mycket bättre på mångfald nu, säger Nina Mikaelsson.

Tre viktiga frågor

– Var vill vi vara om tre år? Sätt upp tydliga aktiviteter och mål.

– Vilka förutsättningar har vi att jobba med de här frågorna? Ta reda på vad ni behöver jobba med. Det räcker inte att bara sätta upp ett finger i luften och känna vart vindarna blåser.

– Vad menas med likabehandling och vad innebär alla begrepp som det talas om? Plocka in experter om det behövs.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar.