Boliden rekryterar på bred front

NYHET Publicerad

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.

Nina Mikaelsson, Boliden Rönnskär

Nyckeln till mångfald är cheferna, enligt hr-generalisten Nina Mikaelsson. "De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet."

– Det är svårt generellt att få tag på kompetens och vi har dessutom stora pensionsavgångar. Av våra 900 anställda går 250 i pension inom de närmaste 5–10 åren. Så vi behöver rekrytera många för att ersätta dem, säger Nina Mikaelsson, hr-generalist på Boliden Rönnskär.

Den stora gruppen som företaget behöver rekrytera är processoperatörer. Men även ingenjörer, mekaniker och elektriker behövs, och de är ännu svårare att rekrytera.

Boliden Rönnskär har lagt om sin strategi och jobbar nu på flera fronter. Företaget samarbetar med skolor i närområdet redan från grundskolan. Bland annat bjuds elever in till studiebesök för att få se mer av verksamheten och förhoppningsvis tänka in att de vill jobba där i framtiden.

Företaget samarbetar också med ett science center i Skellefteå som ska väcka mindre barns teknikintresse, flera gymnasieutbildningar som till exempel industritekniska programmet, studie- och yrkesvägledare på alla nivåer, och med universiteten i bland annat Luleå och Umeå.

– Det gäller att jobba med både stort och smått. Vi försöker visa att vi behöver den här kompetensen och förklara hur skolorna kan bidra.

För att bredda rekryteringen satsar Boliden Rönnskär också på att öka mångfalden genom att anställa nyanlända och personer som inte kan svenska fullt ut, och även fler kvinnor. Före sommaren satte företaget upp ett mål att 30 procent av de som nyanställs ska vara kvinnor. Två tredjedelar av de som kommer på intervju ska vara kvinnor eller personer som är nyanlända eller utrikesfödda. 

– Vi satsar järnet på att rekrytera personer från dessa grupper men det är inte tvärenkelt. Det är fortfarande svårt att få dem att söka våra tjänster – det är en utmaning för oss.

Idag är 14 procent av medarbetarna kvinnor. Svårast är det med nyrekrytering på arbetarsidan, förklarar hon. De flesta kvinnorna finns på tjänstemannasidan.

Jämställdhet och mångfald är något som det jobbas löpande med i organisationen. Till exempel finns det en central likabehandlingsgrupp, och ambassadörer med fokus på likabehandling på varje avdelning. De får hela tiden information och input för att jobba med mångfald och jämställdhet, så att varje avdelning och moment är inkluderande, vare sig det handlar om en riskbedömning, en skyddsrond eller annat.  

– Det är viktigt att till exempel tänka ”är den här maskinen är gjord för alla?”. Inkludering måste finnas i alla frågor och inom alla områden, men det kräver att man hela tiden påminner om det.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att jobba kontinuerligt med cheferna, som ju är de som rekryterar, och att sätta upp tydliga mål och aktiviteter, enligt Nina Mikaelsson.

– Vi behöver hjälpas åt och stötta cheferna så att de vågar prova det okända. De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet. 

Cheferna tränas i att först och främst fokusera på vilken kompetens som egentligen behövs i arbetsgruppen och att vid varje intervju och rekrytering tänka brett utifrån jämställdhet och mångfald.

– Många var vana att rekrytera de personer som är enklast eller säkrast att rekrytera men det behöver ju inte vara den med tio års erfarenhet som är den bästa. Jag upplever att cheferna är mycket bättre på mångfald nu, säger Nina Mikaelsson.

Tre viktiga frågor

– Var vill vi vara om tre år? Sätt upp tydliga aktiviteter och mål.

– Vilka förutsättningar har vi att jobba med de här frågorna? Ta reda på vad ni behöver jobba med. Det räcker inte att bara sätta upp ett finger i luften och känna vart vindarna blåser.

– Vad menas med likabehandling och vad innebär alla begrepp som det talas om? Plocka in experter om det behövs.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.
NYHET Publicerad:

It-chefer går i spetsen för en jämställd arbetsplats

STRATEGI Det räcker inte med ett ledarskapsprogram för kvinnor för att göra arbetsplatsen mer jämställd. För att få effekt behövs en kulturförändring där koncernledningen är med på noterna. Det menar Helena Tronner, som lett jämställdhetsrevolutionen på it-konsultbolaget Knowit.
NYHET Publicerad:

Kings kvinnliga nätverk bjuder in alla anställda - oavsett kön

HALLÅ DÄR Andrea Backström, utvecklingschef på spelbolaget King med 11 spelstudior och kontor i Europa och USA. Hur gick det till när du var med och startade ert första kvinnliga nätverk?
NYHET Publicerad:

Skogsbranschen tar fart med fler kvinnor som ägare

AFFÄRER Idag är fyra av tio skogsägare kvinnor och de är betydligt mer aktiva än sina manliga kollegor. Branschen som historiskt varit extremt mansdominerad har fått ett lyft med ökad jämställdhet.
NYHET Publicerad:

Tjejers teknikintresse tas till vara i unga år

UTBILDNING Att tjejer väljer bort mansdominerade utbildningar beror ofta på att de inte tror att de ska klara av det. Trots att de har högre betyg än killar. Redan i 12–15 årsåldern börjar de tänka bort det som är manligt kodat, visar forskningen.
NYHET Publicerad:

”Vi måste hålla i taktpinnen själva”

KOMPETENS Småländska familjeföretaget Ewes är numera en arbetsplats där kontinuerligt lärande och utveckling är självklart. ”Det är så vi förblir konkurrenskraftiga”, säger vd:n Anton Svensson.
NYHET Publicerad:

Kompetensutveckling mer än bara att åka på kurs

KOMMENTAR En nyckelfråga för företagens konkurrenskraft är att medarbetarna har rätt kompetens. Utmaningen är att växa, bygga sitt team och ställa om när det behövs. En ny undersökning visar att företagen är mycket engagerade i kompetensutveckling av sina medarbetare.
NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.