Boliden rekryterar på bred front

NYHET Publicerad

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.

Nina Mikaelsson, Boliden Rönnskär

Nyckeln till mångfald är cheferna, enligt hr-generalisten Nina Mikaelsson. "De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet."

– Det är svårt generellt att få tag på kompetens och vi har dessutom stora pensionsavgångar. Av våra 900 anställda går 250 i pension inom de närmaste 5–10 åren. Så vi behöver rekrytera många för att ersätta dem, säger Nina Mikaelsson, hr-generalist på Boliden Rönnskär.

Den stora gruppen som företaget behöver rekrytera är processoperatörer. Men även ingenjörer, mekaniker och elektriker behövs, och de är ännu svårare att rekrytera.

Boliden Rönnskär har lagt om sin strategi och jobbar nu på flera fronter. Företaget samarbetar med skolor i närområdet redan från grundskolan. Bland annat bjuds elever in till studiebesök för att få se mer av verksamheten och förhoppningsvis tänka in att de vill jobba där i framtiden.

Företaget samarbetar också med ett science center i Skellefteå som ska väcka mindre barns teknikintresse, flera gymnasieutbildningar som till exempel industritekniska programmet, studie- och yrkesvägledare på alla nivåer, och med universiteten i bland annat Luleå och Umeå.

– Det gäller att jobba med både stort och smått. Vi försöker visa att vi behöver den här kompetensen och förklara hur skolorna kan bidra.

För att bredda rekryteringen satsar Boliden Rönnskär också på att öka mångfalden genom att anställa nyanlända och personer som inte kan svenska fullt ut, och även fler kvinnor. Före sommaren satte företaget upp ett mål att 30 procent av de som nyanställs ska vara kvinnor. Två tredjedelar av de som kommer på intervju ska vara kvinnor eller personer som är nyanlända eller utrikesfödda. 

– Vi satsar järnet på att rekrytera personer från dessa grupper men det är inte tvärenkelt. Det är fortfarande svårt att få dem att söka våra tjänster – det är en utmaning för oss.

Idag är 14 procent av medarbetarna kvinnor. Svårast är det med nyrekrytering på arbetarsidan, förklarar hon. De flesta kvinnorna finns på tjänstemannasidan.

Jämställdhet och mångfald är något som det jobbas löpande med i organisationen. Till exempel finns det en central likabehandlingsgrupp, och ambassadörer med fokus på likabehandling på varje avdelning. De får hela tiden information och input för att jobba med mångfald och jämställdhet, så att varje avdelning och moment är inkluderande, vare sig det handlar om en riskbedömning, en skyddsrond eller annat.  

– Det är viktigt att till exempel tänka ”är den här maskinen är gjord för alla?”. Inkludering måste finnas i alla frågor och inom alla områden, men det kräver att man hela tiden påminner om det.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att jobba kontinuerligt med cheferna, som ju är de som rekryterar, och att sätta upp tydliga mål och aktiviteter, enligt Nina Mikaelsson.

– Vi behöver hjälpas åt och stötta cheferna så att de vågar prova det okända. De behöver inse att det finns många olika av kompetenser och förmågor hos en sökande att beakta – inte bara lång erfarenhet. 

Cheferna tränas i att först och främst fokusera på vilken kompetens som egentligen behövs i arbetsgruppen och att vid varje intervju och rekrytering tänka brett utifrån jämställdhet och mångfald.

– Många var vana att rekrytera de personer som är enklast eller säkrast att rekrytera men det behöver ju inte vara den med tio års erfarenhet som är den bästa. Jag upplever att cheferna är mycket bättre på mångfald nu, säger Nina Mikaelsson.

Tre viktiga frågor

– Var vill vi vara om tre år? Sätt upp tydliga aktiviteter och mål.

– Vilka förutsättningar har vi att jobba med de här frågorna? Ta reda på vad ni behöver jobba med. Det räcker inte att bara sätta upp ett finger i luften och känna vart vindarna blåser.

– Vad menas med likabehandling och vad innebär alla begrepp som det talas om? Plocka in experter om det behövs.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.