"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. För att attrahera nya medarbetare vill Nokas öka mångfalden i företaget. Nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.

Karl Sandberg, Nokas

Tolerans betyder inte att man måste gilla allt, utan att man accepterar det, konstaterar Karl Sandberg. "Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär".

– Som de flesta andra försöker vi att bredda vår rekrytering och målet är att vara cirka 40 procent kvinnor. Det går framåt även om det inte riktigt går i den takt som vi önskar, säger Karl Sandberg, hr-chef på säkerhetsföretaget Nokas.

Nokas gör mycket bra internt men är inte alltid så bra på att lyfta fram det, varken internt eller externt, säger han lite självkritiskt. Till exempel går alla chefer och ledare en grundläggande utbildning i likabehandling. 

– Världen förändras och vi med den. Vi bestämde för många år sedan att vi ska vara duktiga på likabehandling och att det ska vara vår profil. Vi har jobbat genuint med att förebygga diskriminering.

Han betonar att mångfald hänger tätt ihop med meritokrati. Den som jobbar med meritokrati jobbar även med likabehandling. Många företag jobbar med likabehandling även om de inte benämner det så, poängterar han.

– När de pratar om kompetens och att de har modeller för att kartlägga olika funktioner, ställa tydliga krav och följa upp är det likabehandling. Det gynnar marginaliserade grupper.

Nokas har slagit fast att företaget ska vara tolerant gentemot sina medarbetare med olika bakgrunder och försöka att kompromissa så långt det går för att få fler att känna att de passar in.

– Samtidigt betyder inte tolerans att man måste gilla allt, utan att man accepterar det. Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att se till att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till.

Men begreppet kompetens och förmåga kan handla om så många olika saker, konstaterar han. Och i vissa fall är mångfald svårare att åstadkomma, till exempel när det gäller personliga nätverk.

– Till vissa befattningar är det viktigt för oss att få in någon med ett bra nätverk. Det kan vara legitimt att det är en person som kan ta kontakter, skapa möjligheter och göra affärer.

Den kompetensen kan vara tuff för till exempel kvinnor och utlandsfödda att leva upp till, konstaterar han.

– Det finns ett moment 22 i det – man måste ha kompetensen för att få kompetensen.

Därför försöker Nokas att underlätta för de här personerna och ge dem möjligheter att bygga egna kontaktnät redan innan de hamnar i de här befattningarna. Det centrala är att skapa delaktighet, enligt Karl.

– Problemet är inte så lätt att det löses med att bara skicka folk på kurs – låt kvinnor vara med där beslut fattas och nätverk byggs. Och det gäller såklart även andra grupper i minoritet på arbetsplatsen. Det gäller att komma in i sammanhang – man måste få bli uppkopplad.

För att ta Sverige ur kompetenskrisen skulle han vilja se att staten gjorde en bred utbildningssatsning och byggde ut komvux, universitet och högskola.

– Ett kraftigt kunskapslyft med studielön skulle få Sverige att ta ett stort utvecklingskliv framåt. Det ger näringslivet en skjuts vilket i sin tur ger staten mer pengar. Stat och näringsliv i symbios med varandra.

Tre tips för mångfald:

-Var öppen

-Släpp in folk i nätverken

-Formulera krav på kompetens öppet och konkret

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.
NYHET Publicerad:

Scandic växlar upp mångfalden

REKRYTERING För många ungdomar i förorten finns det inte ens på kartan att få jobb hos en traditionellt svensk arbetsgivare. Det vill Scandic Hotels ändra på genom att bredda rekryteringsbasen och locka nya typer av medarbetare, men också för att göra en insats i samhället.
NYHET Publicerad:

Jämställt på verkstadsgolvet

ARBETSMILJÖ På monteringen gäller varannan damernas. Det är lika självklart att en man vabbar som en kvinna och dessutom är personalen friskare. Knepet är att integrera jämställdhetsarbetet i vardagen, enligt Indexators hr-chef Linda Lönnerskog.
NYHET Publicerad:

Teknikkvinnor inspirerar varandra på nätet

NÄTVERK Teknikkvinnor började som en grupp på Facebook. Nu reser grundarna landet runt och hjälper företag och organisationer att bli mer jämställda. ”För att kvinnor ska vilja stanna måste hela kulturen vara inkluderande”, säger vd:n Maria Norberg.
NYHET Publicerad:

Varannan tjänsteman rekryteras redan i skolan

MÅNGFALD Genom att fånga upp nyexaminerade och nyanlända lyckas företaget Dipart bättre än många av sina konkurrenter med att rekrytera i en överhettad byggbransch. ”Hälften av våra tjänstemän rekryterade vi egentligen redan när de gick i skolan”, säger vd:n Jens Hoffmann.
NYHET Publicerad:

Industriföretag träffar kvinnor med ledarambitioner

HALLÅ DÄR Madelen Porserud, som tillsammans med tre andra civilingenjörer grundat Female Leader Engineer. Vad går det ut på?
NYHET Publicerad:

Fokus på kravprofilen breddar Sodexos rekrytering

MÅNGFALD Rekrytering baserad på kompetens har lett till större mångfald och bättre business på Sodexo. ”Vi tittar noga på vad som verkligen krävs för ett visst jobb. Måste personen kunna svenska till exempel?”, säger Emma Tägt Kernan, hr- och rekryteringsansvarig.
NYHET Publicerad:

Kvinnor ökar dynamiken i bilfabriken

JÄMSTÄLLDHET I dag är nästan var tredje anställd på Volvo Cars fabrik i Göteborg kvinna. För knappt tre år sedan var det inte ens var femte. "Vi var helt snett ute när det gällde genusbalansen", säger Anu Lipponen, ansvarig för jämställdhet och mångfald.
NYHET Publicerad:

”Utlandsfödda ett otroligt kapital”

KOMPETENS En kartläggning av Liljas Personbilars rekryteringsbehov visade att något radikalt måste göras. Som ett led i det har företaget anställt ett antal nyanlända. ”Att det kommer hit så många med bra utbildning som vi kan anställa är en fantastisk möjlighet”, säger vd:n Mats Melander.
NYHET Publicerad:

Akut brist på bussförare

DEBATT Bristen på bussförare är stor. Förklaringen är pensionsavgångar och att för få har rätt körkortsbehörighet. ”Nu gäller det att vända trenden. Därför behövs det långsiktiga och offentliga satsningar i samarbete med branschen för att lösa situationen”, skriver Transportföretagen i en debattartikel.
NYHET Publicerad:

Plåtföretagare: "Det skär i själen varje gång vi får en uppsägning"

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Det saknas mer än 2 000 plåtslagare i Sverige. Lödde Plåt vill se fler åtgärder från politiken för att kunna rekrytera fler medarbetare. "Utbildning är jättebra, men det behövs också andra insatser", säger vd Jörgen Rasmusson.
NYHET Publicerad:

Större trygghet får fler kvinnor att starta eget

ENTREPRENÖRSKAP Kvinnors företagande har inte ökat nämnvärt de senaste 35 åren. Det är synd för fler företagande kvinnor ökar mångfalden, ger ett mer varierat näringsliv och ökar Sveriges BNP, enligt entreprenörsprofessorn Carin Holmquist.
NYHET Publicerad:

"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. Nokas satsar på ökad mångfald, och nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.
NYHET Publicerad:

Boliden rekryterar på bred front

KOMPETENS Smältverket Boliden Rönnskär i Skelleftehamn står inför en stor utmaning. De närmaste åren går var fjärde medarbetare i pension, och det har fått företaget att tänka om och bredda sin rekrytering. Fokus ligger på cheferna.