"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. För att attrahera nya medarbetare vill Nokas öka mångfalden i företaget. Nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.

Karl Sandberg, Nokas

Tolerans betyder inte att man måste gilla allt, utan att man accepterar det, konstaterar Karl Sandberg. "Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär".

– Som de flesta andra försöker vi att bredda vår rekrytering och målet är att vara cirka 40 procent kvinnor. Det går framåt även om det inte riktigt går i den takt som vi önskar, säger Karl Sandberg, hr-chef på säkerhetsföretaget Nokas.

Nokas gör mycket bra internt men är inte alltid så bra på att lyfta fram det, varken internt eller externt, säger han lite självkritiskt. Till exempel går alla chefer och ledare en grundläggande utbildning i likabehandling. 

– Världen förändras och vi med den. Vi bestämde för många år sedan att vi ska vara duktiga på likabehandling och att det ska vara vår profil. Vi har jobbat genuint med att förebygga diskriminering.

Han betonar att mångfald hänger tätt ihop med meritokrati. Den som jobbar med meritokrati jobbar även med likabehandling. Många företag jobbar med likabehandling även om de inte benämner det så, poängterar han.

– När de pratar om kompetens och att de har modeller för att kartlägga olika funktioner, ställa tydliga krav och följa upp är det likabehandling. Det gynnar marginaliserade grupper.

Nokas har slagit fast att företaget ska vara tolerant gentemot sina medarbetare med olika bakgrunder och försöka att kompromissa så långt det går för att få fler att känna att de passar in.

– Samtidigt betyder inte tolerans att man måste gilla allt, utan att man accepterar det. Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att se till att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till.

Men begreppet kompetens och förmåga kan handla om så många olika saker, konstaterar han. Och i vissa fall är mångfald svårare att åstadkomma, till exempel när det gäller personliga nätverk.

– Till vissa befattningar är det viktigt för oss att få in någon med ett bra nätverk. Det kan vara legitimt att det är en person som kan ta kontakter, skapa möjligheter och göra affärer.

Den kompetensen kan vara tuff för till exempel kvinnor och utlandsfödda att leva upp till, konstaterar han.

– Det finns ett moment 22 i det – man måste ha kompetensen för att få kompetensen.

Därför försöker Nokas att underlätta för de här personerna och ge dem möjligheter att bygga egna kontaktnät redan innan de hamnar i de här befattningarna. Det centrala är att skapa delaktighet, enligt Karl.

– Problemet är inte så lätt att det löses med att bara skicka folk på kurs – låt kvinnor vara med där beslut fattas och nätverk byggs. Och det gäller såklart även andra grupper i minoritet på arbetsplatsen. Det gäller att komma in i sammanhang – man måste få bli uppkopplad.

För att ta Sverige ur kompetenskrisen skulle han vilja se att staten gjorde en bred utbildningssatsning och byggde ut komvux, universitet och högskola.

– Ett kraftigt kunskapslyft med studielön skulle få Sverige att ta ett stort utvecklingskliv framåt. Det ger näringslivet en skjuts vilket i sin tur ger staten mer pengar. Stat och näringsliv i symbios med varandra.

Tre tips för mångfald:

-Var öppen

-Släpp in folk i nätverken

-Formulera krav på kompetens öppet och konkret

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

NTI Gymnasiet i Karlstad vill locka fler tjejer till teknikbranschen

TEKNIK Idag bjuder NTI Gymnasiet i Karlstad in till TECH GIRLS – ett evenemang för att stärka och uppmuntra tjejers intresse för teknik. Under dagen får tjejer i årskurs 8 och 9 delta i workshops som leds av skolans elever.
NYHET Publicerad:

Kvinnors starka teknikintresse behöver backas upp

TEKNIK IVAs praktikprogram Tekniksprånget har undersökt över 10 000 ungdomars attityder till högre studier. Resultaten visar att unga kvinnor trots ett initialt teknikintresse tvekar att välja högre teknisk utbildning – om de inte först får testa vad utbildningen kan leda till genom exempelvis praktik.
NYHET Publicerad:

Flyktingvågen gav byggföretag chansen att växa

REKRYTERING Just när bostadsutvecklaren Obos hade som störst behov av att expandera kom flyktingvågen till Sverige. Genom att strukturera arbetet annorlunda och anställa en svensklärare kunde företaget ta in flera nyanlända.
NYHET Publicerad:

Så gör LKAB för att locka kvinnor till gruvjobben

JÄMSTÄLLDHET På 20 år har andelen kvinnor på gruvföretaget LKAB stigit från 7,8 procent till 22,5 procent. Om två år ska var fjärde anställd vara kvinna. Utan mångfald utvecklas inte bolaget, enligt Åse Juhlin, personalchef HR-support på LKAB.
NYHET Publicerad:

Yrkesdörren ger utrikesfödda snabbväg till jobb

INTEGRATION Nätverkandet är ett centralt verktyg i kompetensförsörjningen. Det budskapet förmedlar Yrkesdörren, som jobbar för att både utrikesfödda och etablerade svenskar ska bredda sina nätverk och hitta varandra.
NYHET Publicerad:

Jämställdhetsbygget vill ändra bilden av byggbranschen

HALLÅ DÄR Ina Djurestål, initiativtagare till Jämställdhetsbygget. Vad är det för något?
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen skapar reformiver

BOSTADSPROBLEMEN Bristen på bostäder är ett bekymmer. Svensk Näringsliv vill öka rörligheten och föreslår bland annat sänkt flyttskatt och enklare byggregler. ”Den är också ett hinder för nyetableringar och tillväxt, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Bostadsbristen stoppar nyckelrekryteringar

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Företagen skriker efter arbetskraft, men arbetskraften har inte råd att flytta dit jobben finns. Det kan leda till oöverskådliga konsekvenser för näringslivet och mycket beror på en illa fungerande bostadsmarknad. Men hur kommer man tillrätta med problemen? Det är utgångspunkten i Svenskt Näringslivs nya rapport ”Arbetskraft utan bostäder”.
NYHET Publicerad:

Utländska farmaceuter möts med öppna famnen

INTEGRATION Apoteksbranschen skriker efter farmaceuter. Det får flera apotek att rekrytera från utlandet. Michalina Grandin, apotekare från Polen, fick tidigt kontakt med Apotek Hjärtat som stöttade henne med svenskundervisning och praktikplats så att hon snabbt kunde få sin svenska legitimation.
NYHET Publicerad:

Akut läge: Bostadsbristen slår mot företagen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Svenska tech-företag skriker efter arbetskraft men har svårt att rekrytera på grund av bostadssituationen i Stockholm. "Även om du har en hög lön, så går det ibland inte att hitta något att hyra", säger Carl-Johan Hamilton, tech-rekryterare på Ants.
NYHET Publicerad:

Karriärnätverk lyfter fram kvinnor i energisektorn

JÄMSTÄLLDHET Energisektorn genomgår kraftiga förändringar som gör att branschen behöver bli mer jämställd. Det menar Anna-Carin Windahl, en av dem som driver nätverket Kraftkvinnorna.
NYHET Publicerad:

”Teknik ska vara skolans roligaste ämne”

HALLÅ DÄR Li Ljungberg, som arbetar med kompetensförsörjning på Teknikföretagen. I höstas lanserade ni boken Teknik – 10 lektioner i att förändra världen. Varför gör Teknikföretagen detta?
NYHET Publicerad:

Bemanningsföretaget som låter individen styra

MÅNGFALD Privat sektor är bra på mångfald. Det konstaterar Anki Elken, hållbarhetschef på företaget Randstad som kommit långt med likabehandling och inkludering. "Integration måste börja med respekt och engagemang för individer".
NYHET Publicerad:

Lönerna får inte halka efter hos global hälsovårdsjätte

STRATEGI Johnson & Johnson i Helsingborg följer det amerikanska moderbolagets övergripande modell för lönesättning. Lönesystemet är ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare, enligt Karin Markenholm, hr-ansvarig.
NYHET Publicerad:

Värderingar lockar mer än lön

KOMPETENS För ett litet startupbolag är höga löner sällan ett möjligt sätt för att locka rätt kompetens. Beteendelabbet har lyckats så bra att vissa till och med går ner i lön för att få jobba där, berättar vd:n Ida Lemoine.
NYHET Publicerad:

”Allt att vinna på mångfald”

UTBILDNING Erlandsson Bygg siktar på mångfald. Under hösten har sex personer med utländsk bakgrund utbildats till snickare, och nu har alla fått jobb. Den nya kompetensen och medarbetarnas stolthet över att få bidra stärker företaget.
NYHET Publicerad:

Attraktiva arbetsgivare ger lika karriärmöjligheter

JÄMSTÄLLDHET I stort går jämställdheten åt rätt håll, enligt Tina Ekström, vd på Nyckeltalsinstitutet. Karriärmöjligheterna är mer lika för män och kvinnor, och män är mer föräldralediga. En negativ faktor är att fler kvinnor än män är långtidssjukskrivna.
NYHET Publicerad:

Så breddar Coca-Cola perspektivet

STRATEGI Lika många kvinnor som män, och minst en person med utländsk bakgrund. De kraven ska vara uppfyllda för slutkandidater när tjänster ska tillsättas på Coca-Cola European Partners i Sverige efter årsskiftet.
NYHET Publicerad:

Caféet som anställer funktionsnedsatta prisas

HALLÅ DÄR Lars Nyström, som vunnit pris i Diversity Index award 2018, kategorin funktionsnedsättning. Sedan ett år tillbaka driver du August no stress surf café i Malmö. Vad är annorlunda med det?
NYHET Publicerad:

It-tjänsteföretag lockar med flexibilitet

STRATEGI Att erbjuda medarbetarna flexibilitet i tid och rum är ett sätt för it-tjänsteföretaget CGI att attrahera nya grupper. ”Idag lockar du inte någon med högre lön. Det är andra parametrar som har större betydelse”, säger hr-chefen Maria Ragnarsson.