"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. För att attrahera nya medarbetare vill Nokas öka mångfalden i företaget. Nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.

Karl Sandberg, Nokas

Tolerans betyder inte att man måste gilla allt, utan att man accepterar det, konstaterar Karl Sandberg. "Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär".

– Som de flesta andra försöker vi att bredda vår rekrytering och målet är att vara cirka 40 procent kvinnor. Det går framåt även om det inte riktigt går i den takt som vi önskar, säger Karl Sandberg, hr-chef på säkerhetsföretaget Nokas.

Nokas gör mycket bra internt men är inte alltid så bra på att lyfta fram det, varken internt eller externt, säger han lite självkritiskt. Till exempel går alla chefer och ledare en grundläggande utbildning i likabehandling. 

– Världen förändras och vi med den. Vi bestämde för många år sedan att vi ska vara duktiga på likabehandling och att det ska vara vår profil. Vi har jobbat genuint med att förebygga diskriminering.

Han betonar att mångfald hänger tätt ihop med meritokrati. Den som jobbar med meritokrati jobbar även med likabehandling. Många företag jobbar med likabehandling även om de inte benämner det så, poängterar han.

– När de pratar om kompetens och att de har modeller för att kartlägga olika funktioner, ställa tydliga krav och följa upp är det likabehandling. Det gynnar marginaliserade grupper.

Nokas har slagit fast att företaget ska vara tolerant gentemot sina medarbetare med olika bakgrunder och försöka att kompromissa så långt det går för att få fler att känna att de passar in.

– Samtidigt betyder inte tolerans att man måste gilla allt, utan att man accepterar det. Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att se till att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till.

Men begreppet kompetens och förmåga kan handla om så många olika saker, konstaterar han. Och i vissa fall är mångfald svårare att åstadkomma, till exempel när det gäller personliga nätverk.

– Till vissa befattningar är det viktigt för oss att få in någon med ett bra nätverk. Det kan vara legitimt att det är en person som kan ta kontakter, skapa möjligheter och göra affärer.

Den kompetensen kan vara tuff för till exempel kvinnor och utlandsfödda att leva upp till, konstaterar han.

– Det finns ett moment 22 i det – man måste ha kompetensen för att få kompetensen.

Därför försöker Nokas att underlätta för de här personerna och ge dem möjligheter att bygga egna kontaktnät redan innan de hamnar i de här befattningarna. Det centrala är att skapa delaktighet, enligt Karl.

– Problemet är inte så lätt att det löses med att bara skicka folk på kurs – låt kvinnor vara med där beslut fattas och nätverk byggs. Och det gäller såklart även andra grupper i minoritet på arbetsplatsen. Det gäller att komma in i sammanhang – man måste få bli uppkopplad.

För att ta Sverige ur kompetenskrisen skulle han vilja se att staten gjorde en bred utbildningssatsning och byggde ut komvux, universitet och högskola.

– Ett kraftigt kunskapslyft med studielön skulle få Sverige att ta ett stort utvecklingskliv framåt. Det ger näringslivet en skjuts vilket i sin tur ger staten mer pengar. Stat och näringsliv i symbios med varandra.

Tre tips för mångfald:

-Var öppen

-Släpp in folk i nätverken

-Formulera krav på kompetens öppet och konkret

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.
NYHET Publicerad:

Industrins parter överens: Utbilda personalen nu

AVTAL Både arbetsgivare och fackförbund inom industrin är överens om att det är bra att passa på att utbilda personalen nu. ”Jag tror att det blir mer fokus på kompetensen framöver”, säger Peter Kancans på Industriarbetsgivarna.
NYHET Publicerad:

750 miljoner till Yrkeshögskolan

STÖDPAKET Regeringen vill ge Yrkeshögskolan 750 miljoner kronor för kompetensutveckling i samband med corona. Det innebär 2000 fler utbildningsplatser, enligt Thomas Persson, generaldirektör, Myndigheten för yrkeshögskolan.
NYHET Publicerad:

”Coronakrisen får inte övergå i en kompetenskris”

HALLÅ DÄR Mia Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert. Vad hände med Rekryteringsenkäten som skulle ha presenterats i början av april?
NYHET Publicerad:

Komvux: Positiv signal från regeringen

UTBILDNING Regeringen satsar på vuxenutbildningen. Den som har störst behov av studier ska ges förtur och språk blir en naturlig del av yrkesutbildningen. ”Förändringarna är ett steg i rätt riktning för en mer effektiv kompetensförsörjning”, skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert.
NYHET Publicerad:

Tafatt regering hämmar kompetensförsörjningen

DEBATT Arbetsgivare skriker efter rätt kompetens. Samtidigt konstaterar privatanställda tjänstemän att svårigheten att intyga sin kompetens för en ny arbetsgivare är det största hindret för att byta jobb. Att regeringen i det läget väljer att inte hörsamma ett enda av de förslag som presenteras i Valideringsdelegationens utredning är olyckligt, skriver företrädare för Svenskt Näringsliv och Unionen.
NYHET Publicerad:

Så tog sig byggjätten ur machokulturen

STRATEGI En missad storaffär gjorde att Skanskas mångfaldsarbete tog fart på allvar. "Ledningen hade nog inte förstått att det kunde vara affärskritiskt", säger Monica Westerberg på Skanska Sverige där andelen kvinnor nu har ökat markant.
NYHET Publicerad:

Ica:s toppkvinnor tar för sig allt mer

MÅNGFALD Fokusera på jämlikhet och inkludering så får ni mångfalden på köpet. Rådet kommer från Emma Nyquist, mångfaldsstrateg inom Ica-gruppen. Koncernen fick nyligen ta emot priset som den europeiska detaljhandelns mest jämställda företag.
NYHET Publicerad:

De är techbranschens hetaste kvinnor 

HALLÅ DÄR Livia Moore, marknadschef på riskkapitalbolaget Antler, som har varit med och tagit fram en lista på 50 tongivande kvinnor i techbranschen. Varför behövs det?
NYHET Publicerad:

Kvinnorna tar Volvo Cars ur kompetenskrisen

MÅNGFALD Målet är att ha lika många kvinnor som män på ledande positioner. Att öka mångfalden är ett måste för att vinna kampen om kompetensen, konstaterar Katarina Matson på Volvo Cars.
NYHET Publicerad:

”Lär av dem som blickar framåt”

HALLÅ DÄR Maria Norberg, vd och grundare av Teknikkvinnor, nyss hemkommen från konferensen Move The Dial i Toronto. Varför var du inbjuden dit?
NYHET Publicerad:

Hyllad kampanj lockar kvinnor till Semcon

JÄMSTÄLLDHET När företaget Semcon gick ut och bad om tips på produkter som fungerar dåligt för kvinnor kom över 500 förslag in. En konsultgrupp, med enbart kvinnor, utvecklade en dragkrok som är enklare att hantera och samtidigt nåddes kampanjens mål – fler kvinnliga sökande.
NYHET Publicerad:

Här tar kvinnorna plats

JÄMSTÄLLDHET Stena Line gör en rejäl satsning på ökad jämställdhet i hela koncernen. Om tre år ska 30 procent av företagets chefer vara kvinnor, liksom 30 procent av alla som nyrekryteras, enligt hr-ansvariga Margareta Jensen Dickson.
NYHET Publicerad:

Arbetsgivaren satsar på jobb till utsatta grupper

KOMPETENS Att ta in utlandsfödda och personer med funktionsnedsättning är ett sätt för FM Mattsson Mora Group att ta sitt samhällsansvar och få in ny kompetens.
NYHET Publicerad:

Städbolaget där nio av tio är utlandsfödda

MÅNGFALD På Stockholms Städsystem är 90 procent av medarbetarna utlandsfödda och det är något som företagets vd Emma Unevik är mycket stolt över. ”Det är fantastiskt att handgripligen vara en del av integrationen. Vi pratar inte bara om det – vi gör det.”
NYHET Publicerad:

Unga inspirerar i energibranschen

HALLÅ DÄR Neval Bilic, ansvarig för frågor kring kompetensförsörjning på Energiföretagen Sverige. Ni har startat initiativet Qraftsamling. Vad är det?
NYHET Publicerad:

Rapport: Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna

ARBETSMARKNAD Företagen är Sveriges största utbildningsaktör för vuxna. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv. ”Företagen är inte bara välfärdsskapare utan också stora utbildningsaktörer”, säger Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert.
NYHET Publicerad:

McDonalds: Inställningen avgör vem som får jobbet

MÅNGFALD Här jobbar svensk- och utlandsfödda sida vid sida. Alla pratar svenska och har en positiv attityd till jobbet. Det är framgångsreceptet när Eva Dunér, ägare av flera McDonaldsrestauranger, anställer ungdomar.