"Mångfald hänger tätt ihop med meritokrati"

NYHET Publicerad

MÅNGFALD Det är full fart i säkerhetsbranschen och företagen brottas med att hitta personal. För att attrahera nya medarbetare vill Nokas öka mångfalden i företaget. Nyckeln till att lyckas är att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till, enligt hr-chefen Karl Sandberg.

Karl Sandberg, Nokas

Tolerans betyder inte att man måste gilla allt, utan att man accepterar det, konstaterar Karl Sandberg. "Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär".

– Som de flesta andra försöker vi att bredda vår rekrytering och målet är att vara cirka 40 procent kvinnor. Det går framåt även om det inte riktigt går i den takt som vi önskar, säger Karl Sandberg, hr-chef på säkerhetsföretaget Nokas.

Nokas gör mycket bra internt men är inte alltid så bra på att lyfta fram det, varken internt eller externt, säger han lite självkritiskt. Till exempel går alla chefer och ledare en grundläggande utbildning i likabehandling. 

– Världen förändras och vi med den. Vi bestämde för många år sedan att vi ska vara duktiga på likabehandling och att det ska vara vår profil. Vi har jobbat genuint med att förebygga diskriminering.

Han betonar att mångfald hänger tätt ihop med meritokrati. Den som jobbar med meritokrati jobbar även med likabehandling. Många företag jobbar med likabehandling även om de inte benämner det så, poängterar han.

– När de pratar om kompetens och att de har modeller för att kartlägga olika funktioner, ställa tydliga krav och följa upp är det likabehandling. Det gynnar marginaliserade grupper.

Nokas har slagit fast att företaget ska vara tolerant gentemot sina medarbetare med olika bakgrunder och försöka att kompromissa så långt det går för att få fler att känna att de passar in.

– Samtidigt betyder inte tolerans att man måste gilla allt, utan att man accepterar det. Vi gör aldrig avkall på det som är vår kärnaffär.

Nyckeln till att lyckas med mångfald är att se till att det inte finns informella vägar till makten och att det finns en öppenhet kring hur rekrytering går till.

Men begreppet kompetens och förmåga kan handla om så många olika saker, konstaterar han. Och i vissa fall är mångfald svårare att åstadkomma, till exempel när det gäller personliga nätverk.

– Till vissa befattningar är det viktigt för oss att få in någon med ett bra nätverk. Det kan vara legitimt att det är en person som kan ta kontakter, skapa möjligheter och göra affärer.

Den kompetensen kan vara tuff för till exempel kvinnor och utlandsfödda att leva upp till, konstaterar han.

– Det finns ett moment 22 i det – man måste ha kompetensen för att få kompetensen.

Därför försöker Nokas att underlätta för de här personerna och ge dem möjligheter att bygga egna kontaktnät redan innan de hamnar i de här befattningarna. Det centrala är att skapa delaktighet, enligt Karl.

– Problemet är inte så lätt att det löses med att bara skicka folk på kurs – låt kvinnor vara med där beslut fattas och nätverk byggs. Och det gäller såklart även andra grupper i minoritet på arbetsplatsen. Det gäller att komma in i sammanhang – man måste få bli uppkopplad.

För att ta Sverige ur kompetenskrisen skulle han vilja se att staten gjorde en bred utbildningssatsning och byggde ut komvux, universitet och högskola.

– Ett kraftigt kunskapslyft med studielön skulle få Sverige att ta ett stort utvecklingskliv framåt. Det ger näringslivet en skjuts vilket i sin tur ger staten mer pengar. Stat och näringsliv i symbios med varandra.

Tre tips för mångfald:

-Var öppen

-Släpp in folk i nätverken

-Formulera krav på kompetens öppet och konkret

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Med principen "en av tre" stärker Siemens mångfalden

MÅNGFALD Attityder, envishet och empatiska ledare är centrala faktorer i Siemens satsning på mångfald. Norden-vd:n Ulf Troedsson betonar att arbetet är långt ifrån klart men med några enkla konkreta grepp har företaget på senare år lyckats ta rejäla kliv framåt. 
NYHET Publicerad:

Rekryteringsroboten ger alla samma chans

KOMPETENS Roboten Tengai har inga känslor. Den ställer utmanande frågor under intervjun utan att tveka och rapporterar sedan exakt vad kandidaten svarat.
NYHET Publicerad:

Byggbolag lockar kvinnor för att hitta de bästa

HALLÅ DÄR Helena Söderberg, HR-direktör på byggföretaget JM. I höst drar ert lärlingsprogram för kvinnor igång för tredje året i rad. Vad ligger bakom det?
NYHET Publicerad:

Här har kompetensutveckling högsta prioritet

KOMPETENS Med eget universitet i USA kan företaget General Electric erbjuda möjligheter till kompetensutveckling för sina medarbetare. Christina Dahlgren, HR-chef vid det svenska dotterbolaget, berättar om en utbildningsverksamhet som ger gott om utrymme för medarbetarna att utveckla sig själva och företaget.
NYHET Publicerad:

AI ökar kraven på att lära nytt i arbetslivet

KOMPETENS Digitalisering och artificiell intelligens ger inte färre jobb utan nya typer av jobb som ställer högre krav på kognitiv förmåga Det gör att fler måste bli bättre på att anpassa sig och lära nytt under arbetslivet, menar Joakim Wernberg på Entreprenörsforum.
NYHET Publicerad:

”Teknisk kompetens måste in i alla utbildningar”

KOMPETENS Vilka kunskaper och förmågor behövs i framtiden? Hur utbildar man till jobb som inte ens finns än? Måste alla ha teknisk kompetens? Det diskuterades under ett seminarium i Almedalen.
NYHET Publicerad:

Så täpper Volvo till kunskapsluckan

UTBILDNING Biltillverkaren krokar arm med den akademiska världen, andra industrier och fordonsföretag för att vässa medarbetarnas kompetens. ”För oss ger investeringar i kompetensutveckling konkurrenskraft”, säger Camilla Antonsson, HR chef.
NYHET Publicerad:

Sverige tappar experter på ai till USA och Kina

AI Att utvecklingen inom artificiell intelligens inte har tagit fart i Sverige beror på att det saknas fokus på konkreta tillämpningar hos de som faktiskt ska använda tekniken, enligt Christian Guttmann, AI-chef och forskare. Därför tappar Sverige AI-experter till Kina och USA där de får jobba i framkant.
NYHET Publicerad:

”Mångfald sitter i detaljerna”

STRATEGI Cheferna är centrala i vårdföretaget Humanas arbete med att öka mångfalden och få in fler män. De måste tänka mångfald i alla situationer för att det verkligen ska genomsyra organisationen, enligt hr-direktören Anna Giertz Skablova.
NYHET Publicerad:

5 000 kvinnor utsågs förra året till chefer

RAPPORT Förra året tog nästan 5 000 kvinnor steget till en chefsposition i näringslivet. Det visar den senaste rapporten Fakta om löner och arbetstider. För första gången är andelen kvinnor som är chefer lika hög som andelen kvinnor totalt.
NYHET Publicerad:

Lärarbristen hämmar flickors teknikintresse

JÄMSTÄLLDHET Lärare har en nyckelroll för att fler tjejer ska intressera sig för teknik. Men bristen på behöriga tekniklärare är stor, och vissa lärare känner dessutom obehag inför teknik som de inte tror sig kunna, enligt forskaren Ulrika Sultan.
NYHET Publicerad:

It-kurs öppnar dörren till yrkeslivet för ensamkommande

MÅNGFALD Med en kurs i spelprogrammering hoppas Semcon ge ensamkommande flyktingungdomar inspiration och råg i ryggen att välja en teknikutbildning.
NYHET Publicerad:

Varannan vakant it-tjänst finns i Stockholm

ARBETSKRAFT Kompetensbristen kostar Sverige 34 miljarder kronor varje år, enligt Stockholms handelskammare, och den slår olika hårt i olika branscher och regioner. Bland annat finns mer än hälften av alla it-vakanser i Stockholm, vilket hindrar företag från att växa.
NYHET Publicerad:

Vardagslärandet höjer kompetensen

KOMPETENS I en bransch med bristyrken värnar Caverion Sverige mycket om sina medarbetare. Att se var och en som individer med olika ambitioner och mål är viktigt för att kompetensutvecklingen ska fungera, menar Annelie Gustavsson, Head of Talent Management.
NYHET Publicerad:

Nyanlända lyfte arbetsmoralen på Bröderna Jansson

INTEGRATION Efter några veckors praktik erbjöd Bröderna Jansson-Nissavarvet två nyanlända svetsare från Syrien anställning. Det är ett lyft för kulturen och arbetsmoralen, enligt vd:n Christin Jansson.
NYHET Publicerad:

Rekordmånga kvinnor söker byggutbildning

HALLÅ DÄR Elin Kebert, expert kompetensförsörjning på Sveriges Byggindustrier. De senaste två åren har allt fler kvinnor sökt till yrkeshögskolans utbildningar inom samhällsbyggnad och byggteknik. Hur kommer det sig?
NYHET Publicerad:

Här väger värderingar lika tungt som kompetens

MÅNGFALD Värderingar är lika viktigt som kompetens när fastighetsbolaget Atrium Ljungberg rekryterar. Det har lett till att företagets anställda har många olika bakgrunder och att mångfald händer mer eller mindre av sig självt, berättar vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Så utbildar Tieto i inkluderande ledarskap

UTVECKLING Kompetensbristen gör det viktigare än någonsin att vara attraktiv som arbetsgivare inom it och teknik. Därför utbildar nu Tieto alla sina chefer i inkluderande ledarskap.
NYHET Publicerad:

Litet familjeföretag sätter kompetensen i centrum

KOMPETENS Att utbilda personalen är självklart för familjeföretaget Gustafssons rör. Målet är välutbildade medarbetare som är trygga i sina yrkesroller. Utmaningen är att hitta lokala utbildningsmöjligheter.
NYHET Publicerad:

Egen akademi höjer kompetensen på hotellkedjan

KOMPETENSFÖRSÖRJNING Hotellbranschen är på framåtmarsch, vilket innebär både möjligheter och utmaningar. För Scandic Hotels innebär det ständigt växande antalet medarbetare att kompetensutvecklingen är helt avgörande i företagets verksamhet.