NYHET8 juli 2021

Sommarhälsning

I dagarna sammanfattar jag mitt första år som regionchef för Svenskt Näringsliv i Blekinge. Det har varit ett år som inget annat – med politisk turbulens och med en pandemi som har förändrat tillvaron för oss alla, både i det kortare och längre perspektivet. För egen del har det varit utmanande att i en ny roll inte kunna träffa alla er företagare, politiker och tjänstemän fysiskt, utan varit hänvisad till video- och telefonmöten.

”Vi kan konstatera att Sverige är i stort behov av reformer och att politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen”, skriver Johan Dalén i en krönika.Foto: Mostphotos och Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Dock har det förstås inte varit någonting alls i jämförelse med de enorma utmaningar som många av er företagare har haft att hantera under året – med inskränkningar, begränsningar och, i flera fall, rena näringsförbud. Regeringens åtgärder har i många fall varit väl avvägda i omfattning, men byråkratin och tiden till utbetalning har lämnat mycket att önska. Dessutom har stöden i många fall inte varit anpassade för de branscher som bäst behövt dem.

Beskeden i dagarna om lättade restriktioner och att alla över 18 år nu har möjlighet att boka vaccinering ger hopp för hårt prövade branscher som besöks- rese-, restaurang- och hotellnäringen. Men istället rapporteras det från andra branscher om materialbrist och att råvarupriser stiger i pandemins spår. Och hos de företag som med nöd och näppe klarat sig genom krisen är balansräkningarna ingen särskilt upplyftande läsning. Krisen är långt ifrån över, och det är viktigt att det allmänna ser till varje bransch och företag innan man börjar kräva tillbaka de lån i form av uppskjutna skatter och avgifter som krisdrabbade företag tagit av sig själva, under namn som ”uppskov” eller ”stöd”.

En god sak har dock ändå pandemin fört med sig – att fler har fått upp ögonen för företagens betydelse för vårt samhälle, och för den direkta kopplingen mellan livaktiga och fungerande företag och vår gemensamma välfärd. Utan privata företag, inga pengar till välfärden – den insikten har drabbat många under pandemiåret, och för företagare och dess företrädare gäller det nu att påminna om att samma förhållande som gäller i kristider även råder under mer normala förhållanden.

Redan före covid-19-pandemin var Sverige i stort behov av reformer, och det senaste året har inte minskat behovet av att säkerställa en hållbar tillväxt. Sveriges behov av en långsiktig reformagenda är ännu större nu än tidigare, och många av de åtgärder som satts in för att hjälpa företag genom krisen bör därför kunna permanentas i syfte att säkerställa ett bättre företagsklimat.

Jag vill varmt tacka alla er företagare som engagerat och engagerar er för att påminna och övertyga politiker och allmänhet om att det är ni och er verksamhet som säkrar jobb, skatteintäkter och välfärd. Arbetet för företagsamhetens utveckling är kanske viktigare än någonsin just nu.

Utan privata företag, inga pengar till välfärden – den insikten har drabbat många under pandemiåret
Johan Dalén, regionchef

Företagsklimat

Inom Svenskt Näringsliv är ett förbättrat lokalt företagsklimat högt upp på agendan – varje dag, året om. Det är den absolut främsta och viktigaste faktorn för att vi ska kunna öka välfärdskakan ytterligare – att svenska företag får rätt förutsättningar för att växa, anställa fler och på så sätt generera både vinst- och skattemedel. Därför är den viktigaste tjänsten en kommun kan göra sig själv, sina medborgare och sina företagare att tillhandahålla ett så gott företagsklimat som möjligt. Ska det gå bra för Blekinge och Sverige, måste det gå bra för företagen – det är enkel matematik.

Varje år sedan 20 år tillbaka låter vi företagare i alla landets kommuner svara på vår enkät om hur företagsklimatet upplevs i den kommun man är verksam. Allt från enmansföretagare till de stora företagen med över 100 anställda – i Sveriges största attitydundersökning för företagare. Och glädjande nog kan vi konstatera att hårt och träget arbete ger resultat. I år förbättrar sig en majoritet av Sveriges kommuner vad det gäller det lokala företagsklimatet, och det sammantagna betyget har faktiskt inte varit så högt på ett helt decennium. Och även Blekinge förbättrar sig. En av länets kommuner noterar till och med det högsta betyget för en Blekingekommun sedan mätningarna startade för 20 år sedan, och i alla kommuner hamnar det sammanfattande omdömet minst på nivån ”godtagbart”. Men mycket kan förstås fortfarande bli bättre.

Under den senaste månaden har vi haft dialoger med politiker och tjänstemän i alla kommuner i Blekinge. Det har handlat om genomgång av resultaten, vad som behöver förbättras i kommunerna och hur vi kan vara en del i det fortsatta arbetet med att förbättra företagsklimatet. Detta arbete fortsätter under hösten och de möten vi arrangerar mellan företagare och politiker/kommuner är mycket uppskattade av båda parter och mynnar ut i såväl en ökad förståelse som konkreta förslag, beslut och förändringar. Berättelser från företagandets vardag och villkor är vårt viktigaste och mest relevanta verktyg när vi möter politiker och tjänstemän för att åstadkomma förbättring.

Här nedan kan du läsa mer om resultaten för Blekinge och vill du ta del av resultatet för en specifik kommun så finns resultaten för hela landet på vår sajt Företagsklimat.se

LAS och kompetensförsörjning

Det senaste året har inneburit en brytningstid på den svenska arbetsmarknaden, på flera sätt. Pandemin har fört med sig förändrade arbetssätt, en påskyndad digitalisering och globalisering, och därmed efterfrågan på helt nya kompetenser – i flera fall kompetenser som vi för något drygt år sedan inte visste om att vi skulle behöva.

En så snabbt föränderlig värld ställer helt nya krav, och det har blivit tydligare än någonsin att de spelregler inom arbetsrätten som sattes upp på 1970-talet helt enkelt inte är hållbara längre. Därför var det oerhört glädjande att regeringen och samarbetspartierna i början av juni presenterade sitt förslag om att reformera arbetsrätten (LAS) och de nya regler som planeras gälla från nästa sommar. Förslaget är baserat på den överenskommelse som Svenskt Näringsliv, PTK, IF Metall och Kommunal ingick i december och innebär bland annat förbättrade förutsättningar för näringslivet att behålla och utveckla kompetens i både upp- och nedgångar.

Den fråga som oftast lyfts när vi träffar företagare är svårigheterna med kompetensförsörjning, och situationen har inte blivit lättare under det senaste årets utmaningar. Tre av tio som tog studenten för några veckor sedan gjorde det från ett yrkesförberedande program. Den siffran skulle snarast behöva bli fyra av tio om vi ska klara av att möta näringslivets behov under de kommande 5-10 åren.

Samtidigt som näringslivet ropar efter arbetskraft och i praktiken kan garantera välbetalda jobb till den som fullgör en praktisk gymnasieutbildning, befinner sig var sjätte vuxen bleking – framför allt unga och utrikes födda – i utanförskap. Det visar att det finns en betydande mismatch på arbetsmarknaden – i Blekinge och i hela Sverige. Det är en stor och viktig utmaning för kommuner och regionen att komma tillrätta med. Om alla de vuxna blekingar som i dag lever i utanförskap skulle gå från bidragsförsörjning till arbete, skulle fem miljarder kunna sparas.

Vårt opinionsarbete

De flesta känner nog till att Svenskt Näringsliv är en partipolitiskt helt obunden organisation, men som driver näringspolitiska frågor. Vi är den näringslivsorganisation som med stor trovärdighet driver och påverkar förutsättningarna för företag i Sverige så att det blir enklare att äga, starta och utveckla företag.

Genom våra 60 000 medlemsföretag, små som stora, får vi en mycket bra bild av vad företag och näringsliv behöver och vad vi måste arbeta med – på såväl kort som lång sikt.

Vi kan konstatera att Sverige är i stort behov av reformer och att politiken har en viktig uppgift kommande år att vara möjliggörare för företagen. Vi har samlat de viktigaste reformerna för mandatperioden 2022-2026 utifrån ett brett näringslivsperspektiv och med dem som en del i vårt arbete framöver kommer vi driva opinionen för ett bättre företagsklimat. De tre viktigaste medskicken från näringslivet i Blekinge – utöver kompetensförsörjningen som vi redan berört – är:

  • Låt företagen leda omställningen till ett hållbart samhälle
    Klimatomställningen i Sverige kommer att kräva en kraftigt ökad elanvändning. De flesta prognoserna talar om en fördubblad elanvändning till 2045. Denna ökade elanvändning är en förutsättning för att vi ska klara bland annat utfasningen av fossila bränslen i samhället
  • Säkra infrastrukturen – både den fysiska och digitala
    Den svenska transportinfrastrukturen är eftersatt och behöver såväl underhållas som utvecklas. Den legala digitala infrastrukturen behöver också utvecklas för att potentialen med digitaliseringen ska kunna tas tillvara
  • Skatte- och ersättningssystem för fler jobb och mer investeringar 
    Investeringarna i Sverige är för låga. Samtidigt är kostnaderna att anställa för höga och arbetslösheten hög. Inom skatte- och ersättningssystemen behöver politiken fokusera på reformer som främjar jobb och internationell konkurrenskraft

För ytterligare reformförslag, läs gärna vår sammanställning:

Till sist...

...vill jag önska alla er medlemsföretag, företagsamma människor i alla sammanhang, tjänstemän och politiker i kommuner, regioner och riksdag en trevlig sommar. Jag hoppas att ni får möjlighet att njuta av lite ledighet, även om jag vet att som företagare så är man det i regel sju dagar i veckan hela året om. I sina tankar på den befintliga verksamheten, kunderna, resultatet, nya affärsidéer och nya satsningar.

Men med detta sagt hoppas jag naturligtvis att det ändå också blir lite tillfälle till nödvändig vila och avkoppling tillsammans med familj och goda vänner.

Jag ser oerhört mycket fram emot att träffa er alla fysiskt igen istället för via en skärm, och med vaccineringsprogrammets framskridande hoppas och tror jag innerligt att det blir verklighet igen redan i höst.

Varma sommarhälsningar

Johan Dalén
Regionchef Svenskt Näringsliv Blekinge

krönikaBlekinge
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist