Hans Danielsson och Pernilla Jennervall, Tyllingstrands Konsult AB

Snårigt regelverk ger färre jobb

NYHET Publicerad

LAS Lagen om anställningsskydd stänger ute människor från arbetsmarknaden snarare än välkomnar dem – framförallt drabbar det dem som redan står långt från arbetsmarknaden. Därför är det välkommet att flera politiska partier nu åter har börjat diskutera problemen med LAS. Det tycker Pernilla Jennervall som är delägare i fjärrvärmeföretaget Tyllingstrands Konsult AB i Falun.

Pernilla Jannervall, Tyllstrands AB

– Lagen gör att vi inte vågar anställa så många som vi skulle behöva. Effekten blir att färre kommer i arbete och fler stannar kvar på arbeten de inte trivs med, säger Pernilla Jennervall.

– LAS hindrar oss företagare från att växa, med sina snåriga regelverk och fallgropar där man kan bli ersättningsskyldig om man gör fel. Lagen gör att vi inte vågar anställa så många som vi skulle behöva. Effekten blir att färre kommer i arbete och fler stannar kvar på arbeten de inte trivs med, säger Pernilla Jennervall.

Hon bildade företaget för tio år sedan tillsammans med kompanjonen Hans Danielsson, som är vd för företaget. Själv är hon ekonomi- och personalansvarig. Men som företagare är rollerna ibland flytande. Man måste räkna med att kunna hoppa in och arbeta med vad som behöver göras.

– För oss småföretagare finns inga begränsningar om arbetstider, eller regler om vilka arbetsuppgifter vi har rätt att säga nej till. Vi måste hugga i när det behövs om det så kräver arbete 16 timmar om dygnet utan att få extra betalt, eller om man råkar vara sjuk, säger Pernilla Jennervall.

Moderaterna lyfte nyligen frågan om att se över Lagen om anställningsskydd i syfte att sänka trösklarna in till arbetsmarknaden. Något som Pernilla Jennervall anser vara nödvändigt om småföretagare ska få möjlighet att växa. Och för att fler ska komma i arbete.

Hon tycker inte att LAS har hängt med i den förändring som har sett på arbetsmarknaden de senaste 40 åren. I dag är människor mer benägna att byta jobb för att gå vidare i sin karriär. Denna flexibilitet drabbar företagarna som lättare mister den personal de har lärt upp.

– Eftersom arbetstagarnas flexibilitet har ökat så mycket så borde även vi företagare få chansen att vara mer flexibla när vi anpassar vår personalstyrka efter våra beställningar, säger Pernilla Jennervall.

Drabbar alla på arbetsplatsen

Att vända och vrida på alla risker vid en anställning är en överlevnadsfråga för ett mindre eller medelstort företag.

– Låser man fast sig med en anställd som inte är mogen uppgiften så kan det fälla ett mindre företag. Man undviker gärna att anställa någon som tidigare har varit långtidssjukskriven eller andra dokumenterade bekymmer. Med mindre tvingande regler skulle vi våga chansa mer, säger Pernilla Jennervall.

När det uppstår konflikt mellan en arbetsgivare och en arbetstagare är det inte bara är två som drabbas. Pernilla Jennervall berättar hur hela arbetsklimatet och stämningen i gruppen påverkas när man har bekymmer med någon i personalen.

– Dålig stämning sprider sig så lätt. När någon mår dåligt är det lätt att det går ut över alla på företaget. Och ofta blir de ivrigt påhejade av sina fackföreningar när de kommer med sina krav. Vi har däremot inte möjlighet att avsätta tid och resurser att navigera genom regelverket.

– Visserligen har vi som kollektivanslutna rätt till jurister, men det tar väldigt mycket tid och energi. När det är som värst vill man bara lägga ner men det skulle ju innebära att våra tio anställda inte längre har någon försörjning.  Dit vill vi verkligen inte komma, säger Pernilla Jennervall.

God stämning märks på likviditeten

Nu har företaget en personalstyrka där alla drar åt samma håll och där stämningen är god. Det är något de är mycket glada för. Just nu har de mycket jobb i Falun åt Falu Energi & Vatten AB där de lägger rör till den serverhall som Falu Energi bygger just nu och där restvärmen från serverhallen ska tas till vara och återvinnas. Dessutom deltar de i många nybyggen och arbetar åt flera kommuners energibolag.

– Det är så otroligt skönt när man känner att alla ingår i ett team och drar åt samma håll. Det märks såväl på både effektiviteten ute på jobben som på likviditeten. När vi inte behöver oroa oss för personalen så går firman helt enkelt bättre. Och jag sover mycket bättre om nätterna, säger Pernilla Jennervall.

Henrik Sjögren

Fakta - Tyllingstrands Konsult AB

Verksamhet: Montering och installation av fjärrvärme.

Kommun: Falun

VD: Hans Danielsson

Ägare: Hans Danielsson och Pernilla Jennervall

Omsättning: runt 18 miljoner år 2016.

Antal anställda: runt tio personer.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Rapport från parterna inför förhandlingarna om anställningsskydd och omställning

ARBETSMARKNAD LO, PTK och Svenskt Näringsliv tillsatte i januari 2020 tre arbetsgrupper för att ta fram förslag till regler för anställningsskydd, omställningssystem och kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring i privat sektor. Resultatet redovisas i en partsgemensam rapport.
NYHET Publicerad:

Dahl: "Parterna kan komma överens om betydligt bättre regler"

ARBETSMARKNAD Fem personer får undantas från turordningsreglerna vid uppsägningar, föreslår utredningen om en moderniserad arbetsrätt. Samtidigt utökas arbetstagarnas rätt till kompetensutveckling. "Utredningen har förslag som ökar företagens vilja att anställa, men också förslag som skulle försämra möjligheterna till fler jobb", säger vice vd Mattias Dahl, i en kommentar.
NYHET Publicerad:

Mattias Dahl: ”Våga förhandla om Las”

ARBETSMARKNAD I söndags spreds uppgifter i SVT om den pågående Las-utredningen. Mattias Dahl, vice vd, vill inte kommentera förrän utredningen är officiell. Helst vill han att parterna ska komma överens om betydligt bredare och bättre regler för framtidens arbetsmarknad.
NYHET Publicerad:

Parterna överens om avsiktsförklaring

ARBETSMARKNAD Idag har arbetsmarknadens parter kommit överens om en avsiktsförklaring om flexibiltet och trygghet i arbetslivet. Det meddelar de i ett pressmeddelande på torsdagsförmiddagen. Bland annat ska allmän visstid ersättas och arbetsgivarna få större flexibilitet vid uppsägningar.
NYHET Publicerad:

För smalt direktiv till Las-utredning

ARBETSRÄTTEN Regeringen har beslutat om direktiv till en utredning av Las, lagen om anställningsskydd. Svenskt Näringsliv anser att uppdraget är alldeles för begränsat.
NYHET Publicerad:

Ny modell gör det lättare att anställa och att få ett jobb

ARBETSMARKNAD Nu finns en historisk möjlighet att modernisera och genomföra reformer som är bra för Sverige. Svenskt Näringsliv föreslår en ny modell som ökar företagens flexibilitet och medarbetarnas trygghet.
NYHET Publicerad:

LAS: Ny modell ger företagarna mer att säga till om

ARBETSRÄTTEN Svenskt Näringsliv kommer att föreslå en modell som ger företagen större möjligheter att bestämma vilka som är med i arbetsstyrkan. Utvecklingen har gjort LAS till ett hinder för jobb och tillväxt. Det hög tid för genomgripande förändringar, konstaterar vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Wallner-utredningens förslag försvårar jobbskapande

KOMMENTAR Arbetsrätten behöver moderniseras och förändras i grunden. Bland annat genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. För de partier som har den ambitionen går utredningsförslaget ”Hållbart arbetsliv över tid” i fel riktning, skriver arbetsrättsjurist Niklas Beckman.
NYHET Publicerad:

Jacke: Hela LAS måste ändras

ARBETSMARKNAD Arbetsrätten har blivit en het potatis i regeringsförhandlingarna. Jan-Olof Jacke, vd på Svenskt Näringsliv, anser att det inte räcker med mindre justeringar i turordningsreglerna utan att hela LAS måste ändras.
NYHET Publicerad:

Regeringen och arbetsgivarna oeniga om äldre i arbetslivet

ARBETSMARKNAD Förläng anställningsskyddet till 69 års ålder, föreslår regeringen i en promemoria. Nej tack, säger arbetsgivarna. ”Det vore kontraproduktivt”, menar Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppsson.
NYHET Publicerad:

Eksjöföretagaren: ”LAS ställer till problem för alla inblandade”

JOBBSKAPARNA. Lagen om anställningsskydd är inte bara destruktiv för företag. Den kan även tvinga kvar människor på arbetsplatser de vantrivs på och därigenom bidra till arbetsmiljöproblem. Det anser Johan Åsbrink som äger och driver äldreboendet Lunnagårds Sjukhem AB i Eksjö.
NYHET Publicerad:

Gammal LAS hämmar Dalarnas tillväxt

LAS Små företag tvekar att anställa när osäkerheten är stor. Många av Dalarnas företagare vittnar om att de skulle våga anställa fler om Lagen om anställningsskydd (LAS) reformerades. 55 procent av Svenskt Näringlivs företagarpanel uppger att lagen hämmar deras utveckling och tillväxt och i Dalarna svarar 73 procent av företagen att de vill ha förändrade arbetsrättsregler. "En förändrad lagstiftning skulle underlätta för oss på så många sätt" menar Josefin Elmer, som äger och driver O´Learys i Mora.
NYHET Publicerad:

Höjd LAS-ålder hämmar företagens vilja att anställa äldre

ARBETSMARKNAD Regeringen vill höja LAS-åldern från 67 till 69 år. Arbetsgivarna är kritiska och vänder sig mot rätten att få vara kvar. Den bästa lösningen är individuella överenskommelser på arbetsplatsen mellan arbetsgivare och medarbetare, anser pensionsexpert Ingvar Backle.
NYHET Publicerad:

Undersökning: LAS bromsar tillsvidarejobben för 7 av 10 företagare

ARBETSMARKNAD Fler än sju av tio företagare har hindrats från att tillsvidareanställa på grund av Lagen om anställningsskydd. Det visar en ny undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Företagarberättelser: LAS – ett hinder för tillväxt och jobbskapande

ARBETSMARKNAD ”För att kunna expandera måste man våga rekrytera, men som LAS ser ut nu kan man istället tvingas avstå, vilket varken gynnar företag eller medarbetare”, berättar måleriföretagaren Jörgen Bergqvist som är en av de många företagare som ser behov av att förändra LAS.
NYHET Publicerad:

Kritiken mot LAS: ”Vi förlorar en hel generation”

ARBETSMARKNAD LAS skapar en falsk trygghet och står i vägen för generationsskiften. Det menar företagaren Jörgen Bergqvist, som avstått från att anställa fler medarbetare då risken för felrekrytering är stor.
NYHET Publicerad:

Professor: LAS ökar sjukfrånvaron och minskar produktiviteten

ARBETSMARKNAD En lättnad av turordningsreglerna leder till mindre sjukfrånvaro och högre produktivitet, visar färsk forskning. Att avskaffa tvåundantaget i LAS skulle ge stora negativa effekter, menar professor Per Skedinger.
NYHET Publicerad:

Anställningsskyddet behöver förändras

LAS Företag drar sig för att anställa på grund av gällande LAS-regler. Unga och oerfarna utestängs från arbetsmarknaden, antalet fast jobb minskar. Lagstiftningen behöver reformeras på ett genomgripande sätt, skriver Anders Weihe, förhandlingschef på Teknikföretagen.
NYHET Publicerad:

Ny undersökning: Anställningsskydd ökar inte tryggheten

LAS Trygghet på jobbet skapas genom kompetens och arbetsinsats, snarare än anställningsskydd. Det visar en undersökning som Kantar Sifo har gjort på uppdrag av Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Småföretagare: "Vi måste börja prata om LAS"

ARBETSMARKNAD Kjell-Arne Edvinsson vet vad han talar om när han berättar om hur lagen om anställningsskydd gör livet som småföretagare svårt och ibland omöjligt. Samtidigt tror han att lösningen kan vara att fack och arbetsgivare är överens om hur man ska tolka lagen, snarare än att skriva om den.