Vinstdelning till anställda effektiviserar Laholms Stål

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING Säg bonus och många ryggar tillbaka. Men inte på Laholms Stål där bonussystemet effektiviserar och ger årlig utdelning till alla anställda.

Thomas Knutsson, vd Laholms stål.

Thomas Knutsson, vd för Laholms Stål, bredvid karusellsvarven som är den senaste investeringen i företaget.

Ingen har väl undgått den infekterade debatt som råder kring bonusar. Man ifrågasätter vad som är skäligt och till vilken prestation. Åsikterna leder ofta till en enkelspårig uppfattning där bonus får en mycket negativ klang.

På Laholms Stål är däremot bonus alls inget negativt, tvärtom är det något som värderas högt. Orsaken är enkel: bonussystemet kommer alla till del.

– Hälften av vinsten som vi genererar avsätts till kommande investeringar. Den andra hälften delas lika mellan ägaren och de anställda, berättar Thomas Knutsson som är vd.

Ägaren Nils Jensen vill genom bonussystemet premiera medarbetarna, öka deras förståelse för hur företaget går och vad det egentligen beror på. Det råder en i det närmaste familjär stämning på företaget, präglat av samhörighet. Personalomsättningen är därför låg.

– Det finns en stark relation mellan ägaren Nils Jensen och medarbetarna, säger Thomas Knutsson.

Det var Nils Jensen själv som kom på idén att dela hälften av vinsten. Detta resulterade i ett bonussystem som infördes 2006. Bonusen är direkt kopplat till årets resultat och det gäller exakt lika för alla anställda och alla får samma belopp oavsett vilken arbetsuppgift man har. Systemet ska vara tydligt och lättöverskådligt menar Thomas Knutsson.

Grunden i systemet är närvaro vilket betyder att bonus även betalas ut för beordrad övertid och för vidareutbildning inom företaget. Vid en olyckshändelse på arbetsplatsen är sjuklön skäl till bonus.

Den intjänade bonusen betalas ut nästkommande år och det gäller även om man väljer att avsluta en anställning mitt under året. I det fallet betalas bonusen inte ut med slutlönen. Idag löper systemet på ett år och något tak har man inte satt. Unionen och IF Metall har inte haft några invändningar mot systemet utan ser fördelarna för sina medlemmar.

Varje månad redovisar vd företagets utveckling för personalen. All viktig information tas med som orderingång, nyttjandegrad av gjuteri och verkstad med flera faktorer. Där är månadens resultat kanske den viktigaste punkten.

– Den anställde kan då själv se hur den egna insatsen hänger ihop med resultatet. 2008 var ett bra år för oss och då landade bonusen på omkring 30 000 kr, säger Thomas Knutsson.

Vilka effekter ger bonussystemet?

– Förutom att den anställde bättre förstår sin insats så märkte vi direkt en ökad produktivitet, säger Thomas Knutsson.

Chansen att öka omsättningen och därmed få en större del av kakan i form av bonus bidrog till att arbetet på Laholms Stål blev effektivare. Ryktet spreds snart om fördelarna med systemet vilket innebar att man inte hade några större problem med att rekrytera personal under 2006 och 2007.

Detta var under en tid då det generellt sett var svårt att utöka personalstyrkan minns Thomas Knutsson.

Även det dagliga arbetet förändras när de anställda stödjer varandra och hittar effektivare sätt att jobba. Det ökar möjligheterna till den extra utbetalningen. En annan positiv effekt är att systemet är kostnadsdrivande. En investering som kanske inte är nödvändig har verkan på vinsten och riskerar att minska bonusen.

– I dessa tider när lönsamheten är låg för svensk industri blir vårt bonussystem ett viktigt redskap för att gynna våra anställda vilket påverkar resultatet positivt.

Love Janson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

LO: ”Coronahöjning” för vissa grupper fungerar inte

LÖNEBILDNING Att höja lönen kraftigt för vissa grupper på grund av corona fungerar inte. Lönebildningen måste vara långsiktigt hållbar. Det menar LO:s avtalssekreterare Torbjörn Johansson. ”Sedan kanske det kommer en ny kris och då vill en annan grupp ha mer betalt”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Unionen vill se permanent system för korttidsarbete

STÖDSYSTEM Exportföretagen är ryggraden i svensk ekonomi som ger pengar till välfärden och utrymme för reallöneökningar. Därför är det viktigt att corona inte leder till protektionism och stängda gränser, säger Martin Wästfelt förhandlingschef på Unionen.
NYHET Publicerad:

Sveriges Ingenjörer: Viktigt att komma snabbt ur startblocken

KOMPETENS Att rädda kompetensen är en av de viktigaste frågorna just nu, hävdar Camilla Frankelius på Sveriges Ingenjörer. Mängder av verksamhetskritiska projekt har frysts och Sverige måste vara redo när hjulen börjar rulla igen för att inte hamna i bakvattnet.
NYHET Publicerad:

”Corona påskyndar automationen”

INDUSTRI Många företag inom branschorganisationen Ikem ser ingen större nedgång på grund av corona. Oron för framtiden finns och påskyndar automationen. ”Det är ett sätt att dra ner på personalkostnaderna”, säger förhandlingschefen Lars Askelöf.
NYHET Publicerad:

Kvinnor kan tvingas lämna byggsektorn 

JÄMSTÄLLDHET Blir coronakrisen långvarig riskerar byggbranschens satsningar på jämställdhet och mångfald att gå om intet. Mats Åkerlind på Byggföretagen jämför med 1990-talet då kvinnor och utlandsfödda tvingades att lämna – och sedan kom de aldrig tillbaka.
NYHET Publicerad:

Transportföretagen: Inför samma system som i Danmark 

STÖDPAKET Delar av transportsektorn står stilla men för många företag är korttidspermitteringar inget alternativ. Transportföretagens vd Marcus Dahlsten vill se direkta stöd från staten för att täcka fasta kostnader, som i Danmark och Norge.
NYHET Publicerad:

Intresset för att jobba i vården ökar

KOMPETENS Vårdföretagen går för högtryck och gör fantastiska insatser just nu. En positiv bieffekt av corona är att fler vill jobba inom vården.
NYHET Publicerad:

Lönebildningen får inte drabbas av panik

KRÖNIKA Coronapandemin gör att arbetsmarknaden gasar och bromsar samtidigt. Omorienteringen blir säkert långsiktigt bra men i det akuta skedet är många förlorare, konstaterar lönebildningsexperten Edel Karlsson Håål.
NYHET Publicerad:

Allvarligt läge för detaljhandeln 

STÖDPAKET Nästan vart tredje företag inom sällanköp uppger att de klarar högst två månader till om situationen inte förbättras. Läget är kaotiskt och allvarligt, konstaterar Johan Davidson på Svensk Handel.
NYHET Publicerad:

Smartaste sättet att använda extern lönestatistik

STATISTIK Företagsnära lönebildning handlar om att lägga ett pussel och där är marknadslönedata är en viktig del. Här berättar Anna Danielsson om den lönestatistik som Svenskt Näringsliv varje år tar fram till medlemsföretagen i tjänsten Näringslivets lönestatistik.
NYHET Publicerad:

Företagen måste tänka nytt i slaget om kompetensen

KOMPETENS Idag kan lönemodellen se helt olika ut beroende på vilket jobb och vilket företag en person väljer. Det gör att företag måste tänka om i slaget om kompetensen. Hr-chefer kan inte längre se lönen enbart som en kostnad, menar KTH-professorn Eric Giertz.
NYHET Publicerad:

Så sätter betaltjänsten Klarna konkurrenskraftiga löner

INDIVIDUELL LÖN Klarnas nya lönemodell har gjort lönesättningen mindre vildvuxen och de fantasifulla titlarna färre. Att koppla lönen till kompetens och beteende ger större rättvisa och den som utvecklas snabbt kan snabbt få en högre lön, enligt David Morgenstern på Klarna.
NYHET Publicerad:

”Sifferlösa avtal följer konjunkturen” 

HALLÅ DÄR Christian Kjellström, nationalekonom och utredare på Medlingsinstitutet. Vad lyfter ni fram i er senaste årsrapport?
NYHET Publicerad:

Så blir fler nöjda med sin lön

MOTIVATION Almega och Kommunal har tillsammans jobbat fram stöd för att fler arbetsplatser ska använda avtalens möjligheter till individuell lönesättning fullt ut. Största vinsten är att fler medarbetare blir nöjda med sin lön, enligt Per Östlund på Almega.
NYHET Publicerad:

Här väger pålitlighet tungt i lönesättningen

INDIVIDUELL LÖN Ett starkt fokus på värderingar är det som ligger bakom en stor del av fastighetsbolaget Atrium Ljungbergs framgångar. Det gäller även lönesättningen. ”När vi mäter beteenden och inte bara affärsresultat får vi ett långsiktigt resultat”, säger vd:n Annica Ånäs.
NYHET Publicerad:

Duktiga medarbetare spräcker lönemodellen

STRATEGI När lönesystemet satte stopp för att belöna de kollektivanställda på ett bra sätt införde industriföretaget Gnutti Carlo Sweden i stället individuella löner, som för tjänstemännen. ”Det tar tid och det kräver mod, men det är absolut inte omöjligt”, säger hr-chefen Bodil Alvarsgård.
NYHET Publicerad:

Bättre dialog med statligt tillsvidareavtal

HALLÅ DÄR Lena Emanuelsson, förhandlingschef på Akavia. Du är ordförande för Saco-S som förhandlar för akademiker i staten med ett tillsvidareavtal utan siffror. Varför är det viktigt med ett tillsvidareavtal?
NYHET Publicerad:

EU:s klåfingrighet hotar svensk lönebildning

EU Arbetsmarknadsfrågorna klättrar allt högre upp på EU:s agenda, trots att det är ett område där förutsättningarna är så olika. ”Det är väldigt tokigt att trycka på alla länder samma regler”, säger Gabriella Sebardt, som arbetar med EU-arbetsrättsliga frågor i Bryssel.