Vinstdelning till anställda effektiviserar Laholms Stål

NYHET Publicerad

LÖNESÄTTNING Säg bonus och många ryggar tillbaka. Men inte på Laholms Stål där bonussystemet effektiviserar och ger årlig utdelning till alla anställda.

Thomas Knutsson, vd Laholms stål.

Thomas Knutsson, vd för Laholms Stål, bredvid karusellsvarven som är den senaste investeringen i företaget.

Ingen har väl undgått den infekterade debatt som råder kring bonusar. Man ifrågasätter vad som är skäligt och till vilken prestation. Åsikterna leder ofta till en enkelspårig uppfattning där bonus får en mycket negativ klang.

På Laholms Stål är däremot bonus alls inget negativt, tvärtom är det något som värderas högt. Orsaken är enkel: bonussystemet kommer alla till del.

– Hälften av vinsten som vi genererar avsätts till kommande investeringar. Den andra hälften delas lika mellan ägaren och de anställda, berättar Thomas Knutsson som är vd.

Ägaren Nils Jensen vill genom bonussystemet premiera medarbetarna, öka deras förståelse för hur företaget går och vad det egentligen beror på. Det råder en i det närmaste familjär stämning på företaget, präglat av samhörighet. Personalomsättningen är därför låg.

– Det finns en stark relation mellan ägaren Nils Jensen och medarbetarna, säger Thomas Knutsson.

Det var Nils Jensen själv som kom på idén att dela hälften av vinsten. Detta resulterade i ett bonussystem som infördes 2006. Bonusen är direkt kopplat till årets resultat och det gäller exakt lika för alla anställda och alla får samma belopp oavsett vilken arbetsuppgift man har. Systemet ska vara tydligt och lättöverskådligt menar Thomas Knutsson.

Grunden i systemet är närvaro vilket betyder att bonus även betalas ut för beordrad övertid och för vidareutbildning inom företaget. Vid en olyckshändelse på arbetsplatsen är sjuklön skäl till bonus.

Den intjänade bonusen betalas ut nästkommande år och det gäller även om man väljer att avsluta en anställning mitt under året. I det fallet betalas bonusen inte ut med slutlönen. Idag löper systemet på ett år och något tak har man inte satt. Unionen och IF Metall har inte haft några invändningar mot systemet utan ser fördelarna för sina medlemmar.

Varje månad redovisar vd företagets utveckling för personalen. All viktig information tas med som orderingång, nyttjandegrad av gjuteri och verkstad med flera faktorer. Där är månadens resultat kanske den viktigaste punkten.

– Den anställde kan då själv se hur den egna insatsen hänger ihop med resultatet. 2008 var ett bra år för oss och då landade bonusen på omkring 30 000 kr, säger Thomas Knutsson.

Vilka effekter ger bonussystemet?

– Förutom att den anställde bättre förstår sin insats så märkte vi direkt en ökad produktivitet, säger Thomas Knutsson.

Chansen att öka omsättningen och därmed få en större del av kakan i form av bonus bidrog till att arbetet på Laholms Stål blev effektivare. Ryktet spreds snart om fördelarna med systemet vilket innebar att man inte hade några större problem med att rekrytera personal under 2006 och 2007.

Detta var under en tid då det generellt sett var svårt att utöka personalstyrkan minns Thomas Knutsson.

Även det dagliga arbetet förändras när de anställda stödjer varandra och hittar effektivare sätt att jobba. Det ökar möjligheterna till den extra utbetalningen. En annan positiv effekt är att systemet är kostnadsdrivande. En investering som kanske inte är nödvändig har verkan på vinsten och riskerar att minska bonusen.

– I dessa tider när lönsamheten är låg för svensk industri blir vårt bonussystem ett viktigt redskap för att gynna våra anställda vilket påverkar resultatet positivt.

Love Janson

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Lönesättningen får alla att dra åt samma håll

STRATEGI Individuella löner säkrar ABB Sveriges fortsatta utveckling. Nyckelfaktorn är att cheferna är kompetenta och vågar differentiera, enligt HR-direktören Maria Brithon.
NYHET Publicerad:

Många mål får strategin att gå i baklås

MÅLSTYRNING Tio procent av alla strategier som tas fram genomförs. Här ger David Holmberg, expert inom målstyrning, sina bästa tips på bästa för att få hela verksamheten att följa strategin som har satts upp.
NYHET Publicerad:

Flexibilitet viktigare än lön för unga

REKRYTERING Inom tio år utgör millennials, de som är födda 1983–1994, en fjärdedel av den tillgängliga arbetskraften. De är mer benägna att ta ett jobb med flexibla arbetstider än ett jobb med högre lön, enligt Peter Adielsson, konsult på Willis Towers Watson.
NYHET Publicerad:

Så håller du schysta lönesamtal

LÖNEBILDNING Ett aktivt ledarskap, transparens och kommunikation är nyckelfaktorer för att lyckas med individuella löner. Det diskuterades på årets Lönebildningsdag som återigen slog rekord med nästan 400 anmälda deltagare.
NYHET Publicerad:

Tät återkoppling motiverar Ambeas medarbetare

MOTIVATION För att koppla lönen tajtare till den enskilde medarbetaren har Ambea skruvat upp frekvensen på sina utvecklingssamtal. Nu hålls de tre gånger per år. ”Vi tyckte att det var lite förlegat att ha utvecklingssamtal bara en gång per år”, säger hr-chefen Pernille Ramirez.
NYHET Publicerad:

"Det är chefen som får det att hända"

HALLÅ DÄR Sofia Malmrud, doktorand på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. Du är halvvägs igenom din avhandling om individuell lönesättning. Vad är din angreppsvinkel?
NYHET Publicerad:

Lönebildning: "Börja testa nya sätt att jobba"

STRATEGI Energibranschen har kommit långt när det gäller individuella löner. På Eon har processlöneavtalet utvecklat både chefer och medarbetare. ”Det har pushat mig till att våga prata om det som är svårt”, säger Charlotte Reidhav, chef på Eon.
NYHET Publicerad:

Företagsnära lönesättning lönar sig

LÖNEBILDNING Hur det går för företaget och vad medarbetaren presterar avgör hur hög lönen ska vara, enligt Mattias Dahl, vice vd. ”De flesta anser att det är rimligt. Ingen vill se motsatsen – att det inte har någon betydelse.”
NYHET Publicerad:

Så behåller it-företaget kompetenta medarbetare

LÖNEBILDNING It-mästarens nya lönemodell innebär att företaget lägger krut på att utveckla medarbetare som bidrar extra mycket till verksamhetens framgångar. ”På så sätt kan vi ännu bättre se till att inte tappa dem”, säger hr-chefen Göran Lejerwik.
NYHET Publicerad:

”Intressant att få bredden på en och samma dag”

HALLÅ DÄR Greta Sundin, strategiskt ansvarig för löne- och förmånsfrågor samt hr-ekonomi inom utbildningskoncernen Academedia. I oktober är du för tredje gången med på Lönebildningsdagen som Svenskt Näringsliv ordnar. Vad är det som lockar?
NYHET Publicerad:

Telekomjätte lockar ingenjörer med trendig lönemodell

LÖNEBILDNING Från lokal till global lönebildning för 100 000 anställda spridda över hela världen. För fem år sedan lade telekomjätten Ericsson om hela sin löneprocess för att öka attraktiviteten, enligt Sverker Walldal på Ericsson.
NYHET Publicerad:

Nationalekonomer vill se förändrade kollektivavtal

HALLÅ DÄR Lars Calmfors, nationalekonom och medförfattare till en ny bok, Kollektivavtal och lönebildning i en ny tid. Vad handlar den om?
NYHET Publicerad:

Höstens lönebildningsdag löser hr-utmaningar

I PRAKTIKEN Den 9 oktober är det för femte året i rad dags för Lönebildningsdagen i Stockholm. Konferensens rubrik är Bang for the buck – 5 utmaningar och 6,5 lösningar, och den här gången får hr-rollen extra uppmärksamhet.
NYHET Publicerad:

”Motivation kan inte köpas för pengar”

HALLÅ DÄR Johan Thesslin som skrivit boken Lön och motivation: chefens handbok för att belöna och utveckla medarbetare, tillsammans med AnnCharlotte Bretan. Varför skrev ni den?
NYHET Publicerad:

Vägledande avtal dras med utmaningar

STRATEGI Ledaravtalet var först ut med företagsnära lönebildning år 1992. Många kollektivavtal har följt efter, men det finns också utmaningar, enligt Ledarnas förhandlingschef Helena Hedlund.
NYHET Publicerad:

Så får IBM rättvisare löner

LÖNESÄTTNING När it-jätten IBM införde en ny lönemodell lyfte det medarbetarnas engagemang. Genom att chef och medarbetare på egen hand tar större ansvar för återkoppling och bedömning blir lönesättningen dessutom rättvisare, enligt Simona Scaravella, hr-chef på IBM Sverige.
NYHET Publicerad:

Digitalisering inleder seminarieserie om framtidens arbetsmarknad

DEN TEKNISKA UTVECKLINGEN Den 11 juni är det dags för det första seminariet som arrangeras av Svenskt Näringslivs projekt Framtidens arbetsmarknad, FrAM. I fokus är digitaliseringen och den konkurrenskraft som finns i teknikutvecklingen.
NYHET Publicerad:

Här tar medarbetarna fram lönemodellen

LÖNEBILDNING På Gnosjö Automatsvarvning tog medarbetarna fram den nya bedömningsmodellen som ligger till grund för lönesättningen. Nu är det tydligare för alla hur de kan påverka sin lön och karriärutveckling, enligt vd:n Linda Fransson.
NYHET Publicerad:

Lönesättning som förändrar beteenden

STRATEGI För Epiroc i Kalmar var det en fullträff att koppla lönekriterierna rakt av till den värdegrund som företaget tagit fram. ”Löneprocessen driver precis det vi vill driva – förbättrade beteenden”, säger vd:n Jenny Heimersson.
NYHET Publicerad:

Därför fungerar sifferlöst så bra i energibranschen

HALLÅ DÄR Nikta Nabavi, ansvarig för Unionens kollektivavtal inom energibranschen. Varför fungerar sifferlösa avtal så bra inom det området?