Strömsund tar hjälp av näringslivet för jobb åt nyanlända

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD I Strömsund ska samarbete mellan det offentliga och privata göra nyanlända anställningsbara för osubventionerade arbeten. Detta inom områden där det råder arbetsbrist. Projektet som startade hösten 2018 involverar privata arbetsgivare, kommunen, fackföreningar och arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har bland nyanlända sjunkit med runt 20 procent sedan starten i höstas.

– Sammansättningen av styrgruppen är unik där vi har representanter från privata företag, fackförening och kommun i samverkan. Det är vi nog rätt ensamma om i Sverige, säger Håkan Olofsson chef för arbetsförmedlingen i Strömsund.

Det privata näringslivet representeras bland annat av Engcon som är en av kommunens större arbetsgivare. Här arbetar idag sju nyanlända som gått igenom utbildningsprogram och nu praktiserar på företaget. Under två månader har personerna fått en finansierad språkutbildning i Engconsvenska som kombinerats med tre dagars praktik på företaget.  

– De nyanlända är en utmaning för hela samhället. Om vi ska kunna behålla välfärden i Sverige måste alla ta sitt ansvar och hjälpa till så att nyanlända blir anställningsbara för riktiga osubventionerade arbeten, säger Mikael Persson, personalchef på Engcon.

Enligt honom är språket avgörande faktor för integration. Därför har Engcon satt upp regeln att på arbetsplatsen pratar alla svenska och inget annat språk får förekomma.

– Vi har en språkutbildning där de nyanlända lär sig förstå Engconmanualerna som är en förutsättning för att kunna arbeta med till exempel montering.

Totalt har Engcon tio personer i programmet, varav sju passerat språkutbildning och delar av praktikperioden, dessa arbetar nu i företaget i olika anställningsformer.

– Även om alla inte får fast anställning direkt efter avslutad utbildning så är vårt mål att alla ska få ett riktigt jobb utan subventioner så snart som möjligt. Vissa får till att börja med en visstidsanställning, säger Mikael Persson.

Rekryteringen har gått via arbetsförmedlingen som bjudit in nyanlända med lämplig bakgrund till ett studiebesök på företaget. Därefter har de nyanlända fått anmäla sitt intresse och två personer åt gången har tagits in i programmet.

– De kommer från olika delar av världen från Afghanistan, Afrika och Syrien och det som är positivt är att alla har hög arbetsmoral och jobbar hårt när de är på arbetsplatsen, säger Mikael Persson.

Strömsund kommun med 11 800 invånare har 365 vuxna nyanlända, idag är 180 av dessa arbetslösa eller i program.

– Vi har halverat antalet. Vi ser att alla har olika utbildningsbehov en del är analfabeter och då är steget mycket längre till arbetsmarknaden, säger Håkan Olofsson som ser pragmatiskt på problemet.

– Samverkan med alla parter är A och O för att lyckas. Målet måste vara en osubventionerad anställning även om det är en trestegsraket med olika individuella lösningar. Utbildningskostnader som finansieras antingen via CSN, aktivitetsstöd eller rent försörjningsstöd, därefter ett subventionerat nystartsjobb men i tredje steget måste det vara en övergång till osubventionerad anställning, säger Håkan Olofsson som inte ser några risker för osund konkurrens trots att upplägget till stora delar finansieras med offentliga medel åtminstone det första året.

– Jag ser ingen risk för undanträngningseffekt i dagsläget. Många företag i Strömsund har behov av kompetens och arbetskraft. Vi utbildar till de jobb som finns, där det råder arbetsbrist. Det är inte så att det här projektet tar jobb från andra. Hittills har vi i Strömsund haft en sjunkande arbetslöshet. Men det kan ju ändras beroende på konjunkturen, säger Håkan Olofsson.

Så här fungerar Strömsundsmodellen

En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från privata företag, fackföreningar, kommunen och arbetsförmedlingen samverkar.

Arbetsgruppen har gemensamt identifierat var det finns behov av arbetskraft – inom vården, industrin och handel/restaurang. Kommunen tar ansvar för utbildning på gymnasienivå, arbetsförmedlingen bedömer vilka som klarar utbildning på den nivå som efterfrågas, företagen ordnar praktikplatser kombinerat med utbildning i svenska. Stimulansmedel är studiestöd, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd, efter utbildningsperioden som är 1-1,5 år kan det finansieras som exempelvis nystartsjobb det vill säga en lönesubventionerad anställning. Nystartsjobb kan företagen får bidrag för i två år.

 

Engcon

Är ledande leverantör av tiltrotatorer och tillbehör till grävmaskiner. Bolaget är verksamt i flera olika länder med tillverkning i Strömsund. Engconkoncernen har cirka 300 anställda. Huvudägare är Strömsundsbördige Stig Engström och Monica Engström.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme i länet

FÖRETAGSKLIMAT Idag publicerar Svenskt Näringsliv den årliga attitydundersökningen av företagsklimatet i Sveriges kommuner. Den visar att företagarna i Bergs kommun är mest nöjda med företagsklimatet 2020 jämfört med länets övriga kommuner.
NYHET Publicerad:

Seger för brukanderätten

ÄGANDERÄTTEN När staten fattar beslut om att skydda skog blir den obrukbar för ägaren. Sedan 2016 har Skogsstyrelsen stoppat utbetalningar av ersättning för sådan skog, men nu slår alltså mark- och miljööverdomstolen fast att de skogsägare som drabbas ska ersättas ekonomiskt.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt industriföretag masstillverkar skyddsvisir

CORONAKRISEN Lindevalls Industri AB i Östersund har under coronakrisen snabbt ställt om sin verksamhet. Nu tillverkar företaget omkring 1 500 skyddsvisir om dagen och efterfrågan är stor.
NYHET Publicerad:

Dramatisk svår situation för jämtländska företag

KONJUNKTUREN Svenskt Näringslivs senaste konjunkturrapport visar att framtiden ser mörk ut när företagen blickar framåt. "Siffrorna för Jämtlands län är ytterst allvarliga. För att vi ska kunna undvika en massarbetslöshet och de oerhörda konsekvenser det skulle innebära för länet är det av yttersta vikt att de åtgärder regeringen föreslagit snabbt kommer på plats", säger Ola Toftegaard, regionchef Svenskt Näringsliv Jämtland.
NYHET Publicerad:

Engelska skolan i startblocket – stort intresse för lärartjänster

FRISKOLA I augusti slår Internationella Engelska Skolan, IES, upp dörrarna i Östersund. Elva klasser drar igång, från förskoleklass till sjuan. Rektor Mika Reunanen är ny i sin roll men säger att kontakterna med Östersunds kommun varit välkomnande – på tvärs med den debatt som ibland förekommit i medierna.
NYHET Publicerad:

Effekterna av coronakrisen allt svårare för företag i Jämtland 

OROVÄCKANDE SIGNALER Corona-krisen påverkar många företag i Jämtland. Bara 14 procent av företagen anser att de har en normal produktionskapacitet. Hela 56 procent av företagen i länet upplever finansierings- och likviditetsproblem.
NYHET Publicerad:

Sandra Lundqvist tar över ratten som ny vd för Taxi Östersund

PÅ NY POST Hon har en bred bakgrund inom affärsutveckling och ledarskap, både i regionala och internationella bolag. I slutet av april tar Sandra Lundqvist över som vd i ett anrikt Östersundsföretag – samtidigt som bolaget skakas av corona och det råder stor osäkerhet om framtiden.
NYHET Publicerad:

Allt tunnare orderbok för Åre Produktion

CORONAKRISEN Åre Produktion är vana vid att ha en fulltecknad orderbok för 6-8 veckor framåt. Nu är den nere på 2-3 veckor och framtiden är oviss till följd av coronakrisen. De åtgärder som hittills vidtagits av regeringen har inte lugnat bolagets vd.
NYHET Publicerad:

TSL redo att stötta vid omställning

OMSTÄLLNING Coronakrisen tvingar just nu många företag runt om i landet till både permitteringar och varsel och på TSL Trygghetsfonden står man nu redo. "Vår verksamhet är designad för att klara stora ökningar av antalet uppsagda, men detta är en extrem situation. Därför har vi skalat upp resurserna och justerat våra verksamhetsprocesser så att vi kan hantera alla de som kommer att behöva hjälp till nytt jobb", säger Carin Edholm på Trygghetsfonden TSL i Region Norr.
NYHET Publicerad:

Kommunala åtgärder under coronakrisen

Vad kan kommuner göra för att fler företag ska klara sig igenom coronakrisen?
NYHET Publicerad:

Kraftfullt agerande av flera jämtländska kommuner

CORONAKRISEN Coronakrisen har på några få veckor raserat framtidsutsikterna för många företag. Verksamheter som i slutet av februari hade fullt i orderböckerna står idag helt utan jobb.
NYHET Publicerad:

200 miljarder kronor i räddningspaket för företag och jobb

CORONAKRISEN "Det nya coronaviruset har skapat en extremt svår situation för svenska företag och jobb. Det är ett unikt svårt läge som kräver unikt kraftfulla åtgärder. Vi måste agera för att rädda företagen och jobben. Därför föreslår Svenskt Näringsliv nu ett brett räddningspaket för företag och jobb motsvarande 200 miljarder kronor". Det säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Senaste nytt: Kraftfulla krisåtgärder men fler kommer att behövas

CORONA Läget för svenska företag har förvärrats dramatiskt på mycket kort tid. ”Därför är det bra att regeringen, i linje med Svenskt Näringslivs förslag, vidtar ytterligare åtgärder som kan hjälpa företag ur den mest akuta krisen, säger vd Jan-Olof Jacke i en kommentar till regeringens nya krispaket.
NYHET Publicerad:

Alla vinner på bättre upphandlingar

UPPHANDLING Varje år upphandlas varor och tjänster för cirka 700 miljarder kronor i Sverige och totalt annonseras årligen 18 000 upphandlingar. Svenskt Näringsliv bjöd in till ett lunchseminarium med syfte att fortbilda företagare och upphandlare om hur en bra upphandling ska gå till.
NYHET Publicerad:

Jämtländskt skogsföretag har tuff konkurrens från kommun

OSUND KONKURRENS Skellefteå kommuns bolag Solkraft har anmälts till Konkurrensverket för att det säljer ved till underpris. Detta dumpar priserna och bidrar till en osund konkurrens, vilket slår särskilt hårt mot Qvarnsjö Skogstjänster i Jämtland.
NYHET Publicerad:

Många kommuner saknar fortfarande valfrihet

VÄLFÄRD Lagen om valfrihet har nu funnits i över tio år. Denna frihetsreform har gett människor möjligheten att själva påverka sin vård och omsorg och den har gett medarbetare i vården och omsorgen fler arbetsgivare att välja mellan. Detta är värt att fira, men fortfarande finns mycket kvar att göra. I Jämtlands län finns valfrihet i knappt hälften av länets kommuner.
NYHET Publicerad:

Krokom deltar i utvecklingsprogram för att stärka sitt företagsklimat

FÖRETAGSKLIMAT Krokom är en av elva kommuner som deltar i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram under 2020. Fokus ligger på ledarskap, kommunikation, digitalisering och serviceinriktad myndighetsutövning. Målet är att förbättra det lokala företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Högre kompetens när Berg och Härjedalen slog ihop verksamheter

SAMORDNINGSVINSTER I början av 2019 beslutade kommunerna Berg och Härjedalen att slå ihop verksamheterna miljö och bygg samt vatten och avfall. Nu är de nya organisationerna på plats och några samordningsvinster är förbättrad kompetensförsörjning, ökad tillgänglighet och effektivitet.
NYHET Publicerad:

Bra glid för Hillebergs nya fjällpulkor

NY PRODUKT Tälttillverkaren Hilleberg ligger bakom Jemtlander – en nyutvecklad kollektion fjällpulkor som lanserades i mitten av december. Trion bakom projektet, Bo Hilleberg, Lennart Mörtsell och Rolf Hilleberg, är nöjda med sin nya pulka.