Strömsund tar hjälp av näringslivet för jobb åt nyanlända

NYHET Publicerad

ARBETSMARKNAD I Strömsund ska samarbete mellan det offentliga och privata göra nyanlända anställningsbara för osubventionerade arbeten. Detta inom områden där det råder arbetsbrist. Projektet som startade hösten 2018 involverar privata arbetsgivare, kommunen, fackföreningar och arbetsförmedlingen. Arbetslösheten har bland nyanlända sjunkit med runt 20 procent sedan starten i höstas.

– Sammansättningen av styrgruppen är unik där vi har representanter från privata företag, fackförening och kommun i samverkan. Det är vi nog rätt ensamma om i Sverige, säger Håkan Olofsson chef för arbetsförmedlingen i Strömsund.

Det privata näringslivet representeras bland annat av Engcon som är en av kommunens större arbetsgivare. Här arbetar idag sju nyanlända som gått igenom utbildningsprogram och nu praktiserar på företaget. Under två månader har personerna fått en finansierad språkutbildning i Engconsvenska som kombinerats med tre dagars praktik på företaget.  

– De nyanlända är en utmaning för hela samhället. Om vi ska kunna behålla välfärden i Sverige måste alla ta sitt ansvar och hjälpa till så att nyanlända blir anställningsbara för riktiga osubventionerade arbeten, säger Mikael Persson, personalchef på Engcon.

Enligt honom är språket avgörande faktor för integration. Därför har Engcon satt upp regeln att på arbetsplatsen pratar alla svenska och inget annat språk får förekomma.

– Vi har en språkutbildning där de nyanlända lär sig förstå Engconmanualerna som är en förutsättning för att kunna arbeta med till exempel montering.

Totalt har Engcon tio personer i programmet, varav sju passerat språkutbildning och delar av praktikperioden, dessa arbetar nu i företaget i olika anställningsformer.

– Även om alla inte får fast anställning direkt efter avslutad utbildning så är vårt mål att alla ska få ett riktigt jobb utan subventioner så snart som möjligt. Vissa får till att börja med en visstidsanställning, säger Mikael Persson.

Rekryteringen har gått via arbetsförmedlingen som bjudit in nyanlända med lämplig bakgrund till ett studiebesök på företaget. Därefter har de nyanlända fått anmäla sitt intresse och två personer åt gången har tagits in i programmet.

– De kommer från olika delar av världen från Afghanistan, Afrika och Syrien och det som är positivt är att alla har hög arbetsmoral och jobbar hårt när de är på arbetsplatsen, säger Mikael Persson.

Strömsund kommun med 11 800 invånare har 365 vuxna nyanlända, idag är 180 av dessa arbetslösa eller i program.

– Vi har halverat antalet. Vi ser att alla har olika utbildningsbehov en del är analfabeter och då är steget mycket längre till arbetsmarknaden, säger Håkan Olofsson som ser pragmatiskt på problemet.

– Samverkan med alla parter är A och O för att lyckas. Målet måste vara en osubventionerad anställning även om det är en trestegsraket med olika individuella lösningar. Utbildningskostnader som finansieras antingen via CSN, aktivitetsstöd eller rent försörjningsstöd, därefter ett subventionerat nystartsjobb men i tredje steget måste det vara en övergång till osubventionerad anställning, säger Håkan Olofsson som inte ser några risker för osund konkurrens trots att upplägget till stora delar finansieras med offentliga medel åtminstone det första året.

– Jag ser ingen risk för undanträngningseffekt i dagsläget. Många företag i Strömsund har behov av kompetens och arbetskraft. Vi utbildar till de jobb som finns, där det råder arbetsbrist. Det är inte så att det här projektet tar jobb från andra. Hittills har vi i Strömsund haft en sjunkande arbetslöshet. Men det kan ju ändras beroende på konjunkturen, säger Håkan Olofsson.

Så här fungerar Strömsundsmodellen

En styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från privata företag, fackföreningar, kommunen och arbetsförmedlingen samverkar.

Arbetsgruppen har gemensamt identifierat var det finns behov av arbetskraft – inom vården, industrin och handel/restaurang. Kommunen tar ansvar för utbildning på gymnasienivå, arbetsförmedlingen bedömer vilka som klarar utbildning på den nivå som efterfrågas, företagen ordnar praktikplatser kombinerat med utbildning i svenska. Stimulansmedel är studiestöd, aktivitetsstöd eller försörjningsstöd, efter utbildningsperioden som är 1-1,5 år kan det finansieras som exempelvis nystartsjobb det vill säga en lönesubventionerad anställning. Nystartsjobb kan företagen får bidrag för i två år.

 

Engcon

Är ledande leverantör av tiltrotatorer och tillbehör till grävmaskiner. Bolaget är verksamt i flera olika länder med tillverkning i Strömsund. Engconkoncernen har cirka 300 anställda. Huvudägare är Strömsundsbördige Stig Engström och Monica Engström.

 

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Halvering av antal varumärkesansökningar från Jämtland

VARUMÄRKESSKYDD Antalet varumärkesansökningar från länet har halverats senaste året, visar ny statistik från Patent- och registreringsverket. 2018 gjordes 34 ansökningar från länet mot 62 ansökningar 2017."Företag med många varumärken är ofta innovativa företag som ligger väl till på sin marknad," säger Christina Wainikka, policyexpert för immaterialrätt på Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

De lär sig driva företag på sommarlovet

ENTREPRENÖRER Många skolelever tar chansen att testa sina affärsidéer under sommarlovet. I samverkan håller Bergs och Krokoms kommuner i utbildning och handledning för ungdomarnas företagsstart. "Flertalet av de ungdomar som är med i sommarlovsentreprenörerna kommer från små byar, de är till exempel från Skålan, Kaxås och Klövsjö. Ungdomar som kommer från små byar har ett stort engagemang och är nyfikna. Det är egenskaper som är viktiga för att lyckas som företagare," säger Maria Wikén, Bergs kommun och handledare för årets Sommarlovsentreprenörer.
NYHET Publicerad:

Konkurrens på lika villkor för offentliga och privata företag

KONKURRENS Hur undviks osund konkurrens av offentliga aktörer? Det är temat med olika infallsvinklar för två C-uppsatser skrivna av tre studenter vid förvaltnings- och ekonomiprogrammet på Mittuniversitet i Östersund. Gabriel Matloub och Petra Åhsell har riktat in sig på frågan hur man gör offentliga upphandlingar mer tillgängliga för små och medelstora företag. Felicia Dalborg har i sin uppsats skrivit om problemet när offentliga företag slår undan benen för de privata företagen verksamma på samma marknad.
NYHET Publicerad:

Sociala sidoprojekt får hotellet att växa

BESÖKSNÄRINGEN Med sina 197 rum och en av stadens bästa restauranger har Clarion Hotel Grand Östersund blivit en populär samlingspunkt för både inresta besökare och Östersundsbor. Möt hotellet som inte vill vara en leverantör av sängplatser, utan en levande centralpunkt i Östersunds stadsbild.
NYHET Publicerad:

Svensk skola behöver en ny syn på kunskap

UTBILDNING Trots en arbetslöshet på 6,4 procent finns stora svårigheter att hitta kompetent arbetskraft i Jämtlands län. Om möjligheterna för alla att få jobb ska förbättras krävs det att kunskapsnivåerna i skolan ökar. Därför föreslår Svenskt Näringsliv höjda krav på lärarutbildningarna, en nationell skolpeng samt satsningar för att höja kunskapsnivån hos såväl låg- som högpresterande elever.
NYHET Publicerad:

"Samarbetet över kommungränserna kommer att öka"

MYNDIGHETSUTÖVNING Berg och Härjedalen slår ihop vissa kommunala verksamheter och utvecklar samarbetet över kommungränserna. "Det är troligt att fler mindre kommuner kommer att behöva göra som oss. Det läggs mer ansvar på kommunerna och direktiven utgår från situationen i storstäderna, att folk bor i trappuppgångar men så är det inte i våra kommuner," säger Anders Häggkvist, (C), kommunalråd i Härjedalens kommun. 
NYHET Publicerad:

Svenskt-norskt gränssamarbete står som modell i Brexit

GRÄNSSAMARBETE "Vi upplever att Sverige alltid vill ligga i framkant när EU kommer med nya direktiv om handeln utanför medlemsländerna. Det är tolkningsfrågor. Nya direktiv kan ställa till det för kunderna," säger Pär Skytt som är chef för KGH Customs Service i Jämtlands län. Ett företag som sköter tullhantering och administration åt företag som handlar med varor utanför EU.
NYHET Publicerad:

Alla vinnare på enklare regelverk för företagare

REGELKRÅNGEL Hur kommuner och länsstyrelser hanterar tillståndsärenden och kontroller är avgörande för företagens konkurrensförmåga. Idag råder stora skillnader. När vd Jan-Olof Jacke besökte Jämtland var budskapet kristallklart ”Gör det enklare och åtgärda nu.”
NYHET Publicerad:

Bergs kommun får bäst sammanfattande omdöme av jämtska företagen

FÖRETAGSKLIMAT När pallplatserna för bästa företagsklimatet i länet fördelas hamnar Bergs kommun i topp och med högsta sammanfattande betyget i länet. Åre, Östersund och Strömsund kommer på delad andra plats i det sammanfattande omdömet av företagsklimatet. Detta när företagen i kommunerna fått sätta betyg på kommunens förmåga att hantera frågor som rör företagsklimatet.
NYHET Publicerad:

Utan företag dör glesbygden

VÄLFÄRDSSKAPARNA Fyråsträ, Attacus Trähus och Engcon i Strömsunds kommun är tre företag som tillsammans med sina medarbetare bidrar med cirka 93 miljoner kronor varje år till svensk välfärd. En summa som motsvarar ungefär 626 förskoleplatser eller 183 poliser. Nyligen fick företagen besök av politiker, intresseorganisationer och Svenskt Näringsliv.
NYHET Publicerad:

Historiskt spadtag för Nord-Lock Group i Mattmar

VÄLFÄRDSSKAPARE På tisdag den 14 maj tas första spadtaget för den största utbyggnaden av lokaler som Nord Lock i Mattmar någonsin gjort. Därmed säkerställs den framtida produktionen på orten. För Åre kommun innebär utbyggnaden att kommunen nu behåller en av kommunens största välfärdsskapare. Divisionen i Mattmar och dess medarbetare drar nämligen in 30 miljoner kronor till välfärden varje år.
NYHET Publicerad:

Efterfrågan på arbetskraft minskar i länets företag

KONJUNKTUR Konjunkturen i länet mattas av och flera företag förväntar sig minskade eller oförändrade produktions- och försäljningsvolymer det kommande halvåret. Det framgår av Svenskt Näringslivs konjunkturpanel för andra kvartalet i år. "Det vi kan se är att företagen i länet gör ungefär samma bedömning av konjunkturen som snittet för övriga landet. Toppen på högkonjunkturen är passerad och förväntningarna när det gäller investeringar och försäljningsvolymer stagnerar", säger Ola Toftegaard, regionchef på Svenskt Näringsliv i Jämtlands län.
NYHET Publicerad:

Nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Östersund

MEDLEMSORGANISATION Christin Andersson och Viktor Karlsson är nya medarbetare på Sveriges Byggindustrier i Jämtland-Härjedalen med kontor på Campus i Östersund. Efter 29 år i organisationen går Staffan Sjömark i pension och han ersätts av två nya medarbetare med två olika roller.
NYHET Publicerad:

Påsken ger bråda dagar för Pelle och Lisa

ENTREPRENÖRSKAP Pelle Sallin har tillsammans med sin fru Lisa byggt ett företag som idag är Norrlands största äggleverantör. Och nu till påskhelgen fördubblas leveranserna av ägg. Under några dagar inför påsken är det full fart i packeriet i Valne där de 16 anställda får förstärkning av extra personal.
NYHET Publicerad:

Entreprenören blir samhällsbyggare i den nya stadskärnan

FÖRETAGANDE Mötesplatsen Norra Station i Östersund visar att samverkan mellan entreprenörer ger framgång och en levande stadskärna. Manne Mosten är en av initiativtagarna till Norra Station där han driver restaurang- och caféverksamhet med lokalproducerade råvaror. "Företag som arbetar hållbart borde gynnas, inte bli straffade som jag upplever att vi blir idag. Då syftar jag främst på att löner och skatt på personal är så hög och att vi som jobbar hållbart i livsmedelsbranschen behöver extra mycket personal", säger Manne Mosten.
NYHET Publicerad:

Regeringen backar om höjd moms på naturguidning

SKATTER Beskedet om att förslaget om en momshöjning för naturguider dras tillbaka tas emot med glädje hos länets turistföretagare. ”Det är verkligen med glädje vi tar emot detta besked som visar att politikerna lyssnat. Nu kan vi konkurrera på lika villkor med våra grannländer med lägre moms på tjänsterna,” säger Philip Harlaut, vd för Åreguiderna.
NYHET Publicerad:

Postnord ändrar rutiner och försämrar för företag i Jämtland

GÄSTKRÖNIKA ”Valet står mellan att flytta plock- och pack till en ort söder om Söderhamn om jag vill ha leverans nästa dag. Kan jag acceptera en dags försening kan jag lika gärna flytta till Estland och låta kunderna dra nytta av de lägre kostnaderna.” Det skriver företagaren Carl Erik Eriksson, ägare av Favoptic som har verksamhet i Östersund men som nu överväger flytta verksamheten på grund av Postnords försämrade service.
NYHET Publicerad:

”Det blev en aha-upplevelse hur mycket välfärd ett företag skapar”

VÄLFÄRDSSKAPARE När elever på Wargentinskolan träffade företagaren Katarina Magnusson blev de överraskade av hur mycket ett företag med cirka 40 anställda skapar för välfärden. Varje år ger Edenbos och Tages konditorier och butik – 5 165 032 kronor till svensk välfärd. "Utan företagare skulle vi inte ha någon välfärd i Sverige", konstaterar eleverna. 
NYHET Publicerad:

UF-företagen - här är länsvinnarna

UNG FÖRETAGSAMHET Årets UF-företag i Jämtland heter Travel Tag och gör bagagetaggar. De unga grundarna får nu åka till Stockholm och försvara länets färger i SM-finalen för årets UF-företag Sverige. 
NYHET Publicerad:

På E-hälsocentrum samarbetar näringslivet och det offentliga för framtidens vård

DIGITALISERING ”Jag ser inte någon annan möjlighet än samverkan mellan näringslivet och det offentliga om vi ska klara av framtidens sjukvård.”Det säger Göran Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör på Region Jämtland Härjedalen. Han är en av initiativtagarna till ett unikt e-hälsonav som startat i Östersund.