Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 december 2020

Året vi gärna lämnar bakom oss

2020 blev ett år inte likt något tidigare och vi är sannolikt många som ser fram emot att stänga böckerna för året och istället blicka mot 2021. Samtidigt är vi mitt uppe i en andra smittovåg och de ekonomiska konsekvenserna slår hårt mot många branscher, där företag blöder kraftigt – samtidigt som andra branscher tuffar på. 

Ulrica Bennesved, Johnny Rönnfjord och Marie Prick

Konsekvenser av corona
Vår senaste konjunkturrapport visar att den V-kurva som vi trodde att vi var på väg ut ur i Q3, istället visade sig vara en W-kurva för ekonomin. Vi kommer att ta oss tillbaka, men återhämtningen kommer vara skör. Kalmar län har klarat sig något bättre än Sverigesnittet i en nationell jämförelse, och det har sin förklaring i företagsstrukturen.

Svenskt Näringsliv har arbetat nära regering och riksdag genom hela krisen och flera av våra föreslagna åtgärder har fått gehör. Korttidspermitteringarna har räddat många svenskar från arbetslöshet, många företag från konkurser och därmed till stor del räddat den svenska välfärden. Många av stödåtgärderna behöver både förlängas och förbättras och detta är en av de frågor som vi arbetar med och som har högsta prioritet.

Det är inte bara regeringen som vidtagit åtgärder, kommunerna och regionerna i landet har också varit lyhörda för näringslivets behov. Tidigt i krisen tog vi på Svenskt Näringsliv fram rekommendationer för åtgärder på lokal och regional nivå, och alla länets kommuner hängde snabbt på. Flera vidtog ytterligare åtgärder och nu i våg två har dessa också uppdaterats.

Även om coronapandemin överskuggat det mesta under året har förstås flera andra frågor också bearbetats parallellt. Här är några av de frågor som vi på Svenskt Näringsliv arbetat och arbetar med för att göra det lättare att vara företagare i Kalmar län och Sverige:

LAS och Arbetsrätt
Den 4 december skrevs en ny historisk överenskommelse under, om en ny reformerad arbetsrätt. Efter flera år av diskussioner och förhandlingar är SN, PTK och de största LO-förbunden, IF Metall och Kommunal, överens. Den svenska modellen är försvarad och levererar. Flera av oss har kallat detta för det nya Saltsjöbadsavtalet, och det kommer betyda mycket för svensk konkurrenskraft.

Stabil elförsörjning
Företagen är motorn som tar oss ur krisen och för att behålla internationell konkurrenskraft krävs flera delar, stabil elförsörjning är en viktig komponent. Därför har vi samlat oss i projekt Kraftsamling elförsörjning. En stor del av dagens elproduktion når sin ursprungliga livslängd senast 2045. Samtidigt behöver vi då minst 60 procent mer el. Det mycket dyrt att nå klimatmålen med dagens energipolitik. Därför bör dagens mål om ett elsystem som är till 100 procent förnybart ersättas av ett mål om 100 procent fossilfritt. Då kan vi både klara klimatmålen och värna den konkurrenskraft som är en förutsättning för vår välfärd.

Brexit
Brexit står inför dörren, även i år, och i skrivande stund vet vi inte om Storbritannien kommer krascha ur unionen eller om något embryo till avtal kommer finnas på bordet. Det enda som vi med säkerhet vet är att det kommer kräva omfattande omställningar och anpassningar, och har ditt företag ännu inte gjort anpassningar är det hög tid.

Att ständigt föra upp näringslivets frågor högst på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag. För vi vet, att ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag

Medlemsnytta
Kollektivavtalad försäkring är en av många fördelar med medlemskapet i Svenskt Näringsliv och förbunden. Från och med 1 januari 2021 går Finfa över i Avtalat som är ett nytt gemensamt bolag ägt av Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Ha en skön julhelg!
Precis som för många andra har vårt arbetssätt på regionkontoret självklart fått förändras och anpassats under året. Vi ställer inte in – vi ställer om! Vårt uppdrag har dock inte förändrats, att vara företagens både öron och röst i debatten. Kanske är det så att vårt arbete aldrig varit så viktigt som nu. Att ständigt föra upp näringslivets frågor högst på den politiska agendan, det är vårt viktiga uppdrag. För vi vet, att ska det gå bra för Sverige så måste det gå bra för svenska företag - därför arbetar vi för högtryck.

Under året har vi haft många goda samtal med politiker och tjänstemän inom kommun, region och riksdag, och samtal med företrädare från andra organisationer och media. Det är just genom goda samtal som vi tror att förbättringar kan ske, genom dialog skapas förståelse för varandras förutsättningar.

Tusen tack till alla er som bidragit på olika sätt i möten, diskussioner och debatter!

Med dessa rader och artiklar vill jag, mina kollegor Johnny Rönnfjord och Marie Prick önska er alla, företagare, politiker och tjänstemän en riktigt skön och vilsam julhelg och därefter ser vi fram emot ett nytt företagsamt år.

Var rädda om er!

Ulrica Bennesved

”Definitionen av galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig annorlunda resultat.”
-Albert Einstein

Året 2020coronakrisenkrönika
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist