NYHET17 september 2020

Botten är nådd men det är långt upp till ytan  

Botten är nådd, men återhämtningen sker sakta och pandemins effekter kan i värsta fall leda till en långvarig lågkonjunktur. Det visar Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel. 

Läget i svensk ekonomi är allvarligt. Ännu är mer än en halv miljon människor korttidspermitterade och arbetslösheten har stigit med över 120 000 personer sedan förra året.  I Svenskt Näringslivs företagarpanel får företag i hela Sverige svara på hur deras företag har utvecklats under det senaste halvåret, och vad de tror om de kommande sex månaderna. Även om många företag nu börjar se en ljusning är pandemins effekter tydliga. Såväl produktion, sysselsättning och investeringar ligger långt under motsvarande tid föregående år.  

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

– För många av våra företag är krisen inte över. Mer än hälften av våra medlemsföretag i Kalmar län har en lägre produktion än de hade för ett halvår sedan, säger Ulrica Bennesved, regionchef för Svenskt Näringsliv i Kalmar län. 

Jämfört med den företagarpanel som gjordes för tre månader sedan är det nu fler företagare som tror att produktionen och investeringarna återigen kommer att öka. En viss tendens till återhämtning börjar synas i företagens framtidsplaner, men det är från en låg nivå. Fortfarande är det fler företag i Kalmar län som tror att de kommer ha färre anställda om ett halvår än nu.  

– Om man stiger från 200 meters djup till 100 är man fortfarande långt under ytan. I värsta fall kan krisen bli långvarig. Vi måste ge företagen goda villkor för att våga investera och anställa igen, säger Ulrica Bennesved.

Om man stiger från 200 meters djup till 100 är man fortfarande långt under ytan. I värsta fall kan krisen bli långvarig. Vi måste ge företagen goda villkor för att våga investera och anställa igen, säger Ulrica Bennesved.

För att få fart på ekonomin i Sverige efter pandemin har Svenskt Näringsliv tagit fram en lista med reformförslag inom projektet Återstarta Sverige. Det handlar bland annat om att minska kostnaderna för att anställa genom att sänka arbetsgivaravgifterna och att göra satsningar på forskning och digital infrastruktur. Att investeringarna ligger kvar på en låg nivå är särskilt oroväckande inför framtiden. Det krävs konkreta åtgärder, som bättre avskrivningsregler i företagsbeskattningen och större förutsägbarhet i reglerna, så att företagarna vågar investera och ta risk igen. 

– Vi är i ett allvarligt läge och de beslut som fattas nu kommer vara avgörande för hur Sverige klarar sig ur krisen, säger Ulrica Bennesved. 

KonjunkturenCorona
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist