Ellen Hausel Heldahl - Offentlig upphandling

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

NYHET Publicerad

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 

Kommunerna har aldrig varit bättre på att upphandla än de är idag. Men samtidigt har förväntningarna från företag och medborgare blivit högre. Det kan dels bottna i att offentlig upphandling har hamnat i strålkastarljuset under de senaste åren, med en nationell upphandlingsstrategi och mycket prat från politiker om ”den goda affären”. Media har också blivit väldigt aktiva i att skriva om när upphandlingar gått snett. Det har tillsammans satt en i allra högsta grad rimlig förväntan på att kommuner ska arbeta strategiskt och serviceinriktat med upphandlingar, en höjd förväntan som kommunerna trots ett aktivt utvecklingsarbete inte lyckats leva upp till. Gapet mellan förväntningar och vad man faktiskt presterar i kommunerna har helt enkelt ökat.

Nytt för i år är att ca 5 800 företag valt att lämna kommentarer kring vad man anser om upphandlingar. Dessa svar är vi mycket tacksamma för, eftersom det ger oss en bild av vad man upplever som problematiskt. Föga förvånande handlar många av svaren om de lokala företagens förutsättningar att kunna delta, om irrelevanta och felaktiga krav och om alltför stort fokus på låga priser istället för på bra kvalitet. Många företag upplever också att det är svårt att få information kring upphandlingarna, vilket så klart är bekymmersamt. 

Ett talade exempel på felaktiga krav finns i det här svaret: ”De förfrågningsunderlag som vi får att utgå ifrån är under all kritik. De är så ofullständiga och nonchalant skrivna att man genast ser att den som skrivit förfrågningsunderlagen inte själva varit på plats för att se vad som behöver eller ska utföras eller så saknar man fullständigt kompetens. Detta innebär att de företag som räknar på dessa arbetsobjekt ser att det finns mycket extraarbeten som bör eller måste utföras under projektets gång. Detta mynnar ut i att entreprenören räknar med att kunna debitera extra tid. Priserna som lämnas är alltid långt under vad som budgeteras. Den som är fräckast med att lämna ett lågt pris och är fräcka nog att ta betalt för extra tiden får se sina arbeten gå ihop ekonomiskt och kommunen ser att ännu ett projekt spräcker budgeten. Vi önskar att det läggs ner mer kunskap och energi i förfrågningsunderlagen med tydlighet om vad kommunen vill ha utfört i sina projekt”. 

En annan aspekt på upphandlingsfrågan som lyfts fram av företagen i svaren är bristen på uppföljning. Kombinationen kunskapsbrist och bristande uppföljning är så klar förödande för den offentliga upphandlingen. Det finns med andra ord skäl till att så många entreprenadprojekt spräcker budgeten. 

Forskaren Giancarlo Spangolo har skrivit om detta ämne på uppdrag av SNS (www.sns.se/artiklar/cost-overrun-and-procurement-competence-in-sweden). Enligt Spangolo beror både högre kostnader och lägre kvalitet till stor del på bristande kompetens i offentliga upphandlingar. Han förordar i sin forskningsrapport att Sverige inför mastersprogram på universiteten för inköpare/upphandlare, det vill säga utbildningar för de personer som redan har grundutbildning inom till exempel IT eller byggnadsingenjör. Detta är ett mycket bra förslag som vi gärna ser att regeringen går vidare med.

Den pandemi som vi just nu befinner oss i har visat hur viktigt det är med hög kompetens hos våra inköpsorganisationer. Dels för att säkerställa att vi får de varor och tjänster som vi behöver med god kvalitet, dels för att de offentliga finanserna framöver kommer att vara ansträngda. Svenskt Näringsliv har i en rapport från förra året gjort beräkningar på att offentlig sektor kan spara mellan 70 – 100 miljarder kr genom att bilda effektivare inköpsorganisationer, där kategoristyrning är en bärande del, och genom att tillföra högre kompetens i förvaltningarna. 

Det finns många personer som arbetar som upphandlare ute i kommunerna som känner stor frustration över bristande intresse och engagemang hos det ledande skiktet i kommunen, men försöker göra så gott de kan. Ett strategiskt upphandlingsarbete behöver genomsyra hela förvaltningen och kräver därför engagemang från framför allt kommunchef och ekonomichef för att lyckas. Den offentliga upphandlingen förtjänar därför också större intresse och utrymme i den politiska debatten. Det skulle alla gynnas av, medborgare så väl som företag.

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Visioner krävs för miljön och klimatet

KRÖNIKA "Det är en framåtblickande, visionär, syn som måste prägla vårt fortsatta miljöarbete". Det skriver Nicklas Skår, jurist och ansvarig för principiella frågor rörande miljölagstiftning hos Svenskt Näringsliv, i denna krönika.
NYHET Publicerad:

För miljön och klimatets skull krävs visioner

MILJÖN Den kris som världen och Sverige går igenom 2020 har satt många spår i samhället. Det gäller inte minst ekonomin och hur vi ska kunna återstarta världen. Många debattörer har påtalat att en återstart behöver vara ”grön” och att det är viktigt att vi tar tillfället i akt att investera i klimatsmarta lösningar. Men problemet ligger inte i att investeringarna ska vara gröna utan när och om det blir några investeringar. För i grunden handlar investeringar i grön teknik mindre om pengar och desto mer om brist på visioner, långa tillståndstider och byråkrati.
NYHET Publicerad:

”Det såg ut att bli ett bra år”

CORONAKRISEN "Det går inte att driva ett företag i ovisshet hur länge som helst. Jag vill veta hur statsministern och regeringen ser på framtiden. Exempelvis om vi kommer att fortsätta kompenseras om försiktighetsåtgärderna fortsätter", säger Mattias Forsgren, vd för Hotell Lappland i Lycksele.
NYHET Publicerad:

”Vi ser ingen ljusning förrän nästa år”

HANDELN Coronakrisen har slagit hårt mot många företag. Agnetha Estberger driver Anina, en brud- och festbutik i Helsingborg som säljer kläder och accessoarer till högtidliga tillfällen. Förbudet mot folksamlingar med fler än 50 personer har i praktiken tvärbromsat hela branschen. Agnetha Estberger efterfrågar en större förståelse från politikerna för att krisen ännu inte är över. ”Vi ser ingen ljusning förrän nästa år”, säger Agnetha Estberger.
NYHET Publicerad:

Förtroendet för kommunala upphandlingar har aldrig varit lägre

UPPHANDLING Svenskt Näringsliv mäter varje år företagsklimatet i kommunerna. Bland annat hur företagen upplever att upphandlingarna fungerar i kommunerna. Resultatet i år var nedslående - betyget har aldrig varit lägre, 2,63 på en 6-gradig skala. 
NYHET Publicerad:

”Först ville man bara gråta”

CORONAKRISEN "Om vi hade varit ett relativt nystartat företag hade det redan varit kört. Tack vare att vi har kunnat lägga under pengar under dessa år klarar vi av att övervintra krisen i alla fall detta år", säger Grete Tuven som driver Bayhill Center i Hemavan.
NYHET Publicerad:

Johan Dalén ny regionchef i Blekinge

NY PÅ JOBBET I mitten av augusti har Svenskt Näringsliv i Blekinge en ny regionchef då nuvarande regionchef Carina Centrén lämnar över ansvaret till Johan Dalén.
NYHET Publicerad:

Frånvaro av norrmän slår hårt mot Norrbottens turistnäring

CORONAKRISEN "Att dra ner på personal är det värsta och extra personligt blir det såklart när det handlar om vår egen familj som också jobbar i verksamheten", säger Tomas Lindbäck, ägare av Västra Kajen Camping & Gästhamn.
NYHET Publicerad:

Hallå där Per Nylén, kommunalråd i Örnsköldsvik ...

FÖRETAGSKLIMAT "Jag träffar gärna ännu fler företagare, även de som anser att företagsklimatet är dåligt, för att resonera om hur vi tillsammans kan utveckla företagsklimatet, och hela kommunen, tillsammans", säger Per Nylén.
NYHET Publicerad:

Coronakrisen synliggör skatteproblem

SKATTER Coronapandemin har ställt hela vår tillvaro på ända. Sedan mitten av mars har många företag och i vissa fall hela branscher befunnit sig i fritt fall. Andra företag har drabbats genom brutna leveranskedjor, handelshinder och arbetskraft som stoppats vid gränsen. Ingen har lämnats oberörd. 
NYHET Publicerad:

Sollefteås kraftsamling ger resultat

FÖRETAGSKLIMAT "Nyckeln tror jag ligger i ett oavbrutet och målinriktat arbete för att förbättra företagsklimatet på riktigt och att politiken och tjänstemännen går hand i hand", säger Johan Andersson, kommunalråd (C) i Sollefteå.
NYHET Publicerad:

”Det krävs stora stimulansåtgärder för att återhämta oss ur krisen”

EU Bara månader efter att den nya EU-kommissionen tillträdde och presenterade sina planer för den kommande mandatperioden slog coronapandemin till. Till de stora utmaningarna, som Brexit och en ny långtidsbudget, lades nu ytterligare en: att få EU att återhämta sig ur en medicinsk och ekonomisk kris. Vi har träffat chefen på Svenskt Näringslivs EU-kontor i Bryssel, Anders Edholm, för att höra vad svenska företag bör hålla koll på i EU den närmaste tiden.
NYHET Publicerad:

Hur löser vi ett mer än dubbelt så stort elbehov?

SOMMARKRÖNIKA "I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd". Lina Håkansson, Svenskt Näringsliv, lyfter i denna krönika frågan om hur vi ska lösa vårt framtida elbehov.
NYHET Publicerad:

Kubal vill se rättvis tolkning av reglerna

KONKURRENS "En ökad vindkraftsutbyggnad ställer större krav på ett stabilt och jämnt flöde av el, att det finns stabilisatorer som kan säkerställa jämna flöden. Kubal är en av få aktörer i denna del av landet som har möjlighet att bidra med detta", säger André Machado på Kubal.
NYHET Publicerad:

Hallå där, Malin Hamlin!

SME-FÖRETAG Sveriges näringsliv består till allra största delen av små företag. Därför har Svenskt Näringslivs SME-kommitté en särskilt viktig plats i arbetet. Vi tog en pratstund med en av kommitténs nya medlemmar, och det samtalet kan ni läsa här.
NYHET Publicerad:

Tillväxtverkets otydlighet skapar osäkerhet

BESÖKSNÄRINGEN Asa Herrgård ligger mycket fridfullt vid Asasjöns strand med skogen och övrig natur som fond. I vanliga fall är detta en plats för konferenser, bröllop och många aktiviteter. I spåret av coronapandemins härjningar har läget förändrats drastiskt. Men Asa Herrgårds vd Emma Ekaremål med personal bestämde sig tidigt för att hålla i, hålla ut och hålla öppet.
NYHET Publicerad:

Timrå kommun – Norrlands Gnosjö?

FÖRETAGSKLIMAT "Genom ett långsiktigt, hårt och medvetet arbete har vi kommit dit vi är idag. Och i detta sammanhang vill jag säga att jag är oerhört stolt över alla medarbetare", säger Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande i Timrå.
NYHET Publicerad:

Ingen vanlig semester för Dalarnas företagare

I dagsläget har närmare 11 700 personer korttidspermitterats i länet. Hela 1 500 personer har varslats. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

Tuff sommar väntar Västerbottens företag

Coronakrisen har slagit hårt mot Västerbotten. Detta gäller särskilt besöksnäring, restaurang och handel. I dagsläget har närmare 10 000 personer korttidspermitterats i länet. Det är ytterst allvarligt.
NYHET Publicerad:

Prioritera elförsörjningen nu

ENERGI Nu är vi i snabb takt på väg in i en ny tidsålder. I Sverige har vi ett av världens mest fossilfria elsystem. Ungefär 98 procent av elen vi använder produceras utan koldioxidutsläpp. Dessutom sker produktionen till en låg kostnad vilket har inneburit en viktig konkurrensfördel för svensk industri. Det är ingen överdrift att säga att låga och stabila elpriser har varit en grundförutsättning för vårt välstånd.