NYHET1 september 2021

Skapa en miljöprövning som tar hänsyn till svensk konkurrenskraft

Långa och oförutsägbara processer för att få miljötillstånd har blivit ett allt allvarligare hot mot svensk tillväxt och svenska företag, och även mot miljön.

”Att Sverige har höga miljökrav är bra, men utan förutsägbarhet och rimliga handläggningstider riskerar de att hämma utvecklingen och att investeringar inte blir av”, skriver Ulrica Bennesved i en debattartikel.Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB, Mostphotos

Det är framförallt inom industrin som många företrädare nu varnar för att investeringar inte blir av, eller flyttar utomlands. En genomsnittlig tid för att få ett miljötillstånd är i dag fyra år, men för stora projekt är det inte ovanligt att det kan ta tio år. I kombination med krångliga regler och oklarhet kring vilka krav som ställs så skapar det stor osäkerhet för företagen, och för ekonomin i stort.

Ett uppmärksammat fall är Cementas ansökan om fortsatt brytning av kalksten på Gotland, som efter många år fick avslag i Mark- och miljööverdomstolen. Ett stopp skulle dramatiskt försämra den svenska byggbranschens och industrins tillgång till kvalitativ cement. Enligt byggföretagens beräkningar hotas 200 000 arbeten om inte produktionen av cement kan fortsätta.

De långa processerna försenar och fördyrar dessutom utbyggandet av ny elinfrastruktur, som är helt nödvändig i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.
Ulrica Bennesved
regionchef Kalmar län

Många företag, i hela Sverige, skulle drabbas. Ett ingripande av regeringen har gett Cementa tillstånd att fortsätta brytningen i ytterligare åtta månader, men sedan hotas produktionen igen om inget tillstånd kan ges.

Att Sverige har höga miljökrav är bra, men utan förutsägbarhet och rimliga handläggningstider riskerar de att hämma utvecklingen. Och det gäller även för investeringar vars syfte är att minska utsläppen av växthusgaser. De långa processerna försenar och fördyrar dessutom utbyggandet av ny elinfrastruktur, som är helt nödvändig i omställningen till ett mer klimatsmart samhälle.

Svensk tillverkning bidrar redan med stor klimatmässig nytta. Nästintill fossilfri el, höga miljökrav och stort miljökunnande gör att det som produceras i Sverige skapar mindre utsläpp än motsvarande tillverkning utomlands. Genom att svensk export tränger undan produktion i andra länder minskar utsläppen i världen med cirka 26 miljoner ton koldioxid. Det skulle kunna bli ännu mer genom att minska regel- och tillståndskrånglet.

Verksamheter borde kunna utöka sin produktion utan att hela verksamheten prövas om, vilket kan ta åratal. Myndigheter borde sättas under press att hantera ansökningar skyndsamt, helst genom servicegarantier som sätter en gräns för hur lång tid processen får ta. För fler verksamheter borde det räcka att sättas under tillsyn, i stället för att söka tillstånd.

I sista hand handlar det om hur politiker och tjänstemän ser på det svenska näringslivet. Ser man att investeringar och tillväxt är en förutsättning för att skapa ett mer klimatsmart samhälle, och att svenska företag bidrar med att sänka utsläppen globalt, borde det också vara självklart att skapa en miljöprövning som tar större hänsyn till svensk konkurrenskraft.

Ulrica Bennesved, regionchef Svenskt Näringsliv Kalmar län.

Artikeln är publicerad i:

Projekt MiljötillståndRegelförbättring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist