NYHET29 mars 2022

Så kan kommunerna göra offentliga upphandlingar bättre

Svenskt Näringsliv har bildat ett företagarnätverk för att ta ett grepp om offentliga upphandlingar. Cecilia Aldén, vd på Arqly, har tydliga tips till kommunerna för att skapa bättre förutsättningar i frågan.

”Det vore bra om kommunerna tar hjälp av branschen innan de sätter så höga skall-krav att många företag inte har en chans att delta i upphandlingen”, säger Cecilia Aldén.Foto: Arqly

– Jag är inte den där gnälliga personen som bara pekar på felen och problematiken. Däremot har jag flertalet punkter på min önskelista, säger Cecilia som har en lång bakgrund inom ledarskap och företagsutveckling från bland annat Castellum, Riksbyggen och Nordea.

Som vd på ett företag med tre stora och tydliga affärsområden har både hon och medarbetarna stor erfarenhet av offentliga upphandlingar. Arqly verkar inom arkitektur, bygg- och projektledning samt byggnadskonstruktion. De har sitt huvudsäte i Norrköping, men finns representerade på fler orter. Företaget har sina anor från mitten av 1970-talet och har under årens lopp förvärvat ett antal bolag och verkade tidigare under fyra varumärken. När Cecilia klev in som vd 2019 var önskemålet från ägaren att göra en tydligare bolagsstruktur samt att skapa ett varumärke. Det blev Arqly och i dag arbetar de såväl utåt som inåt som ett och samma företag.

– Vi tillhör inte de stora drakarna och det är viktigt att kommunerna inte stänger de mindre bolagen ute i offentliga upphandlingar. Genom att undvika större volymer, till exempel att flera kommuner som går ihop, kan fler aktörer vara med och lämna.

På Cecilias långa önskelista finns tre punkter hon lyfter fram extra:

  • Bjud in till ett förmöte, särskilt om det ska vara en innovativ upphandling. Då kan konsulterna säga vilka konsekvenser olika alternativ får för näringslivet.
  • Tänk till lite på när i tiden upphandlingen kommer ut. Undvik att lägga ut dem precis före jul eller semester. Våra medarbetare ska kunna koppla av och vara lediga och inte behöva kolla sin mejl för att se ifall något behöver kompletteras.
  • Likväl som att ha ett förmöte innan upphandling, ha också ett eftermöte för uppföljning. Då får kommunerna input och kan dra lärdom av det till kommande upphandlingar. Det handlar om att ha ett konstruktivt dialogmöte. Inget annat.

Cecilia är noga med att påpeka att flera kommuner är långt framme vad gäller tänket kring upphandlingar och betonar igen att detta är en önskelista.

– Det vore bra om kommunerna tar hjälp av branschen innan de sätter så höga skall-krav att många företag inte har en chans.

Det är denna problematik Svenskt Näringsliv vill få bukt med genom sitt företagarnätverk som har offentliga upphandlingar i fokus. Syftet är att lyfta att företagens perspektiv på upphandlingsfrågan är mycket viktigt.

Övriga punkter på Cecilia Aldéns önskelista i kortfattad form:

  • Uppmuntra redan i anbudet till gemensamt utvecklande och lärande inom hållbarhet.
  • Gör inte avsteg från ABK09, det skapar onödiga kostnader och risker för beställaren i slutändan.
  • Arrangera gärna arkitekttävlingar, men utnyttja oss inte. Vi investerar mycket tid och pengar. Det måste finnas en ersättning för alla som tävlar och sedan en extra bonus för den som vinner tävlingen.
  • Gäller anbudet större volymer, gör gärna en procentuell fördelning mellan de tre bästa anbuden.
  • Ta hjälp av branschorganisationerna. Almega, Innovationsföretagen och Sveriges Arkitekter är tre exempel.
  • Sätt inte ett maxtak i upphandlingen, då är ett lägsta skäligt marknadspris att föredra. Får jag välja helt fritt önskar jag att priset inte är avgörande utan att man i stället tittar på vad man önskar få som färdig produkt.
Bättre upphandlingOffentlig upphandlingUpphandling
Skriven avMaria Eremo
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist