Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET27 maj 2021

Helsingborg sätter brotten mot företagen i fokus 

Att minska brott och otrygghet är den viktigaste frågan för att skapa ett bättre företagsklimat enligt de skånska företagen. Med en ny undersökning hoppas Helsingborgs stad att de ska få en tydligare bild av vad de som kommun bör göra. 

”Vi vill få en tydligare bild av vilka problem som företagarna upplever så att vi kan prioritera vad vi som kommun bör fokusera på att försöka åtgärda”, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad.

Allt fler företag drabbas, direkt eller indirekt, av brottslighet. Varje år beräknas brottsligheten kosta svenska näringslivet cirka 100 miljarder kronor, enligt en rapport från Svenskt Näringsliv. Helsingborg är en av de kommuner där flest företag säger sig vara drabbade. I förra årets undersökning av det lokala företagsklimatet svarade 45 procent att de påverkas negativt. I år har siffran sjunkit till 34 procent, mer än var tredje företag.

– Det här är en fråga som ligger högt på företagens agenda, och som vi behöver jobba med för att fortsätta vara en lika attraktiv plats för företag, säger Annette Melander Berg, näringslivsdirektör Helsingborgs stad.

Annette Melander Berg understryker att staden redan jobbar med frågan, ur många perspektiv. Den är inte enbart viktig för företagen utan även för medborgare, besökare och andra organisationer. Olika insatser som görs handlar om allt från fysisk planering och informationsinsatser till att på olika sätt stävja konkurrens från osunda aktörer. Nu vill kommunen ta ytterligare steg, och börjar arbetet med en undersökning bland stadens företagare.

– Vi vill få en tydligare bild av vilka problem som företagarna upplever så att vi kan prioritera vad vi som kommun bör fokusera på att försöka åtgärda. Det kan vara olika åtgärder som är mest prioriterade beroende på bransch eller vilka delar av kommunen som företagen befinner sig i, säger Annette Melander Berg.

Förhoppningen är att resultaten också kan användas i samarbete med de andra nordvästskånska kommunerna inom samarbetet Familjen Helsingborg. Brottsligheten känner inga kommungränser och likt Helsingborg ligger många av de andra kommunerna i området högt vad gäller företagens påverkan av brottslighet.

– Vi gör det här arbetet inom Helsingborg men hoppas att de lärdomar vi drar även kan användas av de andra kommunerna i området, säger Annette Melander Berg.

BrottslighetLokalt FöretagsklimatHelsingborg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist