NYHET11 januari 2021

Många tjänar på en förbättrad upphandlingsprocess

I Svenskt Näringslivs årliga undersökning av det lokala företagsklimatet får upphandling bottenbetyg hos majoriteten av Sveriges kommuner. Stockholms län är inget undantag, upphandling får lägst betyg i 21 av länets 26 kommuner när företagarna får säga sitt. Kommunerna och kommunala bolag står för 68 procent av alla offentliga upphandlingar per år, det finns därmed förbättringspotential i hur kommunerna bedriver upphandling. I Svenskt Näringslivs senaste företagarpanel fick de tillfrågade företagen svara på frågor om hur de upplever processen kring offentlig upphandling.  

Genom att större upphandlingar delas upp i mindre, genom att förenkla upphandlingsdokumenten och minska administrationen kan kommunerna bidra till att fler företag har möjligheter att bli leverantörer.Foto: Mostphoto

2020 innebar ett skarpt fall för många företag och flera branscher har fått uppleva ett nästintill totalt stopp på efterfrågan. När efterfrågan sjunker har det offentliga möjlighet att vara en stabil kund. Svenskt Näringsliv har under hösten betonat vikten av det offentliga som en möjliggörare för att återstarta ekonomin. Genom att större upphandlingar delas upp i mindre, genom att förenkla upphandlingsdokumenten och minska administrationen kan kommunerna bidra till att fler företag har möjligheter att bli leverantörer. För företag i kris kan det vara helt avgörande.

Siffrorna i företagarpanelen visar tyvärr att ingen större justering har skett kring dessa åtgärder. Den stora majoriteten företag svarar dock att de inte vet om upphandlingsprocessen har förbättrats under krisåret 2020. Ungefär 32 procent av företagen svarar att det inte märkt någon skillnad. Några få procent uppger att upphandlingsprocessen blivit något bättre under krisen.

I Stockholms län svarar 60 procent av företagen att de någon gång deltagit i en offentlig upphandling, det är en stor andel företag som kan räkna det offentliga till sin kundbas. Det är därför extra viktigt att de olika instanserna inom offentlig sektor nu prioriterar frågan.

2019 var antal anbud per upphandling 4,5 i genomsnitt, upp från 4,3 året innan. Det är en positiv utveckling. Samtidigt kom endast ett anbud in i var femte upphandling. Siffrorna säger heller ingenting om de inkomna anbuden uppfyller kraven i förfrågningsunderlaget. Anbuden är därmed för få för att en reell konkurrens ska uppstå. Det finns en rad olika anledningar varför företagen väljer att inte lämna anbud. 70 procent av länets företag uppger att de väljer att avstå på grund av att för stort fokus läggs på låga priser. 55 procent av företagen uppger att administrationen var för omfattande och 47 procent av företagen bedömer chansen att vinna upphandlingen som för liten för att det ska vara värt att lämna anbud.

Det offentliga måste sträva efter att arbeta med upphandling på rätt sätt för att locka fler företag att lämna anbud. När fler är med ökar chansen att få bästa möjliga kvalitet till bästa möjliga pris. Av länets företag önskar 54 procent att upphandlingarna primärt fokuserar på kvalitet, inte pris. 39 procent önskar mer relevanta kravspecifikationer och 25 procent önskar att det finns en större transparens över hur anbuden utvärderas. Sammantaget med en rad andra önskemål om förbättring skulle detta bidra till att fler företag lämnade anbud.

Coronaåret 2020 har satt djupa spår hos företagen men också i de offentliga finanserna. Finansiering av välfärden och kommunernas alltmer ansträngda ekonomi kräver en ökad kostnadseffektivitet och kvalitetsmedvetenhet. Svenskt Näringsliv har i en rapport från 2019 gjort beräkningar på att offentlig sektor kan spara mellan 70 – 100 miljarder kr genom att bilda effektivare inköpsorganisationer, där kategoristyrning är en bärande del, och genom att tillföra högre kompetens i förvaltningarna. Att det offentliga fortsätter att arbeta mot att förbättra upphandlingsprocessen gynnar därmed inte bara leverantörerna utan i stor grad även den egna verksamheten och i slutändan skattebetalarnas pengar.

Offentlig upphandlingBättre upphandling
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist