Person som genomför distansutbildning
Foto: Matej Kastelic

Nu sker en kraftig ökning av distansutbildningar som kommer underlätta för kompetensinsatser oberoende av tid och rum även efter corona.

Kompetensförsprång efter krisen

NYHET Publicerad

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen?

Mia Bernhardsen

"Mitt råd är att nu identifiera vilka underliggande kompetensbehov som finns i företaget", säger Maria Bernhardsen.

Foto: Ernst Henry Photography AB

– Ja, det kan man, säger Maria Bernhardsen, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv, och menar att nu finns det stora möjligheter att kompetenssäkra företagen för att stå starkare när det vänder.

Regeringen har snabbt genomfört en rad åtgärder för att underlätta kompetensutveckling i coronakrisen, tex riktas pengar via europeiska socialfonden om till kompetensinsatser för jobb och omställning. Pengarna går också till omställningsorganisationer såsom TSL för utbildnings- och valideringsinsatser under omställning.

– Förutom projektfinansieringar har man även ökat tillgången på avgiftsfria yrkesutbildningar för vuxna inom yrkeshögskolan och yrkesvux, säger Maria Bernhardsen och berättar att tidigare rekryteringsenkäter visat att det råder stor efterfrågan på praktiskt yrkeskunnande och yrkeserfarenhet bland medlemsföretag inom Svenskt Näringsliv. Vi ser nu en kraftig utveckling och utbyggnad av yrkesinriktade distansutbildningar som kommer att underlätta för kompetensinsatser oberoende av tid och rum även efter corona, fortsätter Maria Bernhardsen. Det här stärker Sveriges infrastruktur för det livslånga lärandet och framtida tillgång på arbetskraft.

Nästan en halv miljon anställda har gått ner i arbetstid och regelverket tillåter att de som korttidspermitterats utbildas under den tid de inte är på arbetet. Hur stor del av tiden behöver uppges i det korttidsavtal som gäller för arbetsplatsen. Har man inte redan tagit höjd för det när avtalet tecknades är det inte för sent utan går att kompletteras i efterhand tillsammans med den part man tecknade avtalet med.

– Mitt råd är att nu identifiera vilka underliggande kompetensbehov som finns i företaget. Kanske stod man inför en teknikutveckling och inte hunnit med att utbilda i den högkonjunktur som rått under senaste åren. Kanske finns det anställda med ambition att ta nästa kliv i företaget men som behöver komplettera för att få den formella kompetensen? Man kanske har anpassat eller kompletterat verksamheten för att svara mot behov och efterfrågan under coronakrisen? Nu är tillfället att bygga vidare och komplettera kompetensluckor i företag, säger Maria Bernhardsen.

Den här möjligheten är också viktig ur fler aspekter, den anställdes välmående är minst lika värdefull som att företaget gynnas av välutbildad personal.

– Jag tror inte att man mår bra i längden av att vara hemma stora delar av sin arbetstid, konstaterar Maria Bernhardsen. Att fortsätta utvecklas i sin yrkesroll stärker inte bara din ställning på arbetsmarknaden utan också ditt välbefinnande.

Men för många företag har korttidspermitteringen inte räckt till som lösning utan man har tvingats att säga upp sin personal. De som via sitt kollektivavtal omfattas av omställningsförsäkringen hamnar hos TSL eller TRR som gör en kartläggning av individens kompetens för att matchas mot nya jobb direkt eller en kompletterande utbildningsinsats.

– Det är ett tungt beslut att behöva skiljas från sin personal som man ofta lagt stora rekryteringsinsatser på att hitta. Många hoppas så klart på att det är tillfälligt och att kunna återanställa längre fram. Förstärkningen av kompetenssinsatser i samband med omställning gör det möjligt att rusta individer med efterfrågade kompetens. Vi måste undvika att coronakrisen övergår i en kompetenskris när det vänder, säger Maria Bernhardsen.

Det finns också de företag som det går bra för, till och med bättre, än innan coronakrisen och som är i behov av att rekrytera. Maria Bernhardsen tror att snabba omställningsinsatser, likt den när flygkabinpersonal tillfälligt kliver in i vården eller företag/branscher som ”lånar” personal av varandra är något vi kommer få se mer av även efter krisen. Vår förmåga till flexibilitet rustar oss för att möta en föränderlig arbetsmarknad.

– För de företag som har rekryteringsbehov just nu handlar det främst om att hålla sig synlig, berätta om sitt behov, be om hjälp och vara kreativ. Det ligger i entreprenörskapets natur att se möjligheter och lösningar i varje given situation men i extraordinära situationer är det viktigt att också ta den hjälp som finns.
 

Fakta
  • Övrigripande om kollektivavtalade försäkringar www.finfa.se men också på www.afaforsakring.se
  • Vad gäller min bransch? Covid 19- info på arbetsgivarorganisationernas hemsidor.
  • Vilka regler gäller för korttid? - www.tillvaxtverket.se
  • Om jag vill komplettera mitt korttidsavtal med utbildning - Din lokala avtalspart. Samma som du tecknade det ursprungliga avtalet med. Kolla även med arbetsgivarorganisationen om det finns färdiga skrivningar om utbildning!
  • För kompetensinsatser i samband med omställning - www.esf.se alt din arbetsgivarorganisation alt trygghetsfonden, beroende på avtal.
  • För att kolla utbildnings- och kursutbud - www.yrkeshogskolan.se och www.skolverket.se i kombination med en kontakt med kommunen/kommuner i närheten av ditt företag.
  • För din personal - www.studera.nu
  • Kontakter med utbildningsföretag inom Almega som arbetar med kompetensutveckling – www.utbildningsforetagen.se
  • Se webbinariet: Så kompetenssäkrar du företaget under krisen  

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Jacke: "Företagen kommer att vara motorn i återhämtningen"

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv vill se en bred kraftsamling för jobben när Sverige lämnar den akuta fasen av den ekonomiska krisen. I dag presenteras därför ett första jobbpaket med åtgärder som lägger grunden för en återhämtning baserad på framtidstro, konkurrenskraft och hållbarhet.
NYHET Publicerad:

”Överlever företagen har fler ett jobb att gå till”

ARBETSMARKNAD Svensk arbetsmarknad är i gungning. Arbetslösheten ökar rekordartat, visar Arbetsförmedlingens senaste prognos. ”Det är viktigt att företagen överlever krisen, så att så många som möjligt har ett jobb att gå till”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Ny prognos: Ekonomiska krisen allt djupare

KONJUNKTUREN Trots tecken på en svag vändning uppåt, så räknar Svenskt Näringsliv med en fortsatt djup ekonomisk nedgång. BNP krymper med drygt sex procent under innevarande år, enligt en ny prognos. ”Situationen sätter en enorm press på våra företag och deras verksamheter”, säger chefekonom Bettina Kashefi.
NYHET Publicerad:

Bilmetro ställer om för att klara av krisen

CORONAKRISEN Bilmetros planer för året ställdes på ända när coronakrisen slog till. Nybilsförsäljningen har minskat märkbart. Nu skär bolaget i sina kostnader för att ta sig igenom krisen.
NYHET Publicerad:

Flygplatschef tror på framtiden – men det kan ta tid att komma tillbaka

CORONAKRISEN När coronakrisen slog till försvann 99 procent av alla passagerare från Malmö Airport. I avgångshallen, som normalt brukar eka av liv, är det allt som oftast tomt. Men nu börjar resandet så sakteliga komma igång igen med fler avgångar och fler passagerare. ”Det finns en lust och en önskan efter att resa och den kommer inte att försvinna”, säger flygplatschefen Peter Weinhandl.
NYHET Publicerad:

Fortsatt osäkerhet hos campingföretagen

CORONAKRISEN Beskedet om friare resor inom Sverige har inte gjort att campingföretagen vågar blåsa faran över. Osäkerheten är fortfarande stor. Ingen vet hur sommaren kommer att se ut. "Vi har haft både avbokningar och nya bokningar de senaste dagarna. Sammantaget har det blivit en liten ökning, men vi känner oss fortfarande väldigt osäkra. Det gäller att avvakta", säger Maria Bootsman på Ljusdals Camping.
NYHET Publicerad:

Kompetensförsprång efter krisen

KOMPETENSFÖRSÖRJNING För många företag har det sedan i mitten av mars handlat om att hantera coronakrisens mest akuta effekter. Många åtgärder har vidtagits och ett stort antal verksamheter har varslat, sagt upp eller permitterat sin personal. Nu går tankarna till hur man kan göra det bästa av tiden fram tills dess att det vänder. Kan man kanske till och med stå starkare när hjulen börjar snurra igen? 
NYHET Publicerad:

Tillförsikt i besöksnäringen efter slopade reserestriktioner

CORONAKRISEN Reserestriktionerna hävs och från och med den 13 juni bedöms symptomfria personer kunna resa i hela Sverige. Det meddelade statsminister Stefan Löfven på en pressträff den fjärde juni. Ett besked som välkomnas av flera företagare i besöksnäringen.
NYHET Publicerad:

Förslag: Rätt till förebyggande sjukpenning för högriskgrupper

CORONAKRISEN Kritik har riktats mot regeringen för att ersättningen dröjer till personer som är i riskgrupper och inte kan arbeta hemma. Efter förhandlingar i riksdagen presenterades nyligen ett förslag till ersättning som innebär rätt till förebyggande sjukpenning för riskgrupper.
NYHET Publicerad:

Försiktig optimism hos västmanländskt företag

CORONAKRISEN Kadesjös i Västerås med cirka 60 anställda går likt många andra företag just nu en osäker framtid till mötes. Företaget har trots krisen haft full beläggning under hela våren och bland annat hjälpt vården i form av att tillverka bågar till de skyddsvisir som används. VD Birgitta Lindblad berättar dock att osäkerheten inför hösten är påtaglig och att det måste råda en försiktighet i planeringen inför framtiden.
NYHET Publicerad:

Åtgärdspaketen som ska ta företagen ur krisen

ÅTERSTARTA SVERIGE Svenskt Näringsliv tar ledningen i ett nytt, stort projekt för att återstarta ett coronadrabbat Sverige. Redan i juni, trots att krisen är långt ifrån över, kommer de första förslagen. ”Vi är i det här tillsammans. Om vi ska få fart på Sverige måste företagen få fart”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Återstarta Sverige med bättre villkor för jobb och företagande

CORONAKRISEN Förutsättningarna för företagande, arbete, forskning och utveckling, investeringar och handel avgör hur bra och hur snabbt Sverige tar sig tillbaka till ett nytt normalläge. Projekt ”Återstarta Sverige” bidrar med konkreta reformförslag och prioriteringar, skriver vd Jan-Olof Jacke på DN Debatt.
NYHET Publicerad:

”Fysiska möten värdesätts mer i framtiden”

ARBETSMARKNAD Företag och anställda kommer att jobba på ett annat sätt på andra sidan corona. Det säger Mattias Dahl, vice vd. ”Det som annars hade hänt under tio år händer på ett år när det gäller digitalisering, men samtidigt upptäcker vi hur mycket det mänskliga mötet betyder”, säger han.
NYHET Publicerad:

Tappa inte greppet om lönebildningen

KRÖNIKA Vi är i den största kris som de flesta av oss upplevt och det är oklart hur länge den kommer att pågå. För att inte riskera att fler jobb går förlorade är det viktigt att hålla huvudet kallt i lönebildningen. Det skriver Edel Karlsson Håål, lönebildningsexpert.
NYHET Publicerad:

Utdelningsstopp tar företag tillbaka till ruta ett

STÖDPAKETEN Beskedet att permitteringsstöd inte får kombineras med utdelning gör förvirringen och osäkerheten hos företagen än större. I stället för att få hjälpen från staten lämnas de nu ensamma i kampen mot corona. ”Får vi inte permittera måste vi säga upp”, säger Joakim Nilsson på Triator.
NYHET Publicerad:

Jacke: "Beskedet om utdelningar och korttidsarbete kan leda till varsel"

CORONAKRISEN Företag som gör aktieutdelningar får inget permitteringsstöd. Det har Tillväxtverket kommit fram till i en utredning. ”Beskedet skapar en olycklig osäkerhet”, säger vd Jan-Olof Jacke.
NYHET Publicerad:

Förlängda krisåtgärder räddningen för kämpande företagare

STÖDPAKETEN Om regeringens stödåtgärder förlängs kan krisen mildras och företag komma igång snabbare. Annars befarar vartannat företag att konkursen är nära, visar senaste Företagarpanelen.
NYHET Publicerad:

Kompetenslyft tar fjällhotellet ur krisen

BESÖKSNÄRING Anställda hos Sälens högfjällshotell går utbildningar inom marknadsföring och digitalisering under korttidspermitteringen. "Ingen mår bra av att sitta hemma 80 procent av sin arbetstid och inte veta vad man ska göra", säger Thommy Backner, vd och ägare.
NYHET Publicerad:

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

OMSTÄLLNING Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.
NYHET Publicerad:

Nytt avtal öppnar för utbildning

BESÖKSNÄRING Ett nytt avtal inom besöksnäringen öppnar för att använda korttidspermitteringen till kompetensutveckling. Det kan göra att fler stannar kvar i branschen och ser chansen att komma tillbaka till något ännu bättre efter krisen, menar Kersti Wittén på Visita.