NYHET13 april 2022

“Utbildningar måste bli mer anpassade utifrån det behov som företagen efterfrågar” 

Många av företagen i Värmland har svårt att rekrytera personal. Enligt Svenskt Näringslivs senaste rekryteringsenkät uppger fler än vartannat företag att de försökt att rekrytera det senaste halvåret och 66 procent av dessa uppger att det varit svårt att hitta personal.

Linda Take, vd på Mericon. Foto: Mericon & MostPhotos

Linda Take, vd på företaget Mericon på Hammarö, vittnar om rekryteringssvårigheterna och konsekvenserna det får för verksamheten. Mericon är ett kunskapsföretag som designar, konstruerar och tillhandahåller lösningar, system och komponenter för åskskydd, strömfördelning och jordning.

Hur ser kompetensförsörjningen ut?

Med den elektrifiering som vi ser i samhället har vi varit i rätt bransch och expanderat ganska kraftigt. Men jag ser en skillnad gällande kompetensförsörjningen som inte riktigt kan matcha våra mål. För två, tre år sedan var det ganska enkelt att hitta personal. Nu har det hänt något, det har blivit betydligt svårare. Vi har fyra öppna tjänster i nuläget och alla är svåra att rekrytera till.

Vilken kompetens letar ni efter?  

Främst personer med bakgrund från yrkeshögskolan eller ingenjörsutbildningar. Vi söker personer inom elkonstruktion, sälj och lager och verkstad. Lager och verkstad kan vi lära upp, men till de andra tjänsterna är det en stor fördel om de har bakgrund inom elbranschen eller besitter kompetens inom det. Jag försöker leta mycket mot skolor och nyexaminerade när jag rekryterar, men det är svårt.

Det är många färre som söker över lag känns det som, men sen tror jag även att det inte är lika många som är beredd att pendla till verksamheten, det kanske är en coronaeffekt av att vi blivit mer bekväma.

Vilka blir konsekvenserna av att ni inte hittar personal?  

Om vi inte hittar personal innebär det ju att vi inte kan fortsätta i samma tempo. Istället går tid åt att leta medarbetare och att lära upp personal. Jag tycker det vore så tråkigt om det fortsätter i den här riktningen.

Vilka förändringar behövs för att ni ska kunna rekrytera? 

Jag tror att det är en kombination av att vi behöver fler som utbildar sig till de yrken vi efterfrågar och att fler behöver ta ett jobb. Det handlar även om att vi som företag måste bli bättre på att marknadsföra oss så vi inte försvinner i mängden. Det är en svår fråga vad som behövs, önskvärt från min sida är även att fler kvinnor söker tjänsterna.

Det behövs ett bättre samarbete mellan näringslivet och skolan för att göra såväl utbildningarna som företagen mer attraktiva. Elektrifiering är ex. ett otroligt viktigt område i debatten och som vi arbetar med - men om elever aldrig får upp ögonen för hur de kan arbeta inom det området, kommer söktrycket till utbildningarna och i förlängning till vår verksamhet, inte att öka.

Avslutningsvis tror jag att utbildningar måste bli mer anpassade utifrån det behov som företagen efterfrågar. Näringslivet behöver vara med i utbildningsplanerna för att behovet ska kunna matchas i framtiden.  

KompetensförsörjningRekryteringLokalt Företagsklimat
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist