NYHET20 september 2016

Stor oro i Sundsvall inför ny upphandlingspolicy

På gränsen till företagarfientligt. Det är Sundsvalls företagares betyg på kommunens nya inköpsstrategi. ”De nya reglerna stänger dörren till många små- och medelstora företag som vill delta i upphandlingar. Jag förstår inte varför politikerna inte lyssnar på den massiva kritiken från oss företagare", säger Per Felländer, vd Lindéns skyltar.

Birgitta Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert.

Oro och förvirring råder bland Sundsvalls företagare sedan kommunen i slutet av maj klubbade igenom sin nya inköpsstrategi. Detta trots högljudda protester från både oppositionen och näringslivsrepresentanter på orten. Därmed går Sundsvall före finansdepartementet som just nu jobbar med en ny upphandlingslag. Olyckligt och snurrigt, tycker Per Felländer, vd för Lindéns skyltar i Timrå och hänvisar till att det i dagsläget är oklart när de nya reglerna ska införas i Sundsvall.

Sundsvalls kommun håller just nu på att ta fram en handlingsplan för den nya upphandlingspolicyn.

– Att de väljer att gå före lagförslaget är mycket besynnerligt. Nu sitter de med ett beslut som måste utredas eftersom ingen förstår vad som gäller. Allt detta skapar bara oro bland oss företagare som har kommunen som kund. Varför bara inte invänta lagförslaget?, säger Per Felländer.

Att det blir enklare att upphandla med de nya reglerna tror han inte och hänvisar till den nya inköpsstrategin där tanken är att leverantörer av varor och tjänster ska erbjuda sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Leverantörerna ska även gå i god för att detta efterlevs av alla underleverantörer.

– Ett krav som faller på sin orimlighet. Storföretag har kanske råd att sätta en person på att granska alla led i en leverantörskedja. Men för oss små- och medelstora företag finns det helt enkelt inte resurser till detta.

– Lägg till detta att det finns drygt 600 olika kollektivavtal, vilket ska vara ramvillkoren?, säger Per Felländer.

I den nya upphandlingspolicyn ska alla leverantörer erbjuda rätt till heltid för sina anställda. Något Per Felländer är kritisk till.

– Hos oss kan alla som vill arbeta heltid, men vi har en del som vill arbeta deltid. Vid stora monteringsjobb åt kommunen händer det att jag tar in timanställda för att jobbet ska bli utfört så snabbt och billigt som möjligt. Något jag inte kommer att kunna göra med de nya reglerna, säger Per Felländer.

Göran Wenner, driver budfirman Riksbud i Sundsvall, som bland annat kör ut skolmat och matlådor åt Sundsvalls kommun. Han ställer sig frågande till hur han ska kunna räkna hem ett uppdrag som tar tre timmar med en heltidstjänst.

– Säg att jag har en chaufför som jag kan sysselsätta tre timmar per dag. Skulle jag betala för 8 timmar ökar kostnaden med 16 000 kronor i månaden. Det här ställer till det för företagen och jag tror att många kommer att ha svårt att lämna in konkurrenskraftiga anbud, säger Göran Wenner.

Peder Björk Kommunalråd (s) i Sundsvall håller inte med om att den nya inköpspolicyn är företagarfientlig. Enligt honom är det olyckligt att det florerar felaktiga rykten om innehållet i den nya inköpsstrategin och han hänvisar till att det under hösten kommer att utarbetas en handlingsplan med tydligare riktlinjer kring inköpspolicyn. Han påpekar att de inte kräver kollektivavtal utan ställer krav på villkor i nivå med kollektivavtal inom fem område: lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension.

– Policyn är inte företagarfientligt, snarare handlar det om att premiera företag som erbjuder goda arbetsvillkor och som tar ett miljöansvar. Samtidigt som vi skapar möjligheter för fler lokala och mindre företag att vinna upphandlingar genom att dela upp dem i mindre delar. Något många lokala företag efterfrågat.

Att Sundsvall valt att gå före den nya upphandlingslagen är, enligt Peder Björk, inget konstigt.

– Socialt och miljömässigt ansvar är viktiga frågor för vårt parti och vi ville därför komma igång med detta arbeta så fort som möjligt när det stod klart att regeringens utredning fastställde att det var möjligt att ställa dessa krav.

Birgitta Laurent, Upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, ställer sig frågande till att Sundsvalls politiker antagit en policy innan den nya lagen är spikad.

– Redan idag kan man föra dialog med företag för att lära sig marknaden och få en uppfattning om en tänkbar prisbild. Det finns även möjligheter att be leverantörer med låga anbud att förklara sig och förkasta anbud där leverantören inte har en bra förklaring, jobba med en lägsta acceptabel lönenivå, följa upp ställda krav, läsa årsberättelser samt ha kontakt med Skatteverket.

Hon påpekar att Lagrådet plus tunga remissinstanser som Skatteverket och Arbetsgivarverket varit mycket kritiska till regeringens förslag.

– Att i det läget gå vidare med ett förslag som går längre än regeringens är konstigt. Frågan borde kanske ställas till kommunen. Vad gör ni nu när regeringens förslag ser ut att falla?

ArbetstidOffentlig upphandlingUpphandling
Skriven avPernilla Holmlund
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist