Stor oro i Sundsvall inför ny upphandlingspolicy

NYHET Publicerad

UPPHANDLING På gränsen till företagarfientligt. Det är Sundsvalls företagares betyg på kommunens nya inköpsstrategi. ”De nya reglerna stänger dörren till många små- och medelstora företag som vill delta i upphandlingar. Jag förstår inte varför politikerna inte lyssnar på den massiva kritiken från oss företagare", säger Per Felländer, vd Lindéns skyltar.

Birgitta Laurent

Birgitta Laurent, Upphandlings- och konkurrensexpert.

Peder Björk, kommunalråd (s) i Sundsvall.

Peder Björk, kommunalråd (s) i Sundsvall.

Oro och förvirring råder bland Sundsvalls företagare sedan kommunen i slutet av maj klubbade igenom sin nya inköpsstrategi.  Detta trots högljudda protester från både oppositionen och näringslivsrepresentanter på orten. Därmed går Sundsvall före finansdepartementet som just nu jobbar med en ny upphandlingslag. Olyckligt och snurrigt, tycker Per Felländer, vd för Lindéns skyltar i Timrå och hänvisar till att det i dagsläget är oklart när de nya reglerna ska införas i Sundsvall.

Sundsvalls kommun håller just nu på att ta fram en handlingsplan för den nya upphandlingspolicyn.

– Att de väljer att gå före lagförslaget är mycket besynnerligt. Nu sitter de med ett beslut som måste utredas eftersom ingen förstår vad som gäller. Allt detta skapar bara oro bland oss företagare som har kommunen som kund. Varför bara inte invänta lagförslaget?, säger Per Felländer.

Att det blir enklare att upphandla med de nya reglerna tror han inte och hänvisar till den nya inköpsstrategin där tanken är att leverantörer av varor och tjänster ska erbjuda sina anställda kollektivavtalsliknande villkor. Leverantörerna ska även gå i god för att detta efterlevs av alla underleverantörer.

– Ett krav som faller på sin orimlighet. Storföretag har kanske råd att sätta en person på att granska alla led i en leverantörskedja. Men för oss små- och medelstora företag finns det helt enkelt inte resurser till detta.

– Lägg till detta att det finns drygt 600 olika kollektivavtal, vilket ska vara ramvillkoren?, säger Per Felländer.

I den nya upphandlingspolicyn ska alla leverantörer erbjuda rätt till heltid för sina anställda. Något Per Felländer är kritisk till.

– Hos oss kan alla som vill arbeta heltid, men vi har en del som vill arbeta deltid. Vid stora monteringsjobb åt kommunen händer det att jag tar in timanställda för att jobbet ska bli utfört så snabbt och billigt som möjligt. Något jag inte kommer att kunna göra med de nya reglerna, säger Per Felländer.

Göran Wenner, driver budfirman Riksbud i Sundsvall, som bland annat kör ut skolmat och matlådor åt Sundsvalls kommun. Han ställer sig frågande till hur han ska kunna räkna hem ett uppdrag som tar tre timmar med en heltidstjänst.

– Säg att jag har en chaufför som jag kan sysselsätta tre timmar per dag. Skulle jag betala för 8 timmar ökar kostnaden med 16 000 kronor i månaden. Det här ställer till det för företagen och jag tror att många kommer att ha svårt att lämna in konkurrenskraftiga anbud, säger Göran Wenner.

Peder Björk Kommunalråd (s) i Sundsvall håller inte med om att den nya inköpspolicyn är företagarfientlig. Enligt honom är det olyckligt att det florerar felaktiga rykten om innehållet i den nya inköpsstrategin och han hänvisar till att det under hösten kommer att utarbetas en handlingsplan med tydligare riktlinjer kring inköpspolicyn. Han påpekar att de inte kräver kollektivavtal utan ställer krav på villkor i nivå med kollektivavtal inom fem område: lön, semester, arbetstid, försäkringar och tjänstepension.

– Policyn är inte företagarfientligt, snarare handlar det om att premiera företag som erbjuder goda arbetsvillkor och som tar ett miljöansvar. Samtidigt som vi skapar möjligheter för fler lokala och mindre företag att vinna upphandlingar genom att dela upp dem i mindre delar. Något många lokala företag efterfrågat.

Att Sundsvall valt att gå före den nya upphandlingslagen är, enligt Peder Björk, inget konstigt.

– Socialt och miljömässigt ansvar är viktiga frågor för vårt parti och vi ville därför komma igång med detta arbeta så fort som möjligt när det stod klart att regeringens utredning fastställde att det var möjligt att ställa dessa krav.

Birgitta Laurent, Upphandlingsexpert på Svenskt Näringsliv, ställer sig frågande till att Sundsvalls politiker antagit en policy innan den nya lagen är spikad.

– Redan idag kan man föra dialog med företag för att lära sig marknaden och få en uppfattning om en tänkbar prisbild. Det finns även möjligheter att be leverantörer med låga anbud att förklara sig och förkasta anbud där leverantören inte har en bra förklaring, jobba med en lägsta acceptabel lönenivå, följa upp ställda krav, läsa årsberättelser samt ha kontakt med Skatteverket.

Hon påpekar att Lagrådet plus tunga remissinstanser som Skatteverket och Arbetsgivarverket varit mycket kritiska till regeringens förslag.

– Att i det läget gå vidare med ett förslag som går längre än regeringens är konstigt. Frågan borde kanske ställas till kommunen. Vad gör ni nu när regeringens förslag ser ut att falla?

Fler liknande nyheter

NYHET Publicerad:

Så blir upphandlingen en lyckad affär

INKÖP Offentliga Sverige spenderar stora summor på upphandling, så det gäller att inte göra onödiga missar. Svenskt Näringslivs experter tipsar om vad en kommun ska göra för att lyckas med sina affärer.
NYHET Publicerad:

Öppenhet ger bättre offentlig upphandling

KOMMENTAR Sekretess försvårar möjligheterna att göra bra affärer och maximera nyttan för skattepengarna. Större öppenhet skulle ge effektivare upphandling, skriver Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

E-faktura har börjat gälla

UPPHANDLING E-faktura gäller vid alla upphandlingar från första april. Såväl leverantörer till offentlig sektor som kommuner, landsting och regioner måste anpassa sig till den nya lagen.
NYHET Publicerad:

Upphandlare bryr sig inte om offentlighetsprincipen

KOMMENTAR Leverantörer nekas att ta del av andra anbud och text maskeras. Det är exempel på hur myndigheter sekretessbelägger en allmän handling. "Ett otyg", skriver juristerna Ellen Hausel Heldahl och Birgitta Laurent, och uppmanar drabbade företag att JO-anmäla myndigheten.
NYHET Publicerad:

SFI med hjälp av ny teknik

UPPHANDLINGSREGLER Ett modernt och effektivt sätt att lära sig svenska genom en blandning av lärarledda lektioner och digitala verktyg. Det erbjuder Swedish for Professionals till företag med utländska medarbetare. Nu siktar man på att även kunna bli upphandlade i SFI-sammanhang.
NYHET Publicerad:

Trubbigt biträdesavtal riskerar ge färre anbud

OFFENTLIG UPPHANDLING Sveriges kommuner och landsting, SKL, har tillsammans med SKL Kommentus och Inera arbetat fram en mall för ett personuppgiftsbiträdesavtal som ska kunna användas vid offentlig upphandling. ”Vi är kritiska till att en och samma mall, som kommer att uppfattas som bindande, ska användas i alla olika typer av avtal. Risken är stor att företag då väljer att avstå från att delta i offentlig upphandling med en sämre konkurrens som följd”, skriver juristerna Birgitta Laurent och Carolina Brånby
NYHET Publicerad:

Kravet på rätt titel kostade sju miljoner extra

UPPHANDLING En bristande dialog mellan köpare och säljare skapar hinder vid offentliga upphandlingar. Det menade företrädare från näringslivet och offentlig sektor under ett seminarium. Byggföretagaren Carin Stoeckmann lyfte ett exempel där upphandlaren valde att betala sju miljoner extra för "rätt" titel på pappret.
NYHET Publicerad:

Snart är e-faktura ett krav vid upphandling

OFFENTLIGA AFFÄRER Efter första april nästa år, är det förbjudet att skicka pappersfakturor till kommuner, landsting och andra myndigheter. Då gäller e-faktura. "Den är miljövänlig, billig, tidsbesparande och ger effektivitetsvinster", summerar upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

Vården tar hjälp av flyget för att öka säkerheten

UPPHANDLING 100 000 människor skadas och 3 000 avlider på grund av den mänskliga faktorn inom vården varje år. Det vill innovationsföretaget Safety Focus förhindra genom att arbeta med säkerhet. Idén hämtas från flyget. Men rutiner för offentliga upphandling sätter käppar i hjulet.
NYHET Publicerad:

Startupföretag har lösningen för att stoppa tågkaoset

INNOVATIONSUPPHANDLING Snart kanske vi slipper ett antal onödiga stopp i tågtrafiken. Innovationsföretaget D-Rail har kommit på ett smart sätt att upptäcka fel på både kontaktledningar och räls innan de leder till stopp. Nu testas systemet i samarbete med bland annat Trafikverket, LTU och Norrtåg.
NYHET Publicerad:

Kommunalt tvätteri dopas med statliga pengar

OSUND KONKURRENS Landskrona har startat ett tvätteri för att få arbetslösa i arbete, med löner som staten betalar. "Vad säger att kommuner stannar vid tvätteri, om de blir belönade med statliga pengar för att ha så många anställda som möjligt?", säger Jan Kluge , ordförande Svenska Tvätteriförbundet.
NYHET Publicerad:

Kommunerna handlar för 642 miljarder

UPPHANDLING Det är landets kommuner som köper mest. Och det är stora summor det handlar om. Värdet på den offentliga upphandlingen i Sverige är svindlande 642 miljarder.
NYHET Publicerad:

Våg av överklagande fastnar i domstol

KOMMENTAR Svenska leverantörer överklagar ofta offentliga upphandlingar. I spåren följer långa handläggningstider i domstol. En översyn av regelverket är angeläget, skriver Ellen Hausel Heldahl, upphandlingsexpert.
NYHET Publicerad:

Upphandling ”the Dutch way” – är det något för oss?

KOMMENTAR Det är dags att kartlägga missnöjet bland företagare som deltar i offentlig upphandling. Många vittnar om utestängande, överflödiga och motstridiga ska-krav som är hopplösa att uppfylla. Vägledning och hjälp finns i Nederländerna, skriver upphandlingsexpert Birgitta Laurent.
NYHET Publicerad:

”Kopiera den holländska proportionalitetsguiden”

KOMMENTAR Skapa enklare offentliga upphandlingar med proportionerliga krav och använd Nederländerna som förebild, menar Ellen Hausel Heldahl, jurist.
NYHET Publicerad:

"Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp"

KOMMENTAR Transportstyrelsens skandalomsusade it-upphandling har fått debatten att ta fart. Dålig kunskap på området, som verkar finnas på flera ställen, är oroande. Pajkastningen på offentlig upphandling måste få ett stopp. Istället gäller det att få till stånd en sansad diskussion om hur den goda upphandlingen kan bli verklighet för medborgarnas och skattebetalarnas bästa, skriver upphandlingsexpert Ellen Hausel Heldahl.
NYHET Publicerad:

Succé när Nacka upphandlade välfärdsteknik

UPPHANDLING Nacka kommun har precis avslutat en funktionsupphandling av välfärdstjänster för äldre. Tack vare fokus på dialog med marknaden och ett internt samarbete mellan olika avdelningar så blev upphandlingen en succé. Resultatet blev en ny form av abonnemang av välfärdstjänster.
NYHET Publicerad:

Byråkrati hindrar offentlig sektor att satsa på innovationer

UPPHANDLING Trots politiska ambitioner om att främja ny teknik och innovationer stoppar byråkratiskt strul innovationsbolaget Arbrå Hissystem från att leverera till offentlig sektor. ”Alla statliga myndigheter som vi har varit i kontakt med gillar vårt system, men ingen verkar ha möjlighet att stötta våra projekt med offentlig sektor”, säger Olle Avelin, marknadschef på Arbrå Hissystem.
NYHET Publicerad:

Dialog i fokus när SKL upphandlade flerbostadshus

UPPHANDLING SKL har upphandlat två ramavtal av flerbostadshus. Under upphandlingen har dialog med de potentiella leverantörerna stått i centrum. Det lovordas nu av både beställaren och leverantörerna. ”Genom dialogen har vi kunnat uppnå vårt mål med upphandlingen: bra bostäder till ett sänkt pris och med kortare byggtid”, säger Rickard Andersson, projektledare för upphandlingen på SKL Kommentus.
NYHET Publicerad:

Ökad dialog ger fler anbud i Boden

UPPHANDLING I Boden prioriteras dialog med näringslivet för att skapa bra affärer för både kommunen och leverantörerna. ”Vi upplever många fördelar med att vi pratar mer med företagen, bland annat får vi fler anbud och bättre konkurrens”, säger Theresa Hägglund, upphandlingschef för Bodens kommun.