LogoLogo
LogoLogo
Nyhet21 september 2017

”Hamnarnas problem är Sveriges problem”

Konflikten i Göteborgs hamn drabbar hela det svenska näringslivet och många företagare blir lidande ekonomiskt. När Carola Lemne och Transportföretagens vd Mattias Dahl träffade västsvenska företagare på ett möte i hamnen blev bilden ännu tydligare. ”Sverige är under press”, sa APM Terminals vd Henrik Kristensen.

Carola Lemne och APM Terminals vd Henrik Kristensen i Göteborgs hamn.
Foto: Thomas Johansson/TT
Mattias Dahl
Foto: Thomas Johansson/TT

– Det här är svårt för oss. Men det är mycket mycket värre för svensk industri, sa Henrik Kristensen vid mötet.

Konflikterna i Göteborgs hamn har pågått i 45 år. Allt sedan Hamnarbetarförbundet bröt sig ur Transportarbetareförbundet och LO 1972 har konflikthotet funnits i hamnen. APM Terminals, som tog över containerterminalen 2012, efter att Göteborgs stad valt att hyra ut hamnen, har de senaste åren fått känna av problemen. Trots att arbetsgivaren har ett kollektivavtal med Transportarbetareförbundet och därmed har köpt sig fredsplikt har strejker, blockader och maskningar varit ständigt återkommande genom Hamnarbetarförbundets avdelning 4, Hamn4an.

Henrik Kristensen berättade om hur konflikterna i hamnen har tvingat APM Terminals att gå på 30 procent av sin kapacitet. I längden drabbar den svenska företag, svensk industri och svensk samhällsekonomi. Han fick medhåll av Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Hamnarnas problem är Sveriges problem, sa han.

– Hamnen genomgår just nu en stor omställning. Den digitalisering som industrin gjorde för 20 år sedan gör vi i hamnen nu. Det är inte alla som gillar det och det finns en romantiserad bild av hur hamnarbete ska gå till. Men om vi ska bli den bästa hamnoperatören i Skandinavien, vilket är vårt mål, behöver vi engagerade medarbetare som kan ta sig an många olika arbetsuppgifter, sa Henrik Kristensen.

Stora kostnader för samhället

I takt med att APM Terminals har tvingats dra ner på sin kapacitet blir resvägarna längre för alla containrar. Det innebär att leveranser försenas, att mer gods kör på vägar, vilket är dåligt ur klimatsynpunkt, och att svenska företag förlorar ekonomiskt eftersom de tvingas betala för de längre resvägarna.

– Varje gång en container lastas om i onödan i en annan hamn, kostar den 3 000–4 000 kronor extra. Bara den kostnaden innebär 3–4 miljarder kronor per år för svenska företag, sa Henrik Kristensen.

– Sverige är under press. Är det oro i hamnen så seglar båtarna på Århus eller Gdansk istället, fortsatte Henrik Kristensen.

– Det här är en katastrof för Sverige, menade en företagare på plats på mötet.

Hamn4an har ställt många olika krav om allt från skyddsorganisation till vilka truckar som arbetsgivaren ska köpa in och vilka tv-kanaler som ska finnas i pausutrymmen. Men trots att företaget och medlarna vid upprepade tillfällen har gått dem till mötes på de flesta punkter som rör kollektivavtalsfrågor, har de ändå tackat nej till alla erbjudanden om kollektivavtal. I somras gav medlarna upp.

”I snart sex månader har vi med olika intensitet försökt identifiera en fast utgångspunkt för medlingsarbetet. Det har inte lyckats. Såsom tvisten initialt presenterats av Hamn 4an (sic!) går den idag knappast, att med våra ögon känna igen! Från början presenterades sex punkter. Vissa av dem var allmänt hållna och våra försök att få fram begripliga preciseringar har misslyckats. Såsom vi ovan försökt beskriva har konflikten i våra ögon växt till att omfatta allt! Avtalsprinciper, avtalsinnehåll, arbetsorganisation, driftledningsfrågor m.m. ja hela hamnens verksamhet”, skrev medlarna i sin rapport från juli 2017.

Vill inte ha fredsplikt

– Det här handlar inte om tv-kanaler. Det handlar om att Hamn4an inte vill sälja sin fredsplikt. De har blivit erbjudna kollektivavtal som de säger sig vilja ha, men tackar ändå nej. På 45 år har de inte ingått ett enda avtal, sa Transportföretagens vd Mattias Dahl.

– Det här är ett maktmissbruk och det är nog väldigt många som inte förstår hur stor påverkan det har. Om inte Volvo kan producera sina bilar, så är det ett problem, menade en livsmedelsföretagare på mötet i hamnen.

Henrik Kristensen berättade om den danska modellen, där det efter medling går att vända sig till en så kallad förlikningsman.

– Om inte två parter kan komma överens, trots medlingsförsök, så går förlikningsmannen helt enkelt in och beslutar vad som ska ske, berättade han.

Utredning tar för lång tid

I våras tillsatte regeringen en utredning för att se över konfliktreglerna. Bakgrunden var just konflikten i Göteborgs hamn.

– Men det vi kan se just nu med konflikten i Göteborgs hamn, är ett väldigt besvärligt läge i och med att arbetsgivaren har tecknat kollektivavtal men ändå utsätts för stridsåtgärder, sa arbetsmarknadsminister Ylva Johansson då till TT.

Nu har regeringen meddelat att utredningen ska vara klar i slutet av maj 2018. Det innebär att en lagstiftning kan vara på plats som tidigast årsskiftet 2018/2019. Det menar både Henrik Kristensen och Mattias Dahl är alldeles för lång tid.

– Det finns inga objektivt sakliga skäl för att utredningen ska behöva ta så lång tid. Det är en liten ändring i lagen, sa Mattias Dahl som menade att utredningen borde ta på sin höjd en månad.

”Skrik ut!”

Carola Lemne berättade om hur hon vid upprepade tillfällen pratat om problemen med statsminister Stefan Löfven.

– Men det tar hårdare om ni som företagare engagerar er och vågar tala om hur konflikten berör, sa hon och uppmanade företagarna på plats att själva ta kontakt med politiker.

– Orka engagera er. Skrik ut!, avslutade Carola Lemne.

Avtalsrörelse och förhandlingKonfliktreglernaArbetsmarknadAvtalsrörelsen
Skriven avStina Bengtsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Stockholm Telefon: 08-553 430 00
Kontakta oss
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist