NYHET6 april 2022

 ”Samverkan med skolan måste bli en naturlig del av företagens kompetensförsörjning” 

Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet och IT-företaget Hogia i Stenungsund samverkar för bättre lärande och utväxling. Genom arbetsförlagt lärande får eleverna testa på yrkena samtidigt som företagen kan vara med och utbilda sina framtida medarbetare.

Niclas Brattefors, Mimmi Cromberger & Niklas HellströmFoto: Privat

Kompetensförsörjningen är ett stort problem för de västsvenska företagen. Enligt Svenskt Näringslivs nya rekryteringsenkät har 7 av 10 företag i länet försökt rekrytera senaste 6 månaderna. Av dessa svarade en övervägande majoritet att det var svårt att hitta personal. Gymnasial yrkeskompetens var den främst eftersökta utbildningsnivån. Ett sätt att säkra framtida kompetens är genom samarbete mellan skola och näringsliv. Samverkan mellan utbildningssektorn och näringslivet bidrar dessutom till att ge unga människor erfarenheter och kontakter som förbättrar deras insikt om sig själva och om de förväntningar som ställs i arbetslivet.

Nösnäsgymnasiet i Stenungsund har teknikcollege-certifierade utbildningar, vilket innebär att företag inom teknikbranschen har kvalitetssäkrat utbildningarna för deras framtida behov. Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet har tillsammans med företaget Hogia under flera år samverkat kring teknik, digitalisering och entreprenörskap. Detta i syfte att synliggöra den digitala sektorn och dess möjligheter för ungdomar.

- Min uppfattning är att eleverna tycker det är roligt och intressant när vi samverkar med Hogia. Det blir mer på riktigt och studiemotivationen ökar, berättar Niklas Hellström, som är lärare och lokal processledare för Teknikcollege på Nösnäsgymnasiet.

När Nösnäsgymnasiet utökade teknikprogrammet med ett fjärde år, med inriktning mjukvarudesign, var Hogia med och utvecklade programmet. Eleverna varvar studier i skolan med 10 veckors arbetsplatsförlagt lärande på Hogia i syfte att omsätta sina kunskaper till erfarenheter, vilket även företaget har mycket att vinna på eftersom de kan vara med och forma framtida medarbetare. Sedan i höstas har Teknikcollege även flyttat in och bedriver undervisning i Hogias lokaler.

Branscherna utvecklas ständigt, vilket betyder att vi måste utveckla utbildningarna i takt med detta. 
Niclas Brattefors , Verksamhetschef, Nösnäsgymnasiet

- Det är väldigt roligt och givande för oss medarbetare på Hogia att vi har mycket kontakt med elever.  De är vår framtid och vi får nya infallsvinklar när vi har eleverna hos oss, samtidigt som vi får medverka till, och ta ansvar för, att de får kunskaper som är relevanta nu och framöver, berättar Mimmi Cromberger, HR- och hållbarhetsstrateg på Hogia.

Nösnäsgymnasiets verksamhetschef Niclas Brattefors påtalar vikten av att skolan samverkar med näringslivet för att öka söktrycket på programmen och för att fler elever ska få jobb direkt efter avslutat utbildning.

- Branscherna utvecklas ständigt, vilket betyder att vi måste utveckla utbildningarna i takt med detta. En kontinuerlig dialog tillsammans med näringslivet är därför viktig för att låta dem vara med och forma våra utbildningar, framhåller Niclas Brattefors.

- Att samverka med gymnasieskolan ger mycket och behöver inte vara speciellt krångligt. Framförallt måste samverkan med skolan bli en naturlig del av företagens kompetensförsörjning, avslutar Mimmi Cromberger.  

Skriven av: Annie Hilmersson

KompetensförsörjningRekryteringSkola & Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist