NYHET14 oktober 2021

Stark framtidstro bland företagen i Västra Götaland – men bristen på arbetskraft oroar 

Nästan 4 av 10 företag i Västra Götaland tror på fler anställda det nästkommande halvåret. Men svårigheterna att hitta personal med rätt kompetens riskerar att bromsa tillväxten och anställningsplanerna. Det visar nya siffror från Svenskt Näringslivs Företagarpanel i Västra Götaland. 

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 77 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal. Foto: Most Photos

Optimismen är stark bland de lokala företagen i stora delar av Västra Götaland. I Svenskt Näringslivs löpande konjunkturundersökning Företagarpanelen anger nu hälften av företagen att de har ökat sin produktion och försäljning under det senaste halvåret.  

- Återhämtningen i näringslivet har varit stark under året. Stora delar av företagen är tillbaka där man var före krisen och för många går det till och med bättre än någonsin, konstaterar Anton Oskarsson på Svenskt Näringsliv i Västra Götaland.  

Störst optimism när det gäller anställningsplaner i länet finns bland företagen i Sjuhärad, följt av Göteborgsregionen och Skaraborg. I Fyrbodal är framtidsutsikterna positiva men något lägre än i övriga länsdelar. 

Det finns dock orosmoln som riskerar att bromsa tillväxten.  

Enligt de tillfrågade företagen är svårigheten att rekrytera personal med rätt kompetens det största tillväxthindret just nu. Tillgången till kompetens är därmed en större utmaning än exempelvis tuff konkurrens, höga skatter, komplicerade regelverk och låg lönsamhet, vilka är andra områden som pekas ut i undersökningen. 

- Innan coronakrisen var just bristen på kompetens det största tillväxthindret för många av våra lokala företag. Trots pandemin och ett stort antal långtidsarbetslösa – så ser vi att kompetensbristen har tilltagit ytterligare, säger Anton Oskarsson.  

De faktorer som försvårar möjligheten att hitta personal är, enligt de tillfrågade företagen, svårigheterna att hitta erfaren personal. Hela 77 procent av de tillfrågade företagen anger att de har svårt att hitta erfaren personal. 

- I många branscher som haft det tufft under pandemin, exempelvis transportnäringen, besöksnäringen och delar av handeln, har många lämnat branschen. Där har företagen det extra tufft att hitta erfaren personal, konstaterar Anton Oskarsson.

Ytterligare faktorer som försvårar möjligheterna att hitta personal är höga löneskatter, arbetsrättsliga regler och höga lönenivåer. 

Enligt Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät som genomförs vartannat år var gymnasial yrkeskompetens den utbildningsnivå som flest företag sökte. 

- Bristen på yrkesutbildade är fortsatt stor. Det är för få som väljer en yrkesutbildning på gymnasiet och vi behöver ytterligare satsningar på yrkeshögskolan. Det skulle få positiva effekter för många företag i Västra Götaland på längre sikt, avslutar Anton Oskarsson.  

Om undersökningen

Svenskt Näringsliv undersöker löpande konjunkturutvecklingen hos våra medlemsföretag genom internetundersökningen ”Företagarpanelen”. Urvalet bestod av 1676 företag (svarsfrekvensen var 39 procent) i Västra Götaland som svarade på frågor under perioden 24 augusti – 10 september 2021. 

KompetensbristArbetskraftKompetensförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist