NYHET26 juni 2019

Västsverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

Efterfrågan på kompetens är hög inom många delar av Västra Götalands näringsliv – störst är behovet dock av högkvalificerad arbetskraft. Arbetskraftsinvandring har därför stor betydelse för västsvenska företag. Det gynnar såväl företag som den samhällsekonomiska utvecklingen. Under 2018 skapades cirka elva miljarder i omsättning till följd av arbetskraftsinvandringen, vilket bidragit till en ökning i skatteintäkter till knappts två miljarder.

Arbetskraftsinvandring får allt större betydelse för västsvenska företag. Genom arbetskraftsinvandring kan företagen fylla ett behov av kompetens som inte täcks av den inhemska arbetsmarknaden. Förutom att gynna enskilda företag bidrar arbetskraftsinvandringen även till den samhällsekonomiska utvecklingen genom att öka produktionsnivåer och skatteintäkter.

Ifjol ökade arbetskraftsinvandringen till Sverige markant jämfört med tidigare år. Under 2018 beviljades nästan 21 000 nya arbetstillstånd, vilket motsvarar en ökning på 66 procent jämfört med 2016 års nivåer. En utveckling som bidragit till tillväxten i Västra Götaland.

Näringslivsstrukturen ökar behovet
Västra Götalands näringsliv är stort och dess struktur varierar mellan länets 49 kommuner. Näringsstrukturen präglas dock fortfarande i hög grad av industri- och tillverkningsföretag, som inte sällan uppvisar relativt hög specialiseringsgrad. Västra Götaland har Sveriges största industrisektor – var femte anställd inom industrisektorn i riket är verksamma i länet. Även transportsektorn är stor i länet med flera aktörer inom fordonssektorn samt logistikrelaterade företag. Göteborgs hamn är Sveriges största hamn, där en stor andel av Sveriges import och export hanteras.

En stor andel arbetskraftsinvandrare i Västra Götaland bidrar med sin kompetens inom regionens industrisektor. Individer inom yrkeskategorin Civilingenjörsyrken har gett upphov till 29 procent av omsättningsökning. Det medan IT-arkitekturer, systemutvecklare och testledare m.fl. samt ingenjörer och tekniker genererat 19 respektive 12 procent av de ekonomiska värdena i Västra Götaland. Det visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv.

I sin prognos för arbetsmarknadsläget i Västra Götaland beskriver Arbetsförmedlingen att arbetsgivare aldrig tidigare upplevt så påtaglig brist på arbetskraft. Efterfrågan på kompetens är fortsatt hög inom många delar av Västra Götalands näringsliv – störst är behovet dock av högkvalificerad arbetskraft vilket ställer krav på möjligheten att locka till sig kompetens från andra delar av världen.

Tillväxt och skatteintäkter som följd
I Västra Götaland har arbetskraftsinvandringen under 2018 gett upphov till omsättning motsvarande ungefär elva miljarder kronor, vilket innebär 17 procent av den totala omsättningsökningen. Ökningen i förädlingsvärde har uppgått till cirka 5,7 miljarder. Det är dock inte bara enskilda företag som gynnas av möjligheten att locka till sig kompetens från hela världen. Det bidrar också till skatteintäkter som skapas till följd av arbetskraftsinvandringen i respektive län. I Västra Götaland uppgår de ökade skatteintäkterna till följd av arbetskraftsinvandringen till ungefär två miljarder kronor.

Det svenska regelverket för arbetskraftsinvandring har ibland kallats det mest liberala inom OECD. Dock krävs att vissa villkor uppfylls för att tillståndet ska beviljas. Under 2017 fick begreppet ”kompetensutvisning” uppmärksamhet, då bagatellartade misstag i arbetskraftsinvandrares hanteringen av arbetskraftsinvandrares anställningsvillkor lett till utvisningsbeslut – trots att både arbetsgivare och arbetstagare varit nöjda med villkoren. Sedan dess har lagändringar och vägledande domar troligtvis skapat större trygghet för arbetskraftsinvandrare, men mycket behövs göras för att återupprätta Sveriges rykte bland individer på den internationella arbetsmarknaden.

Arbetskraftsinvandrare bidrar med stora värden till det Västra Götaland varje år. Det är därför av stor vikt att regelverket är välfungerande och rättssäkert – både för enskilda individer som rekryteras samt de västsvenska företag som rekryterar kompetensen från tredje land.

arbetskraftsinvandringArbetsmarknadKompetensförsörjningkompetensbrist
Skriven avAnton Oskarsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist