NYHET22 juni 2020

Distansarbete kan krympa kontoren

Camilla Forsling, ansvarig för löneundersökningar i Norden, på Willis Towers Watson. Er undersökning visar att produktiviteten inte påverkats nämndvärt av coronakrisen trots att många jobbar på distans. Hur ser det ut?

"Jag tror att alla anställda får ställa in sig på att jobba mer på distans framöver", säger Camilla Forsling.

– I snitt jobbar tre av fyra medarbetare på distans hos de företag som deltagit i undersökningen. Före covid-19 var det färre än 10 procent. Skiftet som har skett är enormt.

– Bara en procent av arbetsgivarna säger att det har påverkat produktiviteten väsentligt negativt att så många jobbar på distans. Drygt hälften svarar att det har haft en mindre negativ inverkan eller ingen alls. Fem procent säger till och med att det har ökat produktiviteten.


Hur tolkar du det
?

– Jag är själv lite förvånad över resultatet. Men om jag jämför med hur det fungerar hos oss kanske det inte är så konstigt. I mitten av mars gick alla bara hem och fortsatte jobba.

– Mycket handlar om att tekniken för att arbeta på distans finns på plats och fungerar. Men det krävs också ett nytt mindset att jobba ihop när man inte träffas. De första två veckorna innebar en rejäl omställning för många och digitala möten tog mer tid, men nu verkar det ha satt sig.

– Vissa saker går lite trögare, till exempel att möta nya kunder digitalt, men på det stora hela har väldigt lite påverkat resultatmässigt. Alla har jobbat på i sitt hörn och det är också den bilden företagen ger.


Hur påverkas arbetsplatserna
?

– Företag har lånat ut kontorsutrustning som skärmar och stolar till medarbetare för att underlätta hemmaarbete under rådande situation. Vissa har hyrt platser på kontorshotell för de medarbetare som tycker att det svårt att jobba hemifrån – då får de en jobbgemenskap där i stället.

– De företag som redan före corona stod inför en digitalisering, exempelvis den finansiella sektorn, står i och med covid-19 mycket längre fram i den processen. Det innebär med andra ord att vissa enklare typer av jobb med största sannolikhet förvinner. För de som har den typen av jobb är det såklart skrämmande eftersom det inte blir någon omställningsperiod alls.


Vad är nästa steg
?

– Än vet vi inte hur det påverkar företagsklimatet att vi inte träffas under långa perioder och det är väldigt individuellt hur var och en klarar av att arbeta på distans. Det som arbetsgivare kan göra är att försöka stärka företagskulturen och skapa så goda förutsättningar som möjligt för varje medarbetare.

– Jag tror att alla anställda får ställa in sig på att jobba mer på distans framöver. Många företag har till och med börjat fundera på att minska sina kontorsytor.

Om undersökningen

93 arbetsgivare från Sverige, Norge, Danmark och Finland deltog i undersökningen 2020 Covid-19 Pulse Survey som genomfördes under april 2020. De representerar flera olika branscher och bestod till 60 procent av börsnoterade företag, 36 procent privata företag och 4 procent icke-vinstdrivande, statliga eller andra typer av organisationer.

LönebildningLönebildningLönesättningCoronaArbetsgivarfrågorLedarskap
Skriven avKarin Myrén
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist