Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET18 september 2017

Lektion 3: Lönesamtal är ingen förhandling

Ett favorittema i media när det är dags för lönerevision är ”Så förhandlar du upp din lön – tips och tricks”. Men det är inte medarbetarens förhandlingsförmåga som avgör lönehöjningen. Det handlar om att bedöma arbetsresultatet under hela året – inte vad som händer under den stund som chefen och medarbetaren möts och pratar lön.

I Löneskolan delar Svenskt Näringslivs lönebildningsexpert Edel Karlsson Håål med sig av konkreta tips inom lönesättning.
Foto: SÖREN ANDERSSON

Det är dags att utrangera bilden av att ett lönesamtal är en förhandling. Om det vore så skulle den som är den bästa förhandlaren alltid vara den som får bäst utfall i en lönerevision. Eftersom de flesta inte jobbar som förhandlare utan gör helt andra saker på jobbet, är det annat som ska bedömas.

Enligt kollektivavtalen är det prestation, arbetsresultat, ansvar, svårighetsgrad och liknande kriterier som ska ligga till grund för lönesättningen. I många företag utvecklas också andra kriterier eller bedömningsgrunder som anpassas till verksamheten. Ibland är kriterierna till och med anpassade för olika yrkesroller inom företaget.

Chef och medarbetare ska i lönesamtalet försöka skapa sig en gemensam bild av medarbetarens arbete och koppla den till en ny lön. Det är något helt annat än att förhandla.

När chef och medarbetare har haft medarbetarsamtal, eller om företaget har en modell med återkommande avstämningar, är det lättare att få en gemensam bild i lönesamtalet. Om företaget framgångsrikt kan sätta rätt förväntansbild, vara tydligt i kommunikationen kring löneprocess och bedömningskriterier, och om cheferna har en bra dialog om arbetsresultat och lön, då är medarbetarna mer nöjda med lönesättningen.

Forskning säger att medarbetarnas nöjdhet handlar om legitimitet i lönesättning, upplevelsen av det ”går schyst till”, och det är något helt annat än den ”smartness” som präglar förhandlingar.

Om vi kunde sluta prata om lönesättning i företag som förhandlingar, och istället lyfta medarbetares arbetsresultat i den dagliga verksamheten, skulle lönebildningen och lönesättning fungera mycket bättre och bli mindre laddat för många.

Det finns egentligen bara ett tillfälle när det verkligen är frågan om en riktig löneförhandling och det är vid nyanställning i företag med individuella löner. Då kan det vara läge för lite förhandlingskunskap – från båda håll!

LönebildningLönesättning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist