Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 juni 2017

Hela listan: Så många jobb saknas i ditt län

Regeringens mål är att Sverige ska ha EU:s lägsta arbetslöshet år 2020. För att nå dit behövs 340 000 nya jobb.

Även om Sverige har en hög sysselsättningsgrad står fortfarande alldeles för många utanför. Särskilt svårt att få ett jobb är det för nyanlända med bristande utbildning. Regeringen tar inte tag i problemet på allvar, utan gör det istället svårare och dyrare för företagen att anställa.

Det krävs politiska reformer för att underlätta framväxten av fler enkla jobb – och det är bråttom.

Stockholm: 97 100

Uppsala: 10 900

Södermanland: 14 700

Östergötland: 16 800

Jönköping: 6 800

Kronoberg: 7 400

Kalmar: 3 800

Gotland: 700

Blekinge: 4 800

Skåne: 62 700

Halland: 5 800

Västra Götaland: 53 100

Värmland: 6 100

Örebro: 11 300

Västmanland: 9 300

Dalarna: 6 400

Gävleborg: 10 900

Västernorrland: 5 200

Jämtland: 2 200

Västerbotten: 4 100

Norrbotten: 2 700

Lista: De mest akuta politiska reformerna som behöver göras

Så har vi räknat fram siffran 340 000

Under 2016 har i genomsnitt cirka 5 277 000 personer ingått i arbetskraften, varav andelen arbetslösa har legat på 6,9 procent. För att skapa sig en bild av EU:s lägsta arbetslöshetsnivå 2020 har vi använt oss av IMF:s prognoser över arbetslösheten i olika länder för år 2020. Enligt dessa prognoser är arbetslösheten i Tyskland lägst i EU 2020 och ligger på 4,2 procent. Vi har därför valt denna arbetslöshetsnivå som grund för våra beräkningar.
I ett första steg har vi räknat ut antalet jobb som krävs för att sänka arbetslösheten till denna nivå idag. Här har vi även tagit hänsyn till att arbetskraften brukar öka med en tredjedels procent när sysselsättningen ökar med en procent. Med dessa antaganden krävs det idag en sysselsättningsökning på 4,5 procent eller drygt 220 000 arbetstillfällen för att nå en arbetslöshet på 4,2 procent. Samtidigt ökar då arbetskraften med 1,5 procent eller 80 000 personer. I nästa steg tar vi även hänsyn till befolkningstillväxten fram till 2020. Enligt SCB kommer den svenska befolkningen mellan 15 och 74 år att öka med 2,3 procent mellan 2016 och 2020. Om vi antar att arbetskraften kommer att öka i samma takt, innebär det att ytterligare cirka 120 000 arbetstillfällen behöver skapas för att nå en arbetslöshet på 4,2 procent år 2020. Totalt behövs därför cirka 340 000 nya arbetstillfällen. Det är en ökning med 6,9 procent från dagens nivå.

enkla jobb
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist