Rapport30 november 2020

När pandemin satte stopp för arbetskraftsinvandringen

Den globala pandemi som drabbade världen våren 2020 fick enorma konsekvenser för de svenska företagen och för hela det svenska samhället. Men för vissa företag var det inte den minskade efterfrågan som blev det stora problemet, utan att de från en dag till en annan stod utan arbetskraft. Det inreseförbud till Sverige som infördes i mars drabbade företag som är beroende av arbetskraft från länder utanför EU, till exempel företag i skogs- och bärbranschen. Plötsligt stod skogsnäringen utan plantörer och bärföretagen utan bärplockare. Inreseförbudet blottade den verklighet som dessa arbetsgivare lever med året om och som de hanterar genom att rekrytera säsongsarbetare från tredje land.

Då plantor är en färskvara och bär behöver plockas när de är mogna, blev branscherna åter hänvisade till att istället försöka hitta rätt kompetens i Sverige. Den ordinarie säsongspersonalen, från till exempel Thailand och Ukraina, kunde inte komma till Sverige trots att de redan hade beviljats uppehållstillstånd för arbete. För att lösa den akuta situationen försökte företagen hitta kompetens genom nätverk och kontakter. Det gjordes satsningar för att snabbutbilda personer som redan fanns i Sverige: nyanlända, ungdomar och personer som stod långt från arbetsmarknaden.

Situationen passade de krafter som sedan tidigare förespråkat begränsningar i arbetskraftsinvandringen. Från dem var argumentet att jobben var enkla; vem som helst borde väl klara av att plantera skog och plocka bär. I den här rapporten granskar vi hur företagen klarade kompetensförsörjningen när den ordinarie personalen inte kunde komma. Resultaten talar sitt tydliga språk. Rekryteringsprojekt kantades av avhopp och dåliga resultat. Företagens försök att bemanna med inhemsk arbetskraft ledde till försämrad kvalité och ekonomiska förluster.

De entydiga slutsatserna av detta verkliga experiment är att en stoppad arbetskraftsinvandring får stora negativa effekter i företagen.

Det är ingen lösning att försöka öronmärka så kallade ”enkla jobb” till arbetslösa i Sverige. Därför är det viktigt att alla företag oavsett bransch eller yrke även fortsättningsvis har möjlighet att rekrytera medarbetare med den bästa kompetensen.

Skriven avAmelie BergPatrik KarlssonCarin Hedström
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist