NYHET25 juni 2019

Rapport: Sverige tjänar miljarder på arbetskraftsinvandring

Arbetskraftsinvandringen ökade rekordstort under 2018 och bidrog med 34 miljarder till BNP och 12 miljarder i skatteintäkter, visar en ny rapport.

Foto: FREDRIK PERSSON
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Under 2018 ökade arbetskraftsinvandringen markant jämfört med föregående år. Runt 21 000 nya arbetstillstånd beviljades och räknar man även in förlängningar beviljades runt 30 000 arbetstillstånd under 2018.

Det visar en ny rapport som skrivits av Jonas Öhlin, på DAMVAD Analytics, på uppdrag av Svenskt Näringsliv.

– Arbetskraftsinvandrares betydelse för den svenska ekonomin har ökat och den här rapporten kan ge ett underlag för att påvisa hur viktigt det är att regelverket är välfungerande och rättssäkert både för den enskilde individen och företagen då det skapas stora värden av arbetskraftsinvandring, sa han i samband med att rapporten presenterades.

Arbetskraftsinvandringen har stor betydelse för de svenska företagen, menar Patrik Karlsson, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv.

– De är beroende av arbetskraftsinvandringen för att fylla de behov av kompetens som inte kan mötas av den inhemska arbetsmarknaden, säger han.

Samtidigt visar rapporten att ökningen i förädlingsvärde, bidraget till svensk BNP, uppgår till 34 miljarder kronor och att skatteintäkterna uppgår till tolv miljarder kronor.

– Förutom att enskilda företag gynnas av arbetskraftsinvandringen gynnas även den samhällsekonomiska utvecklingen genom att öka produktionsnivåer och skatteintäkter. Det är därför viktigt att sprida kunskapen om hur arbetskraftsinvandringen påverkar hela det svenska samhället positivt, säger Amelie Berg, expert på arbetsgivarfrågor på Svenskt Näringsliv.

Bland de vanligaste yrkena är IT-specialister, systemutvecklare och civilingenjörer men även yrken som kräver andra kvalifikationer som bärplockare och yrken i restaurangbranschen.

ArbetskraftsinvandringArbetskraftsinvandringArbetsmarknadKompetensförsörjning
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist