LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 maj 2020

Trygghetsfonden: Ta vara på tillfället

Trots att pandemin innebär stora utmaningar är det ett bra tillfälle både för företag och individer att stärka sin kompetens för att stå ännu bättre rustade när det lättar. Det menar Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden.

"Vi har en möjlighet att ta vara på att vi är långt framme när det gäller digitalisering", säger Caroline Söder.
Foto: Eva Lindblad

I och med corona har det blivit än tydligare hur integrerade svenska företag är i globala värdekedjor och Sveriges stora exportberoende gör oss extra känsliga. Därför är det också extra viktigt med kompetensutveckling.

– Pågår det här under en längre tid, och vi inte gör något kompetensmässigt utan bara passivt inväntar vändningen, påverkas vår konkurrenskraft och vi riskerar att tappa våra positioner globalt i flera branscher, säger Caroline Söder, vd på Trygghetsfonden, TSL.

Coronapandemin kommer att förändra arbetsmarknaden mer eller mindre i olika branscher men ingen vet ännu hur. Vilka jobb kommer till? Vilka blir mindre efterfrågade? Hur påverkas arbetsprocesserna av ny teknologi?

– Vissa företag passar på att förändra sina processer nu för att stå bättre rustade i konkurrensen efter corona och då finns det ytterligare skäl att förstärka kompetensen kring det.

Eftersom ingen vet hur djup och långvarig konjunkturnedgången blir behöver företagen lägga upp strategier både på kort, medellång och lång sikt, även när det gäller kompetensbehovet, anser Caroline Söder. Annars är det svårt att ha en idé om vilka kompetensutvecklingsinsatser som gör mest nytta.

– Vi har en möjlighet att ta vara på att vi är långt framme när det gäller digitalisering på bred front och att vi har kunnat hålla igång våra verksamheter bland annat genom regeringens stödinsatser.

Sju av tio företag som tvingats varsla eller säga upp på grund av pandemin finns i branscher med till största delen kollektivanställda som omfattas av stöd från TSL. Det har lett till att TSL de senaste sex veckorna har haft tio gånger fler uppsagda att hantera än vanligt – lika många som under ett helt år.

De flesta kommer från hotell- och restaurangbranschen, men det har även kommit personer från delar av handeln och från företag med verksamhet inom persontrafik. En viss ökning syns hos leverantörer till industrin men hittills verkar uppsägningarna inom industrin dämpas av möjligheten till korttidspermitteringar.

Normalt kommer ungefär hälften av de som TSL stöttar från industrin, men nu överväger hotell- och restaurangpersonal, där många är unga och där majoriteten som lägst har en gymnasieutbildning.

– Det innebär att vi har en grupp som är relativt ung och välutbildad och vars kompetens nu kommer andra arbetsgivare till nytta.

Caroline Söder betonar att det finns lediga jobb på arbetsmarknaden. Normalt har nio av tio som får stöd från TSL sysselsättning inom ett år. Antingen har de ett nytt jobb, de har startat eget eller så har de påbörjat en utbildning. Hittills har den siffran inte förändrats.

– I nuläget finns det fortfarande jobb att söka, men det kan innebära att den som har sagts upp måste ta ett temporärt jobb i en annan bransch, alternativt kompetens- eller yrkesväxla till en bransch där behoven är större.

Utmaningen är att få till en bra matchning och då kan det behövas validering och möjligheter till utbildning, konstaterar hon.

– De allra flesta får ett nytt jobb men i vissa fall kan det ta lite längre tid, till exempel för de som är i slutet av sitt yrkesliv.

Det svåra för många företag är att hantera krisen här och nu, samtidigt som de måste jobba långsiktigt.

– Vi är många aktörer som måste hjälpas åt för att ge företagen så bra förutsättningar som det är möjligt för att stärka sin kompetens och integrerar på ett bra sätt i sina strategier, säger Caroline Söder.

Om Trygghetsfonden

Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare har möjlighet att erbjuda sina 2 000 000 medarbetare vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Stödet innebär hjälp till nytt jobb genom jobbcoachning och möjlighet till validering och utbildningsinsatser.

Det är Svenskt Näringsliv och LO som äger TSL och alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund omfattas av försäkringen.

Corona och covid-19KompetensförsörjningKompetensförsörjningArbetsgivarfrågorcoronakrisenUtbildning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist