NYHET22 januari 2021

Datadelningsregler under lupp

För att bidra med kunskap om vad som kan underlätta för näringslivet att bättre tillvarata data på den inre marknaden och driva på den digitala utvecklingen har Svenskt Näringsliv, med hjälp av dataskyddsexperter på Hannes Snellman advokatbyrå, tagit fram rapporten EU:s datastrategi och datadelning.

Datadelning är ett ungt område, den mesta lagstiftningen på området är också ny. Det är därför av stor vikt att låta marknaden verka och anpassa sig efter den reglering som redan finns, innan nya regelverk presenteras, anser Svenskt Näringsliv.Foto: Isabell Höjman/TT

Föga förvånande är tillgången på data central i den digitala utvecklingen och en förutsättning för såväl framtidens konkurrenskraft som att klara klimatomställningen. Tillgång till sökbara och kompatibla data som är möjliga att vidareutnyttja kan bland annat leda till innovationsmässiga framsteg, medföra effektiviseringar inom olika sektorer och generera ekonomisk tillväxt. 

Det krävs utöver tillgång till data också kunskap om hur data får användas. Juridiken kring hantering och äganderätt till data är minst sagt komplext. Därtill krävs verktyg som underlättar för mer effektiv dataanvändning, både rättsligt och tekniskt. 

Rapporten utgår från nuvarande regelverk som rör datadelning men tar också upp kommande regeringsinitiativ som väntas i och med kommissions datastrategi.

Datastrategin ger uttryck för visionen att skapa en inre marknad för data som ska främja datadelningen inom EU (Svenskt Näringsliv har tidigare kommenterat strategin här). I slutet på förra året presenterades ett första initiativ genom förslag på en ny Dataförvaltningsakt (Data Governance Act). Ett förslag som Svenskt Näringsliv kommenterat här.

I och med de kommande regleringarna i datastrategin har eventuella tvingande datadelningsregler diskuterats. Sådan ingripande lagstiftning riskerar att få en hämmande effekt på delningen överlag. Datadelning är ett relativt ungt område, och den mesta lagstiftningen på området är också helt ny. Det är därför av stor vikt att låta marknaden verka och anpassa sig efter den reglering som redan finns innan nya regelverk presenteras.

Dataanvändning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist