Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET14 december 2017

Nya pensionsförslaget försvårar för äldre

Pensionsgruppens förslag om att ge anställda rätt att jobba till 69 års ålder får kritik. ”Det är ytterst angeläget att vi arbetar högre upp i åldrarna, men reformer av pensionssystemet måste göras på rätt sätt, annars blir resultatet det motsatta”, säger Carola Lemne, vd.

Peter Jeppsson, vice vd och Carola Lemne, vd.

Dagens överenskommelse mellan partierna i pensionsgruppen om att höja pensionsåldern möts av kritik. Uppgörelsen innebär bland annat att den lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjs från dagens 61 år till 64 år, samt att anställda får rätt att jobba till 69 år istället för 67. Det föreslår Pensionsgruppen, en arbetsgrupp med representanter från S, MP, M, C, L och KD.

Carola Lemne, vd, är kritisk. Hon menar att detta är komplexa frågor som inte har de enkla svar som pensionsgruppen vill tro.

– Att ge redan anställda en ensidig rätt att stanna kvar i arbete till 69 år gör det svårare för äldre personer att få tillsvidareanställningar. Redan med dagens regler är lagen om anställningsskydd ett betydande anställningshinder, säger hon.

Peter Jeppsson, vice vd, stämde in i kritiken i Ekot.

– Det måste bygga på att man är överens om att man arbeta vidare. Vi tycker inte att det är rimligt att bara den ena parten kan bestämma sig för att stanna kvar, sa han.

Carola Lemne menar att det inte ska vara lätt att pensionera ut människor från arbetslivet, men att det måste vara lätt för arbetsgivare och äldre arbetstagare att mötas och komma överens.

– Det är då vi kan ta vara på de jobbchanser som finns så högt upp i åldrarna som möjligt, säger hon.

Med Pensionsgruppens förslag är risken att äldre blir mindre attraktiva på arbetsmarknaden, varnar Carola Lemne.

– En konstruktiv förändring vore att den korta tid som nu finns för arbetsgivaren att avsluta en anställning från 67 års ålder istället blir obegränsad i tiden. Då ökar också möjligheterna för äldre att påbörja en anställning, något som stämmer väl med att många äldre vill kunna kombinera en övergång till livet som pensionär med arbete i friare former, säger hon.

Svenskt Näringsliv har tidigare varnat för att 70 procent av tillfrågade medlemsföretagares vilja att anställa äldre minskar om förslaget att höja Las-åldern blir verkliget. Det beror på att riskerna med att anställa äldre medarbetare ökar för mycket för företagen.

En politik för ökat välståndpension
Skriven avRedaktionen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist