NYHET22 augusti 2022

Osund konkurrens drabbar fler företag – få vågar ryta till

Kommunala bolag bryter mot såväl kommunallagen som ellagen när de säljer solceller, elstolpar och installationstjänster, enligt professor Lars Henriksson. Trots problemet är det få företagare som vågar ta strid, varnar experten Stefan Sagebro, Svenskt Näringsliv.

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Stockholms handelshögskola och Stefan Sagebro, expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv. Foto: Pontus Lundahl / TT, Fredrik Sandberg/TT, Ernst Henry Photography

Det finns en utbredd osund konkurrens inom installationsbranschen där kommunala och statliga energibolag tränger ut privata företag, visar en ny rapport från Svenskt Näringsliv och Installatörsföretagen. Nära hälften av medlemsföretagen inom Installatörsföretagen anser att osund konkurrens hör till vardagen, framför allt när det gäller installation och försäljning av laddstolpar och solceller.

– På en väl fungerande marknad är det den som är duktigast, effektivast och mest innovativ som ska dra nytta av det för att kunna växa. Det går tyvärr inte att säga att det är en välfungerande marknad idag, säger Stefan Sagebro, rapportförfattare och expert på konkurrens och statsstöd på Svenskt Näringsliv.

Kan stoppa nya företag

Han menar att när offentliga aktörer tränger undan privata aktörer får det en negativ utveckling av det lokala företagsklimatet.

– Det leder till långsiktigt negativa effekter som är väldigt problematiska, bland annat att benägenheten att starta nya bolag i en kommun minskar.

Dessutom har de offentliga aktörerna en rad konkurrensfördelar, menar Stefan Sagebro. Det handlar bland annat om att de har högre trovärdighet, bättre förutsättningar att nå ut och större möjlighet till finansiering.

Offentliga aktörer kan rida på kommunens namn och ses då från andra aktörers sida som pålitliga.

– Offentliga aktörer kan rida på kommunens namn och ses då från andra aktörers sida som pålitliga. Då de dessutom är ytterst finansierade av skattemedel kan de inte heller gå i konkurs.

Det kan bland annat ta sig uttryck i att offentliga bolag erbjuder paketerbjudanden, till exempel en rabatt på en laddstolpe eller fri laddning vid installation av en laddstolpe om kunden tecknar ett elavtal.

– Rent generellt är installation och försäljning av laddstolpar och solceller sådana typer av verksamheter som det offentliga inte bör ägna sig åt. Det borde det privata näringslivet göra. Det finns gott om privata aktörer som verkar inom de här områdena så det finns ingen anledning för att det offentliga måste kliva in.

”Det är alltså olagligt”

Lars Henriksson, professor i rättsvetenskap vid Stockholms handelshögskola, menar att de kommunala elbolagens försäljning av solceller och elstolpar inte har lagstöd i vare sig kommunallagen eller ellagen. Han har skrivit en rättsutredning där han utrett hur offentlig säljverksamhet av solceller och laddstolpar träffas av konkurrensreglerna.

– Det är alltså olagligt. De bedriver en verksamhet som inte kan bedrivas på det sättet som de gör nu.

Han menar att försäljningen av laddinfrastruktur och solceller samt installationstjänster på rent kommersiell grund inte har ett sådant allmänintresse som krävs enligt kommunallagen.

– Därmed kan den inte heller ses som kompetensenlig verksamhet enligt de allmänna kompetensreglerna i kommunallagen. Den här typen av verksamhet kan inte heller ses som kompetensenlig utifrån så kallad anknytningskompetens.

Få företagare vågar ryta ifrån

Enligt ellagen får kommunala bolag ägna sig åt produktion och handel med el och ”sammanhängande verksamhet”. Men Lars Henriksson menar att de aktuella säljverksamheterna inte kan inrymmas i formuleringen som gäller ”sammanhängande verksamhet”.

– Man kan alltså konstatera att försäljning och installation av solceller och laddstolpar inte ligger inom de specialreglerade kompetensreglerna i ellagen.

– De offentliga aktörerna borde fråga sig själva om de faktiskt har kompetens för att agera så här.

Men trots att problematiken är utbredd i branschen är det få företagare som vågar prata öppet, menar Stefan Sagebro.

– Det är känsligt för privata aktörer att fronta i den här frågan, då man ofta är i beroendeställning till de offentliga aktörerna. En majoritet av de privata installationsbolagen är både kund och konkurrent till de offentliga energibolagen.

I rapporten listas en rad uppmaningar som bland annat innebär att regeringen bör skapa tydliga ramar för den offentliga verksamheten och att konkurrensverket ska pröva regelverket.

– Dessutom uppmanar vi kommunerna att göra en översyn av hela kommunens säljverksamheter för att se var konkurrens med privat verksamhet uppstår. Det är viktigt att man ger tydlig styrning till kommunala bolag att inte konkurrera med privat verksamhet, framför allt när verksamheten inte har lagligt stöd.

Konkurrens från offentlig sektor/osund konkurrensKonkurrens
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist