NYHET10 september 2021

Svenskt Näringsliv lanserar handbok om IPCEI

Ett antal projekt av gemensamt europeiskt intresse, så kallade IPCEI, har godkänts av EU-kommissionen. Fler är dessutom på gång, bland annat ett inom området för vätgas, där regeringen nyligen har aviserat en ytterligare satsning. Samtidigt är mycket oklart kring processerna och vilka krav som ställs på deltagande företag. Svenskt Näringsliv kan nu presentera en Handbok för IPCEI som klargör detta.

Titta på seminariet där handboken om IPCEI lanserades i efterhand.

I dagsläget saknas information om vad det konkret innebär för ett företag att ansöka om att delta i ett IPCEI. Svenskt Näringsliv har därför låtit Copenhagen Economics ta fram en handbok för svenska företags deltagande i IPCEI. Handboken innehåller bland annat beskrivningar av hur processen ser ut, vilka krav som ställs på företagen och vad ett företag bör tänka på innan det går in i ansökningsprocessen.

Rapport
Handbok om IPCEI

Syftet med handboken är att tydliggöra för svenska företag vad det innebär att gå in i ett IPCEI.

– Vi hoppas att handboken kan underlätta för företag att bedöma om IPCEI är rätt väg att gå och i så fall vara bättre förberedda på processen, säger Stefan Sagebro, expert inom konkurrens och statsstöd.

– Samtidigt handlar detta om statsstöd från medlemsstaterna, vilket riskerar att snedvrida konkurrensen och bör därför användas restriktivt enligt vår mening.

Stefan Sagebro, expert inom konkurrens och statsstöd.
Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Vid webbinariet beskrev Victor Ahlqvist, ekonom på Copenhagen Economics, både vilka krav som ställs på företag som vill delta, men också den långa väg som det innebär att ansöka om stöd inom ramen för ett IPCEI. Från första ansökan har det dröjt upp till två år innan EU-kommissionen gett sitt godkännande. Handboken innehåller ett stort antal handfasta råd baserat på erfarenheter från tidigare projekt inom mikroelektronik, batterier och det pågående vätgasprojektet, där regeringen nyligen har aviserat en ytterligare satsning.

Samordnande myndighet för vätgasprojektet är Energimyndigheten, som vid mötet beskrev hur det projektet löpt under året samt nuläget. Projektet har bedrivits under ett högt tempo, samtidigt som det blev tydligt att det förmodligen kommer ges ytterligare chanser för företag som är intresserade att ansöka, sannolikt även under nästkommande år.

Det svenska elektromobilitetslaboratoriet SEEL deltog också och berättade om sina erfarenheter av IPCEI, då man som första svenska företag deltog i det första batteriprojektet. Henrik Svenningstorp som är vd på SEEL gav ett antal handfasta tips, och menade samtidigt att den process som SEEL gick igenom inte nödvändigtvis är likadan som företag som deltar i framtida projekt möter.

– Det är viktigt att trycka på hur man kommer att vara innovativ eller hur man möjliggör innovation. Dessutom bör man kunna visa på ett finansieringsunderskott och förklara varför projektet inte kommer genomföras utan statligt stöd, poängterade Henrik Svenningstorp.

KonkurrensEU:s statsstödsreglerEU
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist