NYHET6 september 2021

Cementkrisen: Lagändring onödigt komplicerad

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom lagändringen för att under en period fortsätta tillåta kalkbrytning på Gotland, men är kritisk till regeringens hantering, framgår av ett remissvar.

”Istället för att lösa problemet långsiktigt vill regeringen utreda om alla kan få tidsbegränsade tillstånd. Vi har ju nu sett hur det kan gå”, säger jurist Nicklas Skår, Svenskt Näringsliv.Foto: TT, Svenskt Näringsliv

För att förhindra en cementkris har regeringen tagit fram lagändringar som ska göra det möjligt att bryta kalk i ytterligare omkring åtta månader. Förslagen handlar om tillfälliga ändringar i miljöbalken.

Svenskt Näringsliv ställer sig bakom lagändringen men är kritisk till regeringens hantering, enligt ett remissvar.

Svenskt Näringsliv framhåller att lagstiftningsåtgärden endast är en tillfällig lättnad i en mycket allvarlig situation där stora investeringar för att möta omställningsbehoven riskerar att kraftigt försenas eller gå om intet. Därför behöver förslaget följas upp med åtgärder som underlättar det fortsatta arbetet för att trygga tillgången på cement i Sverige.

Även om Svenskt Näringsliv tillstyrker den föreslagna lagändringen, så poängterar arbetsgivarna att den är onödigt komplicerad. Betydande förenklingar i förslaget borde ha kunnat göras.

Här har lagstiftningen ställt till med ett jätteproblem och så löser man det med ännu krångligare lagstiftning. 
Nicklas Skår, jurist, Svenskt Näringsliv

– Givet den rådande situationen behövde vi en lösning. Den lösningen hade kunnat vara enklare än den som föreslås i remissen. Men det vi framförallt är kritiska till är den attityden som man har kring detta. Här har lagstiftningen ställt till med ett jätteproblem och så löser man det med ännu krångligare lagstiftning. Det här behöver få en långsiktig lösning från politisk håll, säger Nicklas Skår, jurist på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv anser vidare att lagstiftningsåtgärden ter sig i det närmaste absurd. Regeringen önskar lösa ett problem skapat av lagstiftningen genom ytterligare mer komplicerad lagstiftning, med bitvis märklig argumentation.

Eftersom regeringen arbetar för att införa regler om att alla givna miljötillstånd ska tidsbegränsas och att det ska införas en obligatorisk omprövning av alla tillstånd är det sannolikt att den uppkomna situationen riskerar att bli mycket vanlig i framtiden, anser Svenskt Näringsliv.

Nicklas Skår är oroad över utvecklingen mot att fler aktörer ska få tidsbegränsade tillstånd istället för permanenta tillstånd.

– Istället för att lösa problemet långsiktigt vill regeringen utreda om alla kan få tidsbegränsade tillstånd. Vi har ju nu sett hur det kan gå. Cementa började med sin ansökan för fyra år sedan, men ändå faller det i slutändan. Det känns motsägelsefullt att lösa krisen för Cementa, men samtidigt sätta alla andra företag i samma situation, säger han.

Förslaget understryker den uppenbara politiska ovilja som finns att genomföra de mer genomgripande förändringar som krävs för att Sverige ska kunna möta miljö- och klimatutmaningarna och att vi ska kunna genomföra den mycket snabba omställning av samhället som är nödvändig, skriver Svenskt Näringsliv i sitt remissvar.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 10 oktober.

Hållbar utveckling genom Agenda 2030
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist