NYHET1 oktober 2021

Frival – en nödvändig åtgärd för ökad resurseffektivitet och minskad klimatpåverkan 

Svenskt Näringsliv är positiv till förslaget att införa frival, som möjliggör för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden. 

Utan frival, så riskerar fungerande cirkulära flöden att slås sönder, anser Svenskt Näringsliv.

För att Sverige ska kunna bli ett fossilfritt välfärdsland behöver många steg tas för att främja den cirkulära ekonomin och underlätta för näringslivets omställning. Möjligheten för verksamhetsutövare att kunna göra frival, det vill säga bestämma vilken aktör som ska hämta det avfall som uppstår i verksamheten som ingår i definitionen av vad som är kommunalt avfall, är en viktig pusselbit för att främja utvecklingen.

Regeringen har höga ambitioner för att Sverige ska bli mer cirkulärt, en ambition som delas av det svenska näringslivet. Svenskt Näringsliv ställer sig därför bakom det förslag som presenterats rörande införande av frival.

Sverige måste nu följa sina nordiska grannländer och införa ett frival för att möjliggöra för näringslivet att förädla avfall och bibehålla och utveckla cirkulära material och produktflöden. Erfarenheterna är goda och farhågor om att denna möjlighet skulle leda till ökade miljöbrott har inte besannats. Införandet av ett frival är än viktigare att införa i och med att det nya begreppet kommunalt avfall har införts i svensk lag, vilket, beroende på hur det kommer att tolkas, riskerar att slå sönder väl fungerande cirkulära flöden och hindra nya från att realiseras om inte införande av frival genomförs snarast.

På ett principiellt plan handlar frivalet också om äganderätten. Företag som strävar efter att ställa om och bidra med klimatnytta ska inte hindras på grund av att staten enbart ger äganderätten till avfallet till kommuner. Att inte införa frival skulle bli ett effektivt hinder för utvecklingen av storskaliga lösningar som skapar ekonomiska incitament för cirkulär resurshantering, något som är en grundförutsättning för att klara klimatomställningen.

Sammanfattningsvis är det svårt att se några giltiga och långsiktigt hållbara argument för att stoppa ett införande av frival.

Cirkulär ekonomiHållbarhet
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist