LogoLogo
LogoLogo
NYHET30 november 2020

Otillräckliga marknadslösningar hindrar en kostnadseffektiv elförsörjning

Nu krävs politisk handlingskraft för att Sverige ska klara både klimatomställning och välstånd. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Svenskt Näringslivs projekt Kraftsamling elförsörjning.

”Vi behöver en snabbare utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden måste vara klar redan 2030, inte tio år senare som är målet idag”, säger  Lina Håkansdotter, ansvarig för hållbarhet och infrastruktur.

– En stor del av dagens elproduktion når sin ursprungliga livslängd senast 2045. Samtidigt behöver vi då minst 60 procent mer el för att klara både fossilfrihet i hela ekonomin och fortsatt välstånd, säger Lina Håkansdotter, ansvarig för hållbarhet och infrastruktur vid Svenskt Näringsliv.

Enligt henne blir det mycket dyrt att nå klimatmålen med dagens energipolitik. Därför bör dagens mål om ett elsystem som är till 100 procent förnybart ersättas av ett mål om 100 procent fossilfritt. Då kan vi både klara klimatmålen och värna den konkurrenskraft som är en förutsättning för vår välfärd, menar Håkansdotter.

– Dagens planerbara elproduktion – kraftvärme, vattenkraft och kärnkraft – behöver värnas för att elsystemet ska kunna byggas ut med kostnadseffektiv landbaserad vindkraft. Det måste vara möjligt att driva dagens planerbara elproduktion vidare.

Idag gör subventioner det omöjligt att få ett kostnadseffektivt elsystem på plats. Därför måste subventionerna avskaffas. All elproduktion ska bära sina kostnader för nätutbyggnad och andra systemtjänster. Det är också viktigt att nya subventioner inte införs. Därför bör anslutningsavgifterna för den havsbaserade vindkraften behållas, anser Lina Håkansdotter

– Vi behöver också en betydligt snabbare utbyggnad av stamnätet. Utbyggnaden måste vara klar redan 2030, inte tio år senare som är målet idag, säger hon.

Läs artikel på DN-debatt

Projekt Kraftsamling Elförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på fPlus
fPlus logo
fPlus ger dig koll på det senaste och fördjupning i allt som rör företagsamheten.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist