Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET7 oktober 2020

Internationell kartläggning inom kraftsamling elförsörjning 

Sverige och större delen av Europa går mot en kraftig utbyggnad av vindkraft för sin elförsörjning. En avgörande faktor för det svenska näringslivet är leveranssäkerheten, visar en ny rapport.

Bedömningar av framtidens elpris är ett komplext område. Med mindre planerbar elproduktion i norra Europa blir det svårare att matcha elproduktion och elanvändning, framgår av rapporten från Svenskt Näringsliv. 

Inom ramen för projektet Kraftsamling elförsörjning har rapporten ”Internationell kartläggning” tagits fram. Sveriges medlemskap i EU och det faktum att det svenska elsystemet är nära sammanflätat med våra grannländer innebär att såväl internationella regelverk som andra länders elmix är faktorer som på olika sätt påverkar vår elförsörjning. Svenska elanvändares försörjningstrygghet påverkas därmed i allra högsta grad av vad som händer i omvärlden.

Gränsöverskridande elnätsförbindelser möjliggör ett mer kostnadseffektivt elsystem då det innebär att Sverige kan importera el då behov finns. Detta bygger dock på att det finns el och effekt att importera från vår omvärld då bristsituationer i vårt eget system uppstår.

Rapporten visar att trenden i större delen av Europa är tydlig, vi går mot ett elsystem som i allt ökad utsträckning bygger på elproduktion från väderberoende kraftproduktion Samtidigt minskar andelen planerbar kraft i ett flertal länder. Tyskland, ett land med omfattande elkonsumtion, har exempelvis beslutat om att avveckla all sin kärnkraft till 2022 och kolkraft till senast 2038. Allt tyder därmed på att vi kommer se större fluktuationer i den nordeuropeiska elproduktionen än tidigare. Det medför att större prisvariationer för el är att vänta.

Marcus Morfeldt, expert hållbarhet och infrastruktur.
Foto: Ernst Henry Photography AB

Analysen visar även att samvariationen i vind i norra Europa är påtaglig. När det inte blåser i Sverige blåser det inte heller speciellt mycket i våra grannländer. I ljuset av att prognoserna framgent visar en kraftig utbyggnad av vindkraft i såväl Sverige som i vårt närområde är det därmed inte givet att våra förbindelser med omvärlden stärker svensk försörjningstrygghet. Då leveranssäkerhet är en avgörande faktor för det svenska näringslivet är det här ett område där det finns ett behov av en utökad konsekvensanalys.

Rapporten visar även att bedömningar av framtidens elpris är ett högst komplext område. Med mindre planerbar elproduktion i norra Europa blir det svårare att matcha elproduktion och elanvändning. Hur framtiden elpris faller ut är även starkt beroende av andra faktorer såsom utbyggnad av energilager, efterfrågeflexibilitet med mera.

ElsystemetProjekt Kraftsamling Elförsörjning
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist