NYHET25 augusti 2023

Bra att regeringen rustar järnvägen

Nyligen presenterade infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson ett nytt uppdrag till Trafikverket som ska stärka järnvägsunderhållet, järnvägstrafikens robusthet och tillförlitlighet. Att regeringen tar ett särskilt grepp om underhållet är välkommet.

Foto: Sören Andersson

I dag uppfattas inte alltid järnvägen som tillräckligt tillförlitlig och därmed finns risk att transportköpare väljer bort transport med tåg, vilket är olyckligt eftersom järnvägen är både kapacitetsstark och energieffektiv och dessutom ökar transportbehovet i Sverige.

Att Trafikverket ska stärka beställarkompetens och förmåga att planera banarbete är centralt.

För att åtgärda järnvägens underhållsskuld är det viktigt att pengarna används så effektivt som möjligt för att få ut mesta möjliga underhåll i anläggningen

Redovisningen av uppdraget ska därför omfatta en redogörelse av vilka åtgärder som genomförs för att förbättra funktionssättet på marknaden för underhåll och bidra till att marknadens aktörer kan utvecklas. För att åtgärda järnvägens underhållsskuld är det viktigt att pengarna används så effektivt som möjligt för att få ut mesta möjliga underhåll i anläggningen.

Regeringen vill även se tätare samverkan mellan Trafikverket, tågföretag, transportköpare och järnvägsentreprenörer för att planerat banarbete ska få så liten störning som möjligt för tågtrafiken. Det är välkommet och något Svenskt Näringsliv efterlyst.

Eftersom järnvägen, i kontrast till vägsystemet, är ett mer slutet system krävs en annan planering av underhållsåtgärder. En olyckshändelse eller tekniskt problem fortplantar sig lätt i systemet. Urspårningen på den enkelspåriga Ostkustbanan utanför Hudiksvall som skedde tidigare i augusti innebar till exempel ett flera dagar långt trafikstopp som drabbar företag.

Samtidigt saknas fortsatt besked om ökade satsningar på underhåll.

I september ska regeringen presentera budgetpropositionen för 2024 och Svenskt Näringslivs chefsekonom Sven-Olov Daunfeldt har framhållit att satsningar på infrastruktur givet behoven och konjunkturen skulle vara en välkommen reform i en tillväxtbudget.

Parallellt med regeringens nya uppdrag om underhåll arbetar Trafikverket under hösten med inriktningsunderlaget till den kommande infrastrukturpropositionen. Ett förbättrat företagsklimat och stärkt konkurrenskraft kräver en infrastruktur som håller jämna steg med befolkningsökning och ekonomisk tillväxt.

Hur regeringens långsiktiga infrastrukturpolitik ser ut kommer utkristallisera sig under nästa år.

InfrastrukturskuldenProjekt Infra2050
Skriven avNils Paul
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist