NYHET8 april 2022

Arbetsgivare kan hjälpa ukrainska flyktingar till jobb – experten har checklistan

För att ukrainska medborgare på flykt ska få ett jobb i Sverige måste vissa krav vara uppfyllda. Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert, förklarar vad som gäller för arbetsgivare.  

Amelie Berg, arbetsmarknadsexpert på Svenskt Näringsliv. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Massflyktsdirektivet ger rätt att arbeta

EU:s medlemsstater har beslutat att aktivera massflyktsdirektivet med anledning av den ryska invasionen av Ukraina.

Det innebär att den som kommer från Ukraina kan få ett omedelbart skydd i Sverige och beviljas ett tidsbegränsat uppehållstillstånd till och med 4 mars 2023. Tillståndet ger därutöver möjlighet att få hjälp med boende, rätt att arbeta, rätt att söka grundläggande vård, rätt till skolgång för barn och visst ekonomiskt bistånd i Sverige. Direktivet gäller för den som är ukrainsk medborgare, är varaktigt bosatt i Ukraina eller har skyddsstatus i Ukraina. För att omfattas av direktivet ska den ukrainska medborgaren ha lämnat landet efter den 24 februari 2022. Även ukrainska medborgare som rest in i Sverige under perioden från och med den 30 oktober 2021 till och med den 23 februari 2022, och som efter inresan har fortsatt att vistas här i landet, ska omfattas av massflyktsdirektivet.

För att ukrainska medborgare på flykt ska ha rätt att arbeta i Sverige behöver de registrera sig hos Migrationsverket. Från den 21 mars kan registreringen göras digitalt. De behöver visa upp ett biometriskt hemlandspass eller andra ukrainska identitetshandlingar på ett av Migrationsverkets servicecenter.

Inga avvisningar till Ukraina

Migrationsverket beslutade den 24 februari att ställa in alla avvisningar från Sverige till Ukraina. Det betyder att alla personer från Ukraina som befinner sig i Sverige (exempelvis asylsökande, arbetskraftsinvandrare och anhöriga), men som saknar uppehållstillstånd, kan stanna tills vidare. Stoppet för avvisningar kommer att gälla tills säkerhetsläget i Ukraina förbättras avsevärt.

Arbetsgivarens ansvar

Det är straffbart för arbetsgivare att anställa tredjelandsmedborgare som saknar arbetstillstånd. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare kontrollerar individens rätt att arbeta i Sverige. Individen ska kunna visa upp ett beslut om arbetstillstånd från Migrationsverket. Den som beviljats ett tillstånd enligt massflyktsdirektivet får ett uppehållstillståndskort (UT-kort). På UT-kortet anges att individen beviljats uppehållstillstånd för tillfälligt skydd och har rätt att arbeta. Säkerställ att identiteten överensstämmer med beslutet och ta en kopia. Spara kopior på dokument som visar att individen har rätt att vara och arbeta i Sverige. Dokumenten ska arkiveras under hela anställningstiden och 12 månader efter att anställningen tagit slut. Det är även viktigt att du som arbetsgivare kontrollerar giltighetstiden för det tidsbegränsade tillståndet. Om du är osäker på om en individ har rätt att arbeta kontakta Migrationsverket som hjälper dig.

Arbetsgivaren ska skicka in en underrättelse till Skatteverket om Anställning g. Arbetsgivaren eller personen som ska anställas ska också skicka in Anmälan om preliminär A-skatt till Skatteverket.

Företag som är bundna av kollektivavtal ska tillämpa avtalets regler på samtliga anställda som täcks av avtalet, således även personer som nu flytt Ukraina och har fått ett tidsbegränsat uppehålls- och arbetstillstånd.

Samordningsnummer

En ukrainsk medborgare som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan ansöka om ett svenskt samordningsnummer. Myndigheter i Sverige kan begära tilldelning av samordningsnummer. Om ingen myndighet har gjort det, kan individen själv ansöka om samordningsnummer. Mer information finns på Skatteverkets hemsida.

Rätt till utbildning

Ukrainska barn och ungdomar som har fått ett uppehållstillstånd enligt massflyktdirektivet har samma rätt till utbildning i Sverige som asylsökande barn och ungdomar. De ska tas emot så snart det är lämpligt med hänsyn till deras personliga förhållanden. Men de bör kunna tas emot senast en månad efter ankomsten.

Ukrainska medborgare som har fått uppehållstillstånd med tillfälligt skydd har inte rätt till sfi eller annan utbildning inom komvux.

Stöd från Arbetsförmedlingen

Ukrainska flyktingar som har beviljats uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet kan anmäla sig som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen. Det finns inga hinder att flyktingar söker jobb på egen hand, alldeles oavsett om de tar kontakt med Arbetsförmedlingen eller ej. Ukrainska flyktingar som registrerar sig hos Arbetsförmedlingen som arbetssökande erbjuds ett planeringssamtal som också innehåller en grundläggande kompetenskartläggning. De kan få ta del av ekonomiskt stöd vid anställning inom ramen för nystartsjobb, yrkesintroduktionsjobb och introduktionsjobb. 

Via länkarna nedan finner du som arbetsgivare mer information om ditt ansvar vad gäller anställning av tredjelandsmedborgare.

Läs mer

Läs mer

Rysslands anfallskrig mot Ukraina
Skriven avAmelie Berg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist