Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET15 januari 2021

Här är de bästa tipsen inför gymnasievalet

Coronapandemin försvårar gymnasievalet. Men hjälp finns att få. Nyligen publicerade Ekonomifakta sajten gymnasiepejl, där redovisas hur arbetsmarknadsläget har sett ut för tidigare gymnasieelever.

Viktigast för gymnasister är att avsluta studierna och ta examen.

Samtidigt som dagens gymnasielever genomför undervisningen på distans så ska drygt 115 000 elever i årskurs nio välja gymnasieutbildning. Som på så många andra områden ställer Coronapandemin till det för eleverna som ska göra sina gymnasieval. Det har blivit svårare att skaffa sig en uppfattning om hur undervisningen är under mer normala omständigheter och möjligheten att delta på exempelvis öppna hus kan ha varit begränsade. Men gymnasievalet försvåras också av en mer uppenbar osäkerhet kring framtidens jobb. Hur ska man veta vad som är ett bra utbildningsval när det är kris på stora delar av arbetsmarknaden?

Arbetsmarknaden är långt ifrån statisk och det är alltid svårt för den som står inför ett utbildningsval att veta hur läget ser ut när utbildningen är klar. Det gäller oavsett om det är högkonjunktur eller lågkonjunktur när utbildningen startar. Eleverna som nu står inför sitt gymnasieval börjar sin utbildning till hösten och de ska vara redo för jobb eller vidare studier våren 2024. Mycket hinner hända under den tiden och utbildningsval är på många sätt mycket mer långsiktiga är konjunkturcykler. Eleverna som idag väljer gymnasieutbildning kommer behöva fundera kring utbildnings- och yrkesval flera gånger under sina arbetsliv.

I veckan publiceras årets Gymnasiepejl på www.ekonomifakta.se/gymnasiepej På gymnasiepejl går det att se hur arbetsmarknadsläget sett ut för elever som tidigare gått i gymnasieskolan. Till exempel hur stor andel som jobbar och studerar. Eller vilken inkomst de har en viss tid efter avslutade gymnasiestudier.

För eleven finns det flera saker att tänka på. Viktigast är att avsluta studierna och ta examen, men det finns också fler saker att tänka på.

  • Välj efter intresse, men fundera också på hur intressena kan omsättas i gymnasievalet och framtida utbildnings- och yrkesval. Gissningsvis är det flera program som kan spegla intressena och det är därför viktigt att göra ett aktivt och medvetet val.
  • Välj en utbildning som har nära kontakt med arbetslivet. Antingen genom branschinitiativ som till exempel teknikcollege, motorbranschcollege och ETG eller andra typer av samarbete med det lokala arbetslivet. Gärna en skola där du kan driva UF-företag.
  • Jämför utbildningarnas resultat med varandra, det är resultatskillnader både mellan programmen och mellan olika skolor.

Det finns också saker som är viktigt för huvudmännen att tänka på.

  • Se till att det finns bra och lätt tillgänglig information så att elever och föräldrar enkelt kan se utbildningarnas resultat och jämföra deras kvalitet.
  • Samarbeta med andra huvudmän och säkerställ att det finns ett brett utbud av program och inriktningar. Sverige har 76 skolpendlingsområden. Endast tre fjärdedelar av eleverna har tillgång till samtliga nationella gymnasieprogram inom sitt skolpendlingsområde. I 42 områden finns mindre än hälften av alla inriktningar på de nationella programmen.
  • Säkerställ att det finns en god dialog med det lokala arbetslivet så att rätt program och inriktningar kan prioriteras samt att kvalitet i utbildningen och apl kan säkerställas.

Gymnasieskolan består av 18 nationella program som tillsammans har 60 olika inriktningar. Det är inte konstigt att gymnasievalet kan kännas stort och svårt. Och det spelar roll vad man väljer. Skillnaderna både mellan och inom programmen är stora. Tre år efter examen är det fler än sju av tio elever från naturvetenskapsprogrammet som läser på högskolan. Efter examen från samhällsvetenskapsprogrammet och ekonomiprogrammet är det knappt hälften som läser på högskolan tre år efter examen. Nästan 80 procent av eleverna från fordon- och transportprogrammet är etablerade på arbetsmarknaden tre år efter examen och efter examen från bygg- och anläggningsprogrammet och VVS- och fastighetsprogrammet är det runt 75 procent som är etablerade.

För att möta företagens rekryteringsbehov saknas årligen 20 000 elever på yrkesprogrammen. Det kan också vara bra information att ta med sig vid ett gymnasieval.

Gymnasieskolan
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist