Svenskt Näringsliv logoSvenskt Näringsliv logo
LogoLogo
LogoLogo
NYHET29 januari 2019

Rekordmånga får driva yrkesutbildningar

Rekordmånga får tillstånd att driva yrkesutbildningar, visar siffror från Myndigheten för yrkeshögskolan. "Det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan", skriver Mia Bernhardsen, utbildningspolitisk expert yrkesutbildning för vuxna.

Idag redovisade Myndigheten för yrkeshögskolan siffrorna från årets ansökningsomgång och det är goda nyheter för den som jobbat för en expansion av yrkeshögskolan. Årets ansökningsomgång visar rekordsiffror både till antalet och till andelen beviljade utbildningar.

Totalt beviljas 496 stycken utbildningar som ger drygt 14 000 utbildningsplatser. Beviljandegraden summeras till 45 procent vilket är den högsta nivån under yrkeshögskolans tioåriga historia.

Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer har längre pekat på problemen med en underdimensionerad yrkeshögskola. Då utbildningarna utgår från arbetsmarknadens behov och förutsätter ett stort engagemang från arbetslivet är varje avslag ett hinder för kompetensförsörjning och därmed ett hinder för tillväxt.

Svenskt Näringsliv med medlemsorganisationer har även efterlyst en bred politisk samsyn kring yrkeshögskolans expansion och betydelse för näringslivets strategiska kompetensförsörjning. Under föregående mandatperiod sattes en plan för yrkeshögskolans expansion, en plan som nu fullföljs genom den budgetreservation som röstades igenom i riksdagen i december.

För många företag är yrkeshögskolan avgörande för att få tillgång till spetskompetens. För företagen är det angeläget att förutsättningarna för deras kompetensförsörjning är stabila och långsiktiga.

Dagens besked är därmed en viktig signal till utbildningssverige och till svensk arbetsmarknad.

YrkeshögskolanKompetensutvecklingUtbildning
Skriven avMia Bernhardsen
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist