NYHET1 juni 2021

Så slipper arbetskraftsinvandrare ur de kriminellas grepp

Svenska företag är beroende av att rekrytera från länder utanför EU för att få tag på kompetensen de behöver. Därför måste systemet för arbetskraftsinvandring vårdas och kriminella som utnyttjar det stoppas. Det konstaterar Svenskt Näringsliv i en rapport med konkreta förslag på åtgärder. 

Vi har identifierat viktiga och relevanta reformer som vi vill att politiken genomför för att ytterligare stärka legitimiteten kring arbetskraftsinvandringen, konstaterar  Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning. Foto: Ulf Börjesson/Ernst Henry Photography AB

Arbetskraftsinvandring är ett betydelsefullt sätt för företagen att lindra kompetensbristen och på det hela taget har Sverige ett väl fungerande system för det. Men det finns ett fåtal kriminella aktörer som missbrukar systemet vilket får negativa konsekvenser på flera sätt.

– Det slår hårt både mot enskilda arbetskraftsinvandrare som far illa och utnyttjas, och mot skötsamma företag som drabbas av osund konkurrens, säger Magnus Wallerå, avdelningschef för kompetensförsörjning på Svenskt Näringsliv.

För att inte riskera att företagens möjligheter att rekrytera utanför EU ska begränsas eller försvåras lägger Svenskt Näringsliv i en rapport, Näringslivsagenda mot brottslighet inom arbetskraftsinvandringen, fram förslag för hur kriminaliteten ska stoppas.

– Vi har identifierat viktiga och relevanta reformer som vi vill att politiken genomför för att ytterligare stärka legitimiteten kring arbetskraftsinvandringen. Eftersom det finns ett fåtal som missbrukar systemet behöver åtgärder vidtas.

Ett av förslagen handlar om att ge Migrationsverket i uppdrag att genomföra betydligt fler kontroller av att anställningsvillkor efterlevs.

– Då är det särskilt viktigt att efterkontrollerna riktas in på de riskmiljöer som vi vet finns, arbetsplatser där det finns särskilt stora anledningar att misstänka att det sker ett utnyttjande.

Ett annat förslag gäller bättre myndighetssamverkan för att kunna skärpa tillsynen. Exempelvis att sekretesshinder ses över så att Migrationsverket kan få tillgång till vissa uppgifter från polisen.

Erfarenheter från andra områden visar att det är när myndigheter samverkar som brottsligheten kan tryckas tillbaka.
Magnus Wallerå , avdelningschef för kompetensförsörjning.

– Erfarenheter från andra områden visar att det är när myndigheter samverkar som brottsligheten kan tryckas tillbaka. Det behöver ske även inom det här området.

Svenskt Näringsliv bedömer också att det behövs en tydligare rågång mellan asylsystemet och den reglerade arbetskraftsinvandringen. För de som söker asyl och får avslag är enda möjligheten att få stanna kvar i Sverige att skaffa ett arbete och byta spår, det vill säga att växla från asylsökande till arbetskraftsinvandrare.

– I de situationerna kan man bli ett lätt byte för kriminella aktörer, tvingas acceptera undermåliga anställningsvillkor och bli utnyttjad. Därför föreslår vi att möjligheten till spårbyte tas bort helt.

Magnus Wallerå är bekymrad över att det har lagts fram flera förslag för att inskränka arbetskraftsinvandringen. Det är ett väl reglerat och kontrollerat system som tvärtom behöver vårdas extra mycket nu.

– Om möjligheterna att rekrytera arbetskraft från länder utanför EU minskade skulle det vara djupt skadligt för svenska företag. Det skulle slå både mot tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning. Att kunna rekrytera rätt kompetens är en av företagens största utmaningar.

Sex förslag mot brottslighet inom arbetskraftsinvandring:

  • Stoppa möjligheten till spårbyte
  • Underlätta informationsöverföring mellan myndigheter
  • Stärk myndighetssamverkan
  • Stärk Migrationsverkets kontrollverksamhet
  • Fler kontroller gällande arbetskraftsinvandring inom personlig assistans
  • Höj försörjningskravet

Arbetskraftsinvandring
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist