NYHET27 juni 2022

Viktigt att yrkesutbildningen fortsätter reformeras

Om inget görs, saknas 290 000 yrkesarbetare 2035. Därför är det hög tid att reformeringen av den gymnasiala yrkesutbildningen fortsätter, skriver Johan Olsson, policyexpert kompetensförsörjning.

Branscher och arbetsgivare tar ett stort utbildningsansvar, men med rätt förutsättningar så kan det öka. Med ansvaret måste följa ett inflytande över utbildningens innehåll och urvalskriterier, anser Svenskt Näringsliv.

I förra veckan beslutade riksdagen om nya principer för planering och dimensionering av gymnasial utbildning. Det betyder bland annat att arbetsmarknadens behov får betydelse för vilka utbildningsplatser som kommer att erbjudas inom gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Det är en viktig pusselbit för att underlätta för företagen att hitta medarbetare med rätt kompetens.

Nyligen presenterade utbildningsminister Anna Ekström en utredning om en långsiktig och behovsanpassad yrkesutbildning för vuxna. Det är viktigt att den gymnasiala yrkesutbildningen fortsätter att reformeras. Inte bara för företagen utan också för samhället i stort. Den samhällsekonomiska kostnaden för kompetensbristen, i form av produktionsbortfall är hög. Just nu kostar bristen 2,8 miljarder – i veckan. För perioden 2021 till 2035 handlar det om sammanlagt nästan tusen miljarder kronor. Vi saknar nästan 20 000 elever på yrkesprogrammen varje år. Om inget görs kommer vi sakna 290 000 yrkesarbetare 2035. Det är därför hög tid att börja göra något.

Den nya utredningen är ett steg på vägen. Det behöver bli större skillnad mellan yrkesvux och övrig kommunal vuxenutbildning. Det är därför positivt att utredaren ska föreslå en ny utbildningsmodell inom komvux som innebär stark koppling mellan arbetsplatser och utbildning och där aktörer inom arbetslivet ges ett stort inflytande och ansvar.

Branscher och arbetsgivare tar redan idag ett stort utbildningsansvar, men med rätt förutsättningar så kan det öka. Med ansvaret måste det också följa ett faktiskt inflytande över bland annat utbildningens innehåll och urvalskriterier. Yrkesvux behöver i högre utsträckning än idag kompensera för de brister som kommer av att för få elever väljer ett yrkesprogram på gymnasiet. Därför behöver yrkesvux uteslutande användas som ett verktyg för att lösa problemen med kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden.

Mer om Svenskt Näringslivs förslag om yrkesutbildningens reformering kan läsas i rapporten ”Framtidens Yrkesutbildning - Ge branscherna makten”

GymnasieskolanVuxenutbildning
Skriven avJohan Olsson
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist