1 juli 2021 – nu är EU:s nya e-handelsmoms igång

Då var det dags att kicka igång e-handelsreglerna på momsområdet. De nya reglerna innebär bland annat:

  • att momsundantaget vid import av försändelser med lågt värde slopas;
  • att elektroniska marknadsplatser (plattformar) i vissa fall blir skattskyldiga vid försäljning från tredjeland (utanför EU),
  • att den särskilda ordningen OSS kan användas vid omsättning av alla tjänster och för vissa varor B2C; och
  • att nuvarande omsättningströskel för distansförsäljning av varor från andra EU-länder slopas och ersätts av en EU-gemensam tröskel.

I bloggen för ett år sedan oroade jag mig över en komplexitet av sällan skådat slag. En oro jag förstår delas av flera momsexperter. Frågan är hur företag ska kunna förstå och navigera i det nya regelverket. Grant Thornton gjorde, för Svenskt Näringslivs räkning, redan för ett år sedan en överblick av reglerna och de dittills uppkomna frågorna som också översändes till Skatteverket och Tullverket. Grant Thornton har nu uppdaterat denna kartläggning inför ikraftträdandet 1 juli.

Var står vi idag, är alla frågetecken utredda? Skatteverket har förtydligat sin syn på förmedling i eget respektive annans namn, infört nya avsnitt kring det nya regelverket på såväl skatteverket.se som i rättslig vägledning, däremot saknas fortfarande den utlovade tullvägledningen. Nu när reglerna ska testas i verkligheten kommer många materiella och praktiska frågeställningar att ställas på sin spets. Utmaningar kommer att finnas i den praktiska hanteringen vid registrering, redovisning och inte minst tullhanteringen vid importen av miljontals försändelser från 3:e land.

Det blir viktigt framöver att Skatteverk och Tullverk visar stor förståelse för företagen som kämpar med komplexa momsregler, flera olika rapporteringskrav och brist på tydliga enhetliga svar. Vidare prövas nu samarbetet och förtroendet medlemsländerna emellan. Materiella regler måste tolkas lika för att undvika dubbel eller utebliven beskattning. Etableringsstater har nära kontakt med säljaren genom OSS-registrering och redovisning men momsuppbörden tillhör konsumtionsmedlemsstaten som kommer att kontrollera, besluta och sanktionera felaktig eller försenad redovisning och betalning. Ja, utmaningar saknas inte men nu håller vi tummarna att reglerna blir den framgång som utlovats.

Publicerat: 30 juni 2020 Rekordkrånglig moms vid e-handel för plattformar och andra förmedlare

SKRIVET AVAnna Sandberg Nilsson

Visa alla inlägg
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Kontakta Svenskt Näringsliv
Postadress: 114 82 Stockholm
Besöksadress: Storgatan 19
Telefon: 08-553 430 00

Kontakta oss

Ta del av fler nyheter på Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet
Tidningen Näringslivet är för dig som är intresserad av företagande, ekonomi, arbetsmarknad och näringspolitik.
Prenumerera på Nytt från Svenskt Näringsliv
Ansvarig utgivare och chefredaktör Anna Dalqvist